12.10.2016

Facebook’s Emotional Contagion Experiment as a Challenge to Research Ethics (Jouhki et al.)

Media and Communication -lehdessä julkaistussa Jyväskylän yliopiston tutkijoiden monitieteisessä yhteisartikkelissa pohditaan sosiaalisen median aikakauden haasteita tutkimusetiikalle. Artikkelin keskipisteessä on Facebookin ja Cornellin yliopiston tutkijoiden (Kramer et al. 2014) toteuttama massiivinen Facebook-käyttäjien manipulaatiotutkimus ja sitä seurannut laaja tutkimuseettinen keskustelu. Kyseinen tutkimus herätti kohua niiden tiedemaailmassa kuin mediassa, sillä manipulaation kohteena oli tietämättään yli 600 000 Facebookin käyttäjää, joiden uutisvirtojen emotionaalista sisältöä tutkijat muuttivat. Tutkimuksen tarkoituksena oli todistaa ns. emotional contagion -ilmiön toimivan myös verkossa. JY:n tutkijoiden artikkelissa keskitytään manipulaatiotutkimusta seuranneen tutkimuseettisen keskustelun kahteen avainteemaan: tutkijoiden oikeuteen manipuloida koehenkilöitä ja koehenkilöiden tietoiseen suostumukseen.  

Artikkelin ovat kirjoittaneet Jukka Jouhki (etnologia), Epp Lauk (journalistiikka), Niina Sormanen (yhteisöviestintä), Maija Penttinen (etnologia) ja Turo Uskali (journalistiikka). Kirjoittajat kuuluvat Jyväskylän yliopiston monitieteiseen Social Media Research Instituteen. Artikkeli on osa Epp Laukin ja Niina Sormasen (viestintätieteiden laitos, JY) toimittamaa erikoisnumeroa Successes and Failures in Studying Social Media: Issues of Methods and Ethics. Erikoisnumero on vapaasti luettavissa Media and Communication -lehden verkkosivulta.

 Lisätiedot: etnologian yliopistonlehtori Jukka Jouhki, jukka.jouhki@jyu.fi, 0400 247 436