01.01.2018

Historian ja etnologian laitokselle uusi laitosjohtaja

Yliopistotutkija Heli Valtonen aloittaa laitosjohtajana 1.1.2018

Historian ja etnologian laitoksen johdossa tapahtuu muutoksia vuoden alussa. Laitoksemme johtajana aloittaa 1.1.2018 yliopistotutkija Heli Valtonen. Nykyinen laitosjohtaja professori Jari Ojala siirtyy humanistisen tiedekunnan tutkimuksesta ja innovaatiotoiminnasta vastaavan varadekaanin tehtäviin.

Laitoksen varajohtajiksi on nimetty vuoden alusta professori Pertti Ahonen ja yliopistotutkija Piia Einonen. Ahonen vastaa laitoksen tutkimus ja innovaatiotoiminnasta ja Einonen koulutukseen liittyvistä asioista.

Uusi laitosjohtaja Heli Valtonen on toiminut historian ja etnologian laitoksen varajohtajana kolme ja puoli vuotta. Hän toivoo, että historian ja etnologian laitos on tulevaisuudessakin kannustava työ- ja opiskelupaikka sekä yhteistyökumppani.

– Suuria muutoksia ei ole odotettavissa. Jatkossakin laitos pyrkii olemaan motivoiva ja vetovoimainen paikka, Valtonen sanoo.

Valtonen haluaa vielä aiempaakin enemmän kannustaa ihmiset mukaan erilaisiin projekteihin, prosesseihin ja kaikkeen laitoksen toimintaan. Hän haluaa tuoda kaikkien henkilöstöryhmien äänen kuuluviin.

– Hienoa olisi, jos opiskelijat voisivat osallistua entistä enemmän tutkimukseen ja siihen liittyviin tapahtumiin ja tilaisuuksiin, Valtonen toteaa.

Lisäksi hyvästä yhteistyöstä kaikkien oppiaineiden kanssa halutaan pitää kiinni.

– Haluan kehittää laitosta nimenomaan monitieteisenä yksikkönä, Valtonen kertoo.

Valtonen on tutkinut monipuolisesti erilaisia sosiaali- ja taloushistorian ilmiöitä. Hän on muun muassa historian ja etnologian laitoksen Sukupuolentutkimuksen tutkimuskeskittymän johtaja ja mukana kehittämässä Childhood & Education -tutkimusryhmän toimintaa.