26.03.2019

KUMU kehittää ongelmalähtöistä pedagogiikkaa

Kaisu Kumpulainen, Sanna Vierimaa ja Outi Fingerroos

KUMU eli Kulttuurit ja yhteisöt muuttuvassa maailmassa on etnologian, antropologian ja kulttuuripolitiikan uusi koulutusohjelma, jonka ensimmäiset opiskelijat valitaan tänä keväänä. Ohjelmaa suunniteltaessa kumulaisilla on ollut muutama selvä tavoite. Tärkein on työelämälähtöisyys: olemme halunneet integroida opetuksen tehokkaasti työelämästä lähteviin tarpeisiin niin, että akateeminen osaaminen ei siitä kärsi.

Olemme myös lisänneet yhteistyötä yliopiston ulkopuolisten verkostojen kanssa. Jyväskylän yliopisto tarjoaa jo valmiiksi erilaisia työelämäopintoja, mutta KUMU on liittänyt työelämälähtöisyyden osaksi oppiaineen omaa kurssitarjontaa. Tukena käytämme Roskilden yliopiston ja UCL:n harjoittamaa tutkimusperusteista pedagogiikkaa. Käytännössä rakennamme projektikursseja kulttuurien tutkimukseen liittyvistä teemoista ja luomme pilotteja yhteistyössä kolmannen sektorin yhdistysten kanssa.

Näitä samoja asioita eli yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen ja työelämälähtöisyyden lisäämistä on pohdittu eritoten Roskilden yliopistossa. Siten oli luonnollista lähteä hakemaan oppia Roskildestä, koska yliopisto on tässä prosessissa jo meitä noin 45 vuotta pidemmällä. Suuntasimmekin kumulaisten kesken syksyllä 2018 ja uudestaan tänä keväänä opintomatkalle Roskildeen.

Roskilden yliopistossa ongelmalähtöinen projekteihin perustuva opetus on ollut keskeinen osa koulutusta jo yliopiston perustamisvuodesta 1972 lähtien. Tuolloinen Tanskan yhteiskunnallinen ilmapiiri mahdollisti uudenlaisen korkeakouluopetuksen kehittämisen. Uudella kampuksella uskallettiin rohkeasti ja ennakkoluulottomasti kyseenalaistaa ylhäältä johdettua ja opettajakeskeistä toimintamallia. Kriittinen ja ympäröivää yhteiskuntaa muuttamaan pyrkivä “tekemisen henki” heijastuu Roskildenkin kampuksella vielä tänäkin päivänä. Yliopisto on tunnettu sekä yhteiskuntaläheisyydestään että emansipatorisesta ja kriittisestä asenteestaan.

flower-2438754.jpg

Roskilden yliopiston pedagoginen malli perustuu problem-oriented project learning (PPL) -metodiin. Opiskelijat suorittavat jopa puolet opinnoistaan ryhmissä tehdyissä projekteissa, joissa he ratkovat todellisia yhteiskunnallisia ongelmia. Prosessin aikana he oppivat myös etsimään ja lukemaan ongelmaan liittyvää kirjallisuutta ja tutkimusta, keräämään aineistoa ja analysoimaan sitä sekä tekemään havainnoistaan ja kirjallisuudesta johtopäätöksiä. PLL:ssä ei kuitenkaan ole kyse mistään työelämän tilaustöistä, mihin olemme ehkä tottuneet suomalaisilla projektikursseilla, vaan PLL:ssä opiskelijat itse, ohjaaja tukenaan, määrittelevät projektiensa kohteet.  

PPL ei ole menetelmänä helppo, vaan vaatii paljon vuorovaikutusta ja neuvottelua eri osapuolten kanssa, jotta sekä yhteistyötahojen toiveet että opiskelijoiden oppimistavoitteet kohtaavat hedelmällisellä tavalla. Saimme viimeiseltä Tanskan matkaltamme paljon ideoita siitä, mitä PPL-menetelmä voisi tarjota KUMU:n opetuksen kehittämiseen. Tavoitteenamme on rakentaa omiin tarpeisiimme räätälöityjä toimintamalleja ja pedagogisia ratkaisuja. Käytössämme on jo kaksi innovaatiota: “KUMU-kukkanen” ja ”KUMU-pedagogiikka”, joista on jo tutkimusartikkeleita tulossa.

KUMU-kukkanen perustuu Dilly Fungin (2017) A Connected Curriculum for Higher Education -kirjaan, jota on käytetty mm. UCL:ssa opetussuunnitelmatyön oppaana. KUMU:ssa olemme tuunanneet kukkaa itsellemme ja Jyväskylän yliopistoon sopivaksi. Kukkanen symbolisoi sitä, miten opetuksen kehittäminen koostuu erilaisista toisiinsa yhteydessä olevista terälehdistä. Yhdessä ne saavat aikaan elävän organismin, joka kasvaa ja kehittyy. Terälehdet edustavat meille tärkeitä periaatteita ja arvoja, kuten työelämäläheisyyttä, yhteisöllisyyttä, opiskelijalähtöisyyttä, kokemuksellisuutta ja poikkitieteellisyyttä. Niiiden muokkaaminen hyviksi opetus- ja ohjauskäytänteiksi edellyttää opettajilta aikaa, heittäytymistä ja rohkeita kokeiluja.

Tämä kaikki on tehnyt KUMU:sta jännittävän, uuden aikakauden koulutusohjelman.

Kirjoittajat ovat kumulaisia.