24.05.2016

Ammattitaito ja palkkapreemiot purjeiden aikakaudella Suomessa ja Ruotsissa (1751 – 1913) (Ojala, Pehkonen ja Eloranta)

Historian professori Jari Eilola, historian dosentti Jari Eloranta ja taloustieteen professori Jaakko Pehkonen ovat julkaisseet tutkimukseensa perustuvan artikkelin Deskilling and decline in skill premium during the age of sail: Swedish and Finnish seamen, 1751–1913 taloushistorian alan aikakauskirjassa Explorations in Economic History (vol. 60, April 2016).

Tutkimuksen perusteella merimiesten kysyntä kasvoi ensimmäisen globalisaatiokauden ajalla, mutta kasvu kohdistui ennen muuta ammattitaidottomampaan miehistöön. Samanaikaisesti palkkaerot merimiesten välillä laskivat, kun etenkin ammattitaitoisimpien palkkapreemio suhteessa alemman ja keskitason ammattiryhmiin laski. Palkkaerojen muutos laski kuljetuskustannuksia, mikä puolestaan saattoi vaikuttaa merenkulun ja kaupan kasvuun.

Lisätietoja tutkimuksesta ja siihen perustuvasta artikkelista antaa professori Jari Ojala, jari.ojala@jyu.fi . Artikkelin voi ladata osoitteessa http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0014498316300353 .