06.02.2018

Tutkimus

Tutkimus - Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta

Haluamme vaikuttaa maailmassa tuottamalla tietoa ihmiselämään sekä sille puitteita luoviin yhteiskuntiin ja yhteisöihin vaikuttavista ilmiöistä. Tutkimuskohteemme voivat olla suuria globaaleja ilmiöitä ja ongelmia tai arkipäiväisiä ihmisten elämään vaikuttavia asioita.

Tiedekuntamme on monialainen yhteiskuntatieteiden ja humanististen tieteiden yksikkö, jonka tieteenalayhdistelmä on Suomessa ainutlaatuinen. Olemme monitieteisiä ja haluamme ymmärtää ilmiöitä monipuolisesti niiden historiallisen kehityksen huomioiden.