19.12.2017

Helan respa ja tiedolla johtaminen

Jari Ojala

Helassa valmistui vuosina 2008–2017 yhteensä 528 kandia, 459 maisteria ja 57 tohtoria. Tutkijamme julkaisivat 1763 vertaisarvioitua tutkimusta. Työsopimuksia allekirjoitettiin 542 kappaletta. Toimintaan kului 19 miljoonaa euroa perusrahaa ja runsaat 14 miljoonaa euroa täydentävää rahoitusta.

Yliopiston jos jonkun pitäisi olla organisaatio, jota johdetaan tiedolla. Tänä päivänä yliopistoa johdetaan aikamme tavan mukaan myös mielikuvilla. Mielikuvilla on merkitystä, mutta niiden pohjalla pitää olla myös faktaa. Maine syntyy hyvistä teoista, ei aikeista. Siksi yllä esitetyillä mittareilla on merkitystä. Silti ne lopulta ovat vain abstrakteja numeroita, jotka kertovat kovin vähän todellisesta työskentelystä ja opiskelusta tiedeyhteisössä.

Sekä numeroita että mielikuvia merkittävämpiä ovat ihmiset niiden takana. Helassa opiskelijat ja henkilökunta – me muodostamme Helan. Ja me olemme osa laajempaa tiedeyhteisöä Jyväskylässä, Suomessa ja kansainvälisesti.

Laitosjohtajan tehtävä on olla mahdollistaja. Johtajan tehtävä on luoda yhdessä yhteisön kanssa ympäristö, joka mahdollistaa myös mitattavan tuloksen. Ja se tulos ei suinkaan ole pelkästään euroja, tutkintoja tai julkaisuja, vaan ennen kaikkea merkityksellisiä sisältöjä ja osaavia ihmisiä.

Jokaisen tulosnumeron takana on inhimillistä työtä, välillä jopa kärsimystä – pääosin kuitenkin työn iloa. Toimivassa organisaatiossa hyvä työskentelyilmapiiri on tärkein motivaattori. Jos jollekulle pitäisi Helan ilmapiiripalkinto antaa, niin kyllä se taitaisi olla meidän kahviautomaatti.

Helan laitosjohtajan huoneessa on kuluneen kymmenen vuoden aikana kuunneltu (olisi pitänyt kuunnella enemmän), keskusteltu, väitelty, huudettu, itketty, oltu hiljaa, mökötetty ja naurettu. On tuijotettu silmiin, on tuijotettu kattoon, on tuijotettu varpaisiin. Oltu onnellisia, surullisia, noloja, vihaisia – ja kaikkea siltä väliltä.

Jokainen kohtaaminen henkilökunnan jäsenen tai opiskelijan kanssa on – ja sen pitää olla – yhtä tärkeä. Vaikka meno on välillä ollut kuin hotellin respassa, ovi käy, eikä aikaa kohtaamisiin – ja siihen tärkeimpään, kuuntelemiseen – ole koskaan riittävästi.

Helalla on kaikki edellytykset menestyä myös jatkossa. Paikalleen ei voi jäädä muuttuvassa ympäristössä, mutta tärkeää on myös pitää kiinni siitä, mikä on olennaisinta: että olemme olemassa tutkimuksen ja koulutuksen sisältöjen vuoksi.

Kiitos helalaisille ja kaikille yhteistyökumppaneille upeista kymmenestä vuodesta!

Kirjoittaja toimi historian ja etnologian laitoksen johtajana 2008–2017.