22.11.2017

Historiantutkimuksen etiikka

Kokoelmassa pohditaan, voiko menneisyyden ihmisistä kirjoittaa mitä tahansa, jos kuvaus on tosi.

Historiantutkimuksen etiikka -kokoelmassa (toim. Satu Lidman, Anu Koskivirta ja Jari Eilola) tarkastellaan niin kutsuttuihin uusiin historioihin liittyviä tutkimuseettisiä kysymyksiä.

Kantavana teemana ovat tavallisen menneisyyden ihmisen yksityisyyteen ja toimijaksi nostamiseen liittyvät kerronnalliset valinnat -  erityisesti kohdettaan kunnioittava ja sensitiivinen kirjoittaminen. Teos on ensimmäinen suomenkielinen historian alan tutkimuseettisiä kysymyksiä käsittelevä kokoelma.

Helan tutkijat ovat antaneet kokoelmaan vahvan panoksen.  Anu Koskivirta on laatinut teoksen historiografisen johdantoluvun yhdessä Satu Lidmanin kanssa, ja loppuluvussa Jari Eilola luo katsauksen historia-alan etiikan tulevaisuuteen.

Tutkimusartikkeleiden kirjoittajista Pirita Frigren pohtii arkaluontoisista asioista kirjoittamisen ulottuvuuksia ja Pasi Saarimäki menneisyyden ihmisten tunnistettavuuteen ja häivyttämiseen liittyviä näkökulmia. Näkökulmalaatikoissa Marja Kokko tarkastelee plagiointiin sekä tieto- ja henkilösuojaan liittyviä kysymyksiä, Petri Karonen puolestaan tutkimuskirjallisuuteen viittaamisen etiikkaa.