26.10.2018

Helassa tehdään yhteiskunnallisesti merkittävää tutkimusta

Historian ja etnologian laitosHistorian ja etnologian laitoksella työskenteleviltä tutkijoilta on ilmestynyt tänä syksynä useampi, yhteiskunnallisesti merkittävä teos.

Apulaisprofessori Antero Holmilalta ja tutkijatohtori Matti Roitolta on ilmestynyt teos Rooseveltista Trumpiin - Yhdysvaltain ulkopolitiikka ja kriisit 1900-luvun alusta tähän päivään. Tutkimuksessa selvitetään, miten mennyt vuosisata Yhdysvaltojen ulkopolitiikan osalta rakentui, miten se nousi suurvallaksi ja mitkä ovat olleet keskeiset linjaukset sen ulkopolitiikassa. Tämä kirja taustoittaa ja haastaa meitä ymmärtämään Yhdysvaltoja paremmin. Tutkimus kuuluu Jyväskylän yliopiston monitieteiseen profilointialaan "Crises Redefined".

Tutkijatohtori Timo Särkkä, Miquel Gutiérrez-Poch ja Mark Kuhlberg ovat toimittaneet teoksen Technological Transformation in the Global Pulp and Paper Industry 1800–2018. Kirjassa on useita helalaisten kirjoittamia artikkeleita, muun muassa professori Jari Ojalalta ja taloushistorian professori Juha-Antti Lambergilta. Teoksessa käydään läpi yksitoista tapaustutkimusta teknologian muutoksesta paperiteollisuudessa. Kirja on kansainvälisen tutkijaryhmän tuottama merkkiteos, joka on myös Jyväskylän yliopiston resurssiviisaus-tutkimuksen ytimessä.

Suomen historian professori Petri Karonen on toimittanut Henrik Meinanderin ja Kjell Österbergin kanssa teoksen Kansanvallan polkuja - Demokratian kehityspiirteitä Suomessa ja Ruotsissa 1800-luvun lopulta 2020-luvulle. Teoksessa kymmenen tutkijaa (joiden joukossa on myös helalaisia) vertailee Suomen ja Ruotsin yhteiskunnallista kehitystä. Maiden demokratisoitumista tarkastellaan niin poliittisten kulttuurien, maailmantalouden ja teknologian murrosten kuin geopolitiikan näkökulmasta. Teos on suomalais-ruotsalaisen Demokratian voimavirrat -hankkeen loppuraportti.