Publications

Name A spatial-temporal, intersectional and institutional approach to interpersonal violence TUTKA-icon TUTKA
Researcher Husso, Marita & Virkki, Tuija & Hirvonen, Helena & Eilola, Jari & Notko, Marianne
Editors Husso, Marita & Virkki, Tuija & Notko, Marianne & Hirvonen, Helena & Eilola, Jari
Collective Work Interpersonal Violence : Differences and Connections
Year 2017
Name Historiantutkimuksen etiikka TUTKA-icon TUTKA
Editors Lidman, Satu & Koskivirta, Anu & Eilola, Jari
Year 2017
Name Interpersonal Violence : Differences and Connections TUTKA-icon TUTKA
Editors Husso, Marita & Virkki, Tuija & Notko, Marianne & Hirvonen, Helena & Eilola, Jari
Collective Work Routledge Advances in Sociology
Year 2017
Name Kohti tulevaisuuden etiikkaa TUTKA-icon TUTKA
Researcher Eilola, Jari
Editors Lidman, Satu & Koskivirta, Anu & Eilola, Jari
Collective Work Historiantutkimuksen etiikka
Year 2017
Name Lukijalle TUTKA-icon TUTKA
Researcher Lidman, Satu & Koskivirta, Anu & Eilola, Jari
Editors Lidman, Satu & Koskivirta, Anu & Eilola, Jari
Collective Work Historiantutkimuksen etiikka
Year 2017
Name Vastentahtoiset tunnustajat : oppisäädyn aviottomat lapset 1600- ja 1700-luvun vaihteessa TUTKA-icon TUTKA
Researcher Impola, Petteri & Eilola, Jari
Collective Work Genos
Year 2015
Name Kirkko ja uskonto kansakunnan selkärankana TUTKA-icon TUTKA | Open Access
Researcher Eilola, Jari & Salonen, Kirsi
Editors Karonen, Petri & Räihä, Antti
Collective Work Kansallisten instituutioiden muotoutuminen: Suomalainen historiakuva Oma Maa -kirjasarjassa 1900-1960
Year 2014
Name Lakien synty ja oikeudenkäytön ihanteet TUTKA-icon TUTKA | Open Access
Researcher Tikka, Marko & Eilola, Jari
Editors Karonen, Petri & Räihä, Antti
Collective Work Kansallisten instituutioiden muotoutuminen: Suomalainen historiakuva Oma Maa -kirjasarjassa 1900-1960
Year 2014
Name Noituuden paikallishistoriat TUTKA-icon TUTKA
Researcher Eilola, Jari
Editors Markkola, Pirjo & Snellman, Hanna & Östman, Ann-Catrin
Collective Work Kotiseutu ja kansakunta : miten suomalaista historiaa on rakennettu
Year 2014
Name Perheen sääntely modernisoituvassa Suomessa TUTKA-icon TUTKA | Open Access
Researcher Eilola, Jari & Valtonen, Heli
Editors Karonen, Petri & Räihä, Antti
Collective Work Kansallisten instituutioiden muotoutuminen: Suomalainen historiakuva Oma Maa -kirjasarjassa 1900-1960
Year 2014
Name Varhaiset piirilääkärit kummeina TUTKA-icon TUTKA
Researcher Kontturi, Saara-Maija & Eilola, Jari
Collective Work Genos
Year 2014
Name Ajan ja paikan muovaamat yhteisöt TUTKA-icon TUTKA
Researcher Moilanen, Laura-Kristiina & Eilola, Jari
Editors Eilola, Jari & Moilanen, Laura-Kristiina
Collective Work Yhteisöllisyyden perintö. Tutkimuksia yhteisöistä eri vuosisadoilta.
Year 2013
Name Zauberei und Hexenverfolgung in Finnland TUTKA-icon TUTKA
Researcher Eilola, Jari
Editors Halmesvirta, Anssi
Collective Work Land unter dem Nordlich: Eine Kulturgesichte Finnlands
Year 2013
Name La herencia sueca en Finlandia TUTKA-icon TUTKA
Researcher Eilola, Jari & Hakanen, Marko & Vilkuna, Kustaa & Lamberg, Marko
Editors Luna-Fabritius, Adriana & Nokkala, Ere & Ojala, Jari
Collective Work Istor
Year 2012
Name Negotiated Truth. The Discursive Interplay between the Town Courts and the Townsfolk in the Early Modern Age. TUTKA-icon TUTKA
Researcher Eilola, Jari
Collective Work Frühneuzeit-Info. Herausgegeben vom Institut für die Erforschung der Frühen Neuzeit
Year 2012
Name "Kun minulle tulee se mieli..." Tuomiokirja esimodernin ajan tutkimuksen lähteenä TUTKA-icon TUTKA
Researcher Eilola, Jari
Editors Kotilainen, Sofia
Collective Work Keski-Suomen sukututkija
Year 2011
Name Usko, tieto ja tutkimus. Etelä-Pohjanmaan korkeakouluyhdistys 1960-2010. TUTKA-icon TUTKA
Researcher Eilola, Jari
Year 2010
Name Gossip, Social Knowledge, and the Process of Social Stigmatisation TUTKA-icon TUTKA
Researcher Eilola, Jari
Editors Karonen, Petri
Collective Work Hopes and Fears for the Future in Early Modern Sweden, 1500-1800
Year 2009
Name Hopes and Fears for the Furure in Early Modern Sweden, 1500-1800 TUTKA-icon TUTKA
Editors Eilola, Jari & Hakanen, Marko & Karonen, Petri & Matikainen, Olli & Lamberg, Marko
Year 2009
Name Johdanto. Ruumis, kuolema ja makaaberi. TUTKA-icon TUTKA
Researcher Eilola, Jari
Editors Eilola, Jari
Collective Work Makaaberi ruumis. Mielikuvia kuolemasta ja kehosta.
Year 2009
Name Lapsitodistajien kertomukset Ruotsin noitatapauksissa 1668-1676 TUTKA-icon TUTKA
Researcher Eilola, Jari
Collective Work Kasvatus & aika
Year 2009
Name Makaaberi ruumis. Mielikuvia kuolemasta ja kehosta. TUTKA-icon TUTKA
Editors Eilola, Jari
Collective Work Historialinen Arkisto
Year 2009
Name Moral Transgression and Illness in the Early Modern North TUTKA-icon TUTKA
Researcher Eilola, Jari
Collective Work Asclepio: Revista de Historia de la Medicina y de la Ciencia
Year 2009
Name Peukalot silkkirievussa. Ruumis ja ruumiinjäsenet noituudessa ja taikuudessa. TUTKA-icon TUTKA
Researcher Eilola, Jari & Einonen, Piia
Editors Eilola, Jari
Collective Work Makaaberi ruumis. Mielikuvia kuolemasta ja kehosta.
Year 2009
Name Vuorineuvos Aleksander Lampén (1879–1935) TUTKA-icon TUTKA
Researcher Eilola, Jari
Collective Work Suomen talouselämän vaikuttajat
Year 2008
Name Etsitty historian ihminen TUTKA-icon TUTKA
Researcher Eilola, Jari
Editors Lönnqvist, Bo & Aro, Laura
Collective Work Autenttinen ihminen: tulkintoja irtautumisen etnografiasta
Year 2006
Name Från Runeberg till runor – ett försök att bevara kännedomen om ”gammalsvenska” i dagens Finland TUTKA-icon TUTKA
Researcher Lamberg, Marko & Eilola, Jari & Tiisala, Seija
Collective Work Mirator
Year 2005
Name Trust and Reputation in Mediation. Organisation of Retail and Wholesale Trade, c. 1700 – 1900 (Finland) TUTKA-icon TUTKA
Researcher Eilola, Jari & Ojala, Jari
Editors Albert, Carreras, & Matthias, Kipping,
Collective Work EBHA 2004 Proceedings. 8th Annual Conference of the European Business History Association (EBHA), 17-18 September 2004
Year 2005
Name Kipukalliolta käräjäpenkkiin - noitavainot Suomessa TUTKA-icon TUTKA
Researcher Eilola, Jari
Collective Work Mitä Missä Milloin 2005
Year 2004
Name Onhan noitia! TUTKA-icon TUTKA
Researcher Eilola, Jari
Collective Work Helsingin Sanomat, Nyt-viikkoliite
Year 2004
Name Rajojen noituus ja taikuus TUTKA-icon TUTKA
Researcher Eilola, Jari
Editors Katajala-Peltomaa, Sari & Toivo, Raisa Maria
Collective Work Paholainen, noituus ja magia - kristinuskon kääntöpuoli. Pahuuden kuvasto vanhassa maailmassa
Year 2004
Name "Cuca tiesi cungin mielen? Kengä kenegän sydämen?" Maine ja luotettavuus uuden ajan alun pikkukaupungeissa. TUTKA-icon TUTKA
Researcher Eilola, Jari
Collective Work Sietämättömät ja täydellinen maailma. Kirjoituksia suvaitsemattomuudesta
Year 2003
Name Johdanto: Hyväksyä vai torjua. Liukuvien rajanvetojen historiaa TUTKA-icon TUTKA
Researcher Eilola, Jari
Collective Work Sietämättömät ja täydellinen maailma. Kirjoituksia suvaitsemattomuudesta
Year 2003
Name Naiset ja "Huoneentaulun" maailma: Noituus, taikuus ja noitavainot TUTKA-icon TUTKA
Researcher Eilola, Jari
Collective Work Skepsis
Year 2003
Name Rajapinnoilla. Sallitun ja kielletyn määritteleminen 1600-luvun jälkipuoliskon noituus- ja taikuustapauksissa. TUTKA-icon TUTKA
Researcher Eilola, Jari
Year 2003
Name Sietämättömät ja täydellinen maailma. Kirjoituksia suvaitsemattomuudesta TUTKA-icon TUTKA
Researcher Eilola, Jari
Editors Eilola, Jari
Collective Work Jyväskylän Historiallinen Arkisto
Year 2003
Name Uuden ajan alun henkinen ruttotauti - noitavainot ja terveen kansan ihanne TUTKA-icon TUTKA
Researcher Eilola, Jari
Collective Work Toivon historia. Toivo Nygårdille omistettu juhlakirja
Year 2003
Name "Cuckoi päällä curjanakin; cana alla armaisnakin". Patriarkaalisuus, puolisoiden välinen suhde ja auktoriteettien muodostuminen TUTKA-icon TUTKA
Researcher Eilola, Jari
Collective Work Einonen, Piia, Karonen, Petri (toim.), Arjen valta. Suomalaisen yhteiskunnan patriarkaalisesta järjestyksestä myöhäiskeskiajalta teollistumisen kynnykselle (v. 1450 - 1860)
Year 2002
Name Paholaisen rakastajattaret TUTKA-icon TUTKA
Researcher Eilola, Jari
Editors Matikainen, Olli
Collective Work Rikos historiassa
Year 2000
Name "Ehkä se on Jumalasta, mutta voi se olla pahoista ihmisistäkin..." - Sairauden kokeminen, tulkinta ja parantaminen uuden ajan alussa TUTKA-icon TUTKA
Researcher Eilola, Jari
Collective Work Vanhuus, vaivat ja erilaiset
Year 1999