25.04.2017

Palveluiden rakenteet uudistuivat: amanuenssin näkökulma

Satu Matikainen

Jyväskylän yliopistossa toteutettiin vuodenvaihteessa 2016-2017 palvelurakenneuudistus, joka muutti monien hallintoasioiden hoitamista. Tässä yhteydessä muodostetut uudet yliopistopalvelut tarjoavat palveluja ja tukea tutkimukseen, koulutukseen ja muihin yliopiston tehtäviin. Koulutuspalvelut ovat yksi osa yliopistopalveluja. Ne jakaantuvat keskitettyihin palveluihin sekä tiedekunta- ja lähipalveluihin.

Laitosamanuenssit työskentelevät koulutuspalvelujen alaisuudessa, lähipalveluissa. Päätehtäviä ovat opintojen ja opetuksen järjestämisen ja kehittämisen tukitehtävät sekä opintoneuvonta. Muutosta voi pohtia useasta näkökulmasta: työntekijän omalta kannalta, opetus- ja tutkimushenkilökunnan näkökulmasta sekä opiskelijoiden perspektiivistä. Palvelurakenneuudistuksen rytäkässä opetus- ja tutkimushenkilökunta ja opiskelijat ovat olleet ymmärrettävästi ajoittain varsin hämmentyneitä.

Itse olen pitänyt uudistusta erittäin, jopa odottamattoman, myönteisenä. Toimenkuvastani on poistunut monia tehtäviä eli opiskelijavaihtoon liittyvät tehtävät, tohtorikoulutukseen liittyvät asiat sekä suurimmalta osin ns. yleishallinto, joka aiemmin vei laitosamanuenssien työajasta yllättävänkin suuren osan. Näitä yleishallintotehtäviä olivat esim. laitoksen tiedotus, erilaisten sopimusten hallinnointi, opetusnäytteiden organisointi tai kokoussihteerinä toimiminen. Useimmat näistä tehtävistä ovat siirtyneet laitosta palvelevan uuden ns. yleissihteerin toimenkuvaan. Poistuneiden tehtävien tilalle on tullut historian opintoasioiden hoitamisen rinnalle etnologian opintoasioiden hoitaminen.

Satu huone.jpg

Historian ja etnologian laitoksella on nyt vain yksi amanuenssi, joten minä olen vastuussa sekä historian että etnologian opintohallinnosta. Tämä on juuri sitä opiskelijoihin liittyvää perustyötä, johon aina olenkin halunnut keskittyä. Opiskelijoiden ei kannata pähkäillä uutta tilannetta, sillä asiat hoidetaan kyllä. Opiskelijoiden neuvonnan ja ohjauksen ohella suuri osa työajastani menee myös laitoksen opetussuunnitelmien ja opetusohjelmien laatimiseen ja niihin liittyvien erilaisten sähköisten järjestelmien operointiin. Näitä järjestelmiä onkin tullut uusia, ”sopivasti” yhtä aikaa muiden muutosten kanssa.

Työmäärän ei siis sinänsä voi katsoa lisääntyneen, kun yhtä on lähtenyt pois ja toista tullut tilalle. Muutamat opetus- ja tutkimushenkilökunnan jäsenet ovat tosin olleet huolissaan siitä, että voikohan minulle mitään tehtäviä enää antaakaan, etten vallan murtuisi työtaakan alla. Kyllä voi! Opetus- ja tutkimushenkilökunnalle tilanne onkin varmaan ollut epäselvempi kuin minulle itselleni. Muutos vie aikansa, ja kaikkien asioiden hoitamisen vastuut eivät ole vielä täysin ratkaistu, suurimpana omakohtaisena esimerkkinä tästä laitoksen nettisivujen ylläpito. Tässä on etsitty rajapintoja yliopistopalveluiden eri yksiköiden toimenkuvien välillä sekä yliopistopalveluiden ja opetushenkilökunnan vastuiden välillä.

 Satu Matikainen  on Helan laitosamanuenssi.

Kuva: Satu Matikainen.