04.04.2011

Apurahamenettely

Hallintokeskuksen kirje 31.12.2009

 

Apurahapäätösten toteuttamisesta humanistisessa tiedekunnassa on sovittu seuraava menettely.

Dekaani Petri Karonen hyväksyy sekä tiedekunnan että laitosten varoista maksettavat jatkokoulutusapurahat sekä ne jatkokoulutusapurahat, jotka maksetaan yhteisesti sekä laitoksen että tiedekunnan varoista.

Laitoksen apurahapäätösten esittelijä tekee apurahaesityksen ja toimittaa sen tiedekunnan palvelukeskukseen hallintoamanuenssi Anna-Helena Merolle. Esittelijä myös vastaa päätöksen jakelusta.

Esitykset laaditaan lomakepohjille, jotka löytyvät henkilöstöpalvelujen sivulta osoitteesta https://www.jyu.fi/hallinto/henkpalv/lomakkeet.