11.12.2017

Suomalainen, ruotsalainen vai yhteinen historia?

Koneen Säätiön apuraha historian ja etnologian laitoksen hankkeelle.

Koneen Säätiö on 8.12.2017 myöntänyt rahoituksen Jyväskylän yliopiston historian ja etnologian laitoksen hankkeelle Yhteinen menneisyys, erilaiset tulkinnat. Bibliometrinen ja kvalitatiivinen analyysi varhaismodernista Ruotsin valtakunnasta Ruotsin ja Suomen historiografiassa 1860–2020. Tutkimusryhmään kuuluu kuusi uransa eri vaiheissa olevaa tutkijaa, jotka kaikki ovat Ruotsin ja Suomen historian asiantuntijoita.

Hankkeessa vertaillaan systemaattisesti Ruotsin ja Suomen historiankirjoituksen eli historiografian muodostamaa kuvaa Suomen ja Ruotsin yhteisestä ajasta eli aina vuoteen 1809 asti. Tutkimuksen avulla voidaan havaita yhtä lailla ruotsalaisille kuin suomalaisille yhä merkittäviä teemoja, kuten menneisyyden vaikutus nykypäivän ulko- ja puolustuspoliittisiin valintoihin sekä laajemmin maailmankuviin ja mentaliteetteihin. Silti historiankirjoituksen historian näkökulmasta ei ole juuri pohdittu, miksi ja miten kuva Ruotsin ja Suomen yhteisestä historiasta on muodostunut sellaiseksi kuin se on. Mistä erilaiset näkökulmat kumpuavat? Kuka kuva(t) on rakentanut? Miten ne ovat muuttuneet aikojen saatossa?

Hankkeessa yhdistetään humanistisella alalla ensimmäisen kerran bibliometriikka ja laadullinen tutkimus valtavaan kirjalliseen aineistoon. Hanke tuottaa merkittävää tieteellistä tietoa Suomen ja Ruotsin historiografiasta sekä maiden historiallisesti muotoutuvasta itseymmärryksestä. Transnationaali, systemaattinen ja vertaileva tutkimus vastaa myös tieteensosiologisesti perustavaan kysymykseen eli miten tieteellinen tieto muodostuu eri aikoina ja konteksteissa. Projektin tuloksilla tulee olemaan huomattava tieteellinen ja yhteiskunnallinen merkitys. Hanke tuottaa uutta tietoa Itämeren piirin historiankirjoituksesta sekä aikanaan mittavan Open Access -aineiston.

 

Lisätietoja: professori Petri Karonen (Historian ja etnologian laitos, 0400-247388; petri.k.karonen@jyu.fi