23.11.2016

Ruotsalainen ja suomalainen, mutta ei koskaan venäläinen. Suomen ja suomalaisuuden rakentaminen 1900-luvun alkupuolen tietokirjoissa (Räihä & Karonen)

FT Antti Räihä ja professori Petri Karonen ovat kirjoittaneet artikkelin Ruotsalainen ja suomalainen, mutta ei koskaan venäläinen. Suomen ja suomalaisuuden rakentaminen 1900-luvun alkupuolen tietokirjoissa. Artikkeli on julkaistu Faravid. Historian ja arkeologian tutkimuksen aikakauskirjan teemanumerossa Menneisyyden käyttö kansallisen identiteetin rakentajana (nro 42/2016).

Artikkelissa tarkastellaan menneisyyden käyttöä Suomen ja suomalaisuuden rakentamisessa 1900-luvun alkupuolen suomalaisissa tietokirjoissa. Tarkastelu keskittyy 1900-luvun alkupuolen ylivoimaisesti suosituimpaan moniosaiseen Oma Maa -teokseen. Artikkelissa osoitetaan, että Suomen ja suomalaisuuden rakentamisen ja rakentumisen näkökulmasta tarkasteltu menneisyyden käyttö oli tekstin ja kuvituksen muodossa toistuvaa ja tarkoituksenmukaista Suomessa 1900-luvun alkupuolella ilmestyneissä tietokirjoissa. Näin oli erityisesti kaikissa kolmessa Oma Maa -sarjan painoksessa, mutta myös monin osin samankaltaisissa teossarjoissa Suomi. Maa, kansa, valtakunta ja Det svenska Finland.

Artikkeli päivittyy Faravidin verkkosivuille ja on luettavissa siellä pian: http://www.pro.tsv.fi/pshy/julkaisut.htm .