18.05.2017

Sota ei pääty aseiden vaikenemiseen

Vuosien 1939–45 sota ei päättynyt aseiden vaikenemiseen, vaan jälkivaikutukset saattoivat jatkua vuosikymmeniä.

Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran julkaisemassa teoksessa Continued Violence and Troublesome Pasts: Post-war Europe between the Victors after the Second World War käsitellään hävinneiden valtioiden vaikeaa paluuta rauhaan. Teoksen ovat toimittaneet Ville Kivimäki ja Petri Karonen.

Maailmansodan voittajamaissa, kuten Iso-Britanniassa ja Yhdysvalloissa, sotaa on voitu muistella kunniakkaana ja ”hyvänä sotana”. Hävinneiden valtioiden kohdalla paluu rauhaan on ollut monimutkaisempi, ja sotavuosien perintö on ollut liian raskas kantaa ja käsitellä.

Monille eurooppalaisille sotaa määritti keskeisimmin sekä henkilökohtainen että kollektiivinen tappio. Näihin tappion kokemuksiin yhdistyivät lisäksi sodan koettelemukset ja mielettömyydet.

Kirjassa tarkastellaan Unkarin, Viron, Puolan, Itävallan, Suomen ja Saksan esimerkkien avulla maiden vaikeaa menneisyyttä. Teoksen luvuissa korostuvat yksilölliset kokemukset tappiosta sekä raskaat menetykset sodan aikana ja sen jälkeen.

Teoksen kirjoittajat ovat tutkimuksen kohteena olevien maiden historian arvostettuja asiantuntijoita. Kirjan toimittajista Ville Kivimäki on dosentti ja Suomen Akatemian tutkijatohtori Tampereen yliopistossa. Petri Karonen toimii Suomen historian professorina Jyväskylän yliopistossa.


Teoksen tiedot:

Kivimäki, Ville and Karonen, Petri (eds), Continued Violence and Troublesome Pasts: Post-war Europe between the Victors after the Second World War. Studia Fennica Historica 22. Helsinki: Finnish Literature Society 2017

ISBN-13: 9789522228574, ISBN-10: 9522228575

Lisätietoja:

Ville Kivimäki, 050 318 6121; ville.j.kivimaki@uta.fi
Petri Karonen, 0400 247 388; petri.k.karonen@jyu.fi