11.12.2018

Mitä valokuvat kertovat menneisyydestä ja nykyisyydestä?

K&H-kustannuksen uudessa teoksessa Photographs and History. Interpreting Past and Present through Photographs (toim. Olli Kleemola ja Silja Pitkänen) joukko tutkijoita tarkastelee valokuva-aineistoja eri aikakausilta ja eri näkökulmista ja pohtii, miten valokuvia voi tutkia, millaisiin kysymyksiin ne voivat vastata, ja mitä erityispiirteistä valokuvissa on lähteenä.

Valokuvat eivät ole vain historiakirjojen kuvitusta, vaan keskeinen menneisyydestä ja nykyisyydestä kertova lähde. Historialliset valokuvat sisältävät tietoa, johon saattaa olla muutoin hankalaa päästä yhtä yksityiskohtaisesti käsiksi. Valokuvat kertovat arjen historian ohella esimerkiksi henkilöiden välisistä suhteista, ja heijastelevat yleisemmin menneisyyden mentaliteetteja. Kuvat sekä dokumentoivat todellisuutta, että luovat sitä. Valokuvalla on myös merkittävä rooli todisteena esimerkiksi oikeudenkäynneissä. Teoksessa on artikkeleita kymmeneltä kirjoittajalta, niin historian- ja kulttuurintutkijoilta kuin yhteiskuntatieteilijöiltä. Tekstien aiheet ulottuvat valokuvan varhaisvaiheista sosiaalisen median aikakauteen, kolonialismista Syyrian sotaan. Muutokset niin valokuvausteknologiassa kuin kuvien jakamisessakin ovat vuosien varrella vaikuttaneet paljon valokuvan luonteeseen sekä valokuvien kautta viestimiseen. Muutoksista huolimatta eräs seikka säilyy: valokuva vaikuttaa.

K&H-kustannus toimii Turun yliopiston kulttuurihistorian oppiaineen yhteydessä.
Teoksen kansikuva: https://apps.utu.fi/media/tiedotteet/photographs-and-history.jpg
Teoksen sisällysluettelo: https://apps.utu.fi/media/tiedotteet/photographs-and-history-sisallys.pdf

Lisätiedot ja kirjatilaukset
Lisätietoja teoksesta: Olli Kleemola, Turun yliopisto, owklee@utu.fi; Silja Pitkänen, Jyväskylän yliopisto, silja.k.pitkanen@jyu.fi.

Kirjatilaukset 10.12. alkaen UTUShopista: https://utushop.utu.fi/c/1-kirjat-ja-julkaisut/.

Photographs and History. Interpreting Past and Present through Photographs. Toim. Olli Kleemola ja Silja Pitkänen

Kulttuurihistoria – Cultural History 15

K&H-kustannus, kulttuurihistoria, Turun yliopisto