25.11.2016

Teemanumero: Occidentalism and the idea of the West (toim. Jouhki & Pennanen)

CyBqgzSXAAAlgtp.jpg

Suomen Antropologin tuore teemanumero käsittelee kuvia lännestä. Teemanumeron artikkeleissa länttä tarkastellaan kuviteltuna ja todellisena yhteisönä. Länsimaista kulttuuria, yhteiskuntaa ja identiteettiä analysoidaan suomalaisen ja yhdysvaltalaisen median sekä Syyrian ja Jordanian arabinuorten konteksteissa ja näkökulmista. Näiden empiiristen tapaustutkimusten avulla artikkeleissa pohditaan oksidentalismiksi kutsuttua monisyistä ja vielä melko vakiintumatonta teoriaa ja ilmiötä.

Teemanumeron kirjoittajat ovat Jukka Jouhki (etnologia) ja Henna-Riikka Pennanen (yleinen historia) Helasta; Sandra Nasser El-Dine (sosiaaliantropologia) Tampereen yliopistosta; sekä Nikos Bozatzis (sosiaalipsykologia) Ioánninan yliopistosta. Teemanumeron ovat toimittaneet Jukka Jouhki ja Henna-Riikka Pennanen.

Suomen Antropologi: Journal of the Finnish Anthropological Society. Vol 41, No 2 (2016): Occidentalism and the idea of the West.

Luettavissa: http://ojs.tsv.fi/index.php/suomenantropologi

Lisätietoa:

  • Jukka Jouhki, 040 024 7436, jukka.jouhki@jyu.fi
  • Henna-Riikka Pennanen, henna-riikka.pennanen@jyu.fi

Ks. myös Jouhkin & Pennasen järjestämä konferenssi The West: Concept, Narrative, and Politics ja heidän toimittamansa kirja Länsi: käsite, kertomus ja maailmankuva.