HYTK vuosiraportti 2017 ilman liitteita 1 ja 2.pdf