wolmar-schildt

Wolmar Schildt (1810 - 1893) oli kulttuuri- ja yhteiskuntaelämän vahva kansallinen vaikuttaja.

(kuva: Wikimedia)

Wolmar Schildt -instituutti

Wolmar Schildt -instituutin tehtävänä on tukea tutkimusta tiedekunnan keskeisillä tutkimusalueilla, kehittää tutkimusedellytyksiä, koordinoida monitieteistä tutkimusta, luoda uusia yhteyksiä yliopiston sisällä ja ulkopuolella sekä toimia yliopistollisin keinoin humanistisen sivistyksen ja kulttuurin hyväksi. Lisäksi instituutti toimii tiedekunnan tohtorikoulutuksen seurantaryhmänä (lue lisää tiedekunnan tohtorikoulutuksesta).

Instituutin pääasialliset toimintamuodot ovat:

  • humanistis-yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan tohtorikoulun johtaminen ja koordinointi
  • tiedekunnan tutkimustoiminnan tukeminen ja kehittäminen
  • monitieteisen tutkimuksen edistäminen humanistis-yhteiskuntatieteellisessä tiedekunnassa

Johtoryhmä kokoontuu noin viisi kertaa lukukaudessa ja tarvittaessa useamminkin.

Yliopiston monitieteisiin tutkimusyksiköihin rinnastettava instituutti perustettiin rehtorin päätöksellä 11.9.2002 ja toiminta alkoi 1.10.2002.

 

Instituutin johtoryhmä

Instituutin johtoryhmässä on edustus jokaiselta tiedekunnan laitokselta.

Johtoryhmän puheenjohtajana toimii varadekaani, professori Jari Ojala.

Instituutin johtoryhmän jäsenet ovat

  • Historian ja etnologian laitos: professori Pertti Ahonen
  • Kieli- ja viestintätieteiden laitos: professori Arja Piirainen-Marsh 
  • Musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitos: yliopistotutkija Suvi Saarikallio 
  • Soveltavan kielentutkimuksen keskus: professori Sari Pöyhönen 
  • Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos: professori Tiina Silvasti

Johtoryhmän kokouksiin ottavat osaa myös tiedekunnan dekaani Minna-Riitta Luukka sekä opintopäällikkö Maija Pöyhönen. 

Johtoryhmän sihteerinä toimii suunnittelija Heli Niskanen.

 

Lue Pirkko Audejev-Ojasen mielenkiintoinen artikkeli piirilääkäri Wolmar Schildtin merkityksestä suomen kielen kehittäjänä ja myös Jyväskylän yliopiston syntyyn johtaneena kulttuurivaikuttajana. Artikkeli on ilmestynyt kirjaston tiedotuslehdessä Verkkomakasiinissa ja on luettavissa Jyväskylän yliopiston julkaisuarkistossa.