05.12.2018

Tanja Välisalo & Petri Karonen: Muistettu ja unohdettu musiikki - Mitä muistitieto ja äänitemyyntitilastot kertovat 1980-luvun nuorten musiikkikulttuurista?

Nuorten 1980-luvun musiikkikulttuureja koskevassa tutkimuksessa kiinnostuksen kohteena ovat usein olleet erilaiset musiikilliset alakulttuurit. Aikakauden musiikkikulttuurien suuria linjoja on sen sijaan tutkittu toistaiseksi vähemmän. Tässä artikkelissa aikakauden nuorisomusiikkikulttuurien keskeisiä piirteitä hahmotellaan ristiinvalottamalla aikakautta kahden eri aineistokokonaisuuden, muistelukirjoitusten ja levymyyntitilastojen kautta. Aikakaudella nuoruuttaan eläneiden muistoja kerättiin Niin kasaria! -muistitietokeruulla yhteistyössä Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran ja Svenska litteratursällskapet i Finlandin kanssa. Kahden erilaisen lähdeaineiston rinnakkain käyttö tarjoaa myös metodisesti kiinnostavan esimerkin eri aineistolajien vertailusta.

Muistitietoaineiston perusteella kaupallisesti menestyneimmät, albumimyyntilistojen kärjessä 1980-luvulla olleet laulajat ja yhtyeet eivät yksin hallitse aikakauteen liittyviä musiikkimuistoja. Mainittujen musiikkiartistien määrä ja kirjo on suuri – mainituista lähes 700 artistista enemmistö. Alle puolet näistä artisteista mainitaan vähintään kahdessa eri vastauksessa, joten merkittävä mainitaan vain yhden vastaajan muisteluissa. Nämä luvut kertovat yhtäältä muistelijoille merkityksellisen musiikin laajasta kirjosta ja toisaalta siitä, että koko muistelijajoukolle yhteisesti merkittäviä artisteja oli suhteessa varsin vähän: vain kolmisenkymmentä artistia mainittiin vähintään kymmenessä muistelukirjoituksessa.

Tanja Välisalon ja Petri Karosen artikkeli "Muistettu ja unohdettu musiikki - Mitä muistitieto ja äänitemyyntitilastot kertovat 1980-luvun nuorten musiikkikulttuurista?" on luettavissa vuoden 2018 Etnomusikologian vuosikirjasta. Artikkeli on luettavissa verkossa PDF-muodossa.