Publications

 • Name Burgomasters of Stockholm as Agents of the Crown and Self-Interest (1590-1640) TUTKA-icon TUTKA | Open Access
  Researcher Einonen, Piia
  Editors Karonen, Petri & Hakanen, Marko
  Collective Work Personal Agency at the Swedish Age of Greatness 1560-1720
  Year 2017
 • Name Vyborgs's Two Faces : Drawing National, Religious, and Spatial Boundaries TUTKA-icon TUTKA
  Researcher Einonen, Piia
  Editors Katajala, Kimmo
  Collective Work Meanings of an Urban Space : Understanding the historical layers of Vyborg
  Year 2016
 • Name Leipä taivalten takana : liikkuminen 1800-luvun alun Suomessa TUTKA-icon TUTKA | Open Access
  Researcher Einonen, Piia & Frigren, Pirita & Hemminki, Tiina & Uotila, Merja
  Collective Work Ennen ja nyt : historian tietosanomat
  Year 2016
 • Name Kesälukukausi – pikatie työelämään? TUTKA-icon TUTKA | Open Access
  Researcher Einonen, Piia
  Collective Work Koulutusblogi
  Year 2015
 • Name Kotikoivulta maailmalle eli mitä matka-arkun asiakirjat kertovat sukututkijalle 1800-luvun alkupuolesta? TUTKA-icon TUTKA
  Researcher Einonen, Piia
  Collective Work Keski-Suomen sukututkijat : Keski-Suomen sukututkijat ry:n jäsenlehti
  Year 2015
 • Name Jacob Weikaim perheineen : juutalaisena 1800-luvun alkupuolen Viipurissa TUTKA-icon TUTKA
  Researcher Einonen, Piia
  Collective Work Genos
  Year 2015
 • Name Asuminen ja arki Viipurissa 1800-luvun alkupuoliskolla TUTKA-icon TUTKA
  Researcher Einonen, Piia
  Editors Kaukiainen, Yrjö & Marjomaa, Risto & Nurmiainen, Jouko
  Collective Work Viipurin läänin historia V: Autonomisen Suomen rajamaa
  Year 2014
 • Name Porvarisoikeuksia ja ristiriitoja - etnisyys ja kieli 1800-luvun alkupuoliskon Viipurissa TUTKA-icon TUTKA
  Researcher Einonen, Piia
  Editors Kaukiainen, Yrjö & Marjomaa, Risto & Nurmiainen, Jouko
  Collective Work Viipurin läänin historia V: Autonomisen Suomen rajamaa.
  Year 2014
 • Name The politics of talk : rumour and gossip in Stockholm during the struggle for succession (c. 1592–1607) TUTKA-icon TUTKA
  Researcher Einonen, Piia
  Collective Work Scandia
  Year 2014
 • Name ”Roopet mäst hörtt wordett vthi alle huus kring om Torget” : stadsrummet som protesternas scen vid sekelskiftet 1600 TUTKA-icon TUTKA
  Researcher Einonen, Piia
  Editors Hallenberg, Mats & Linnarsson, Magnus
  Collective Work Politiska rum : kontroll, konflikt och rörelse i det förmoderna Sverige 1300–1850
  Year 2014
 • Name Kapinointi, separatismi, ja vastarinnan legitimiteetti TUTKA-icon TUTKA | Open Access
  Researcher Einonen, Piia & Räihä, Antti & Tikka, Marko
  Editors Karonen, Petri & Räihä, Antti
  Collective Work Kansallisten instituutioiden muotoutuminen: Suomalainen historiakuva Oma Maa -kirjasarjassa 1900-1960
  Year 2014
 • Name Hallinnon sankarilliset yksilöt ja kasvoton koneisto TUTKA-icon TUTKA | Open Access
  Researcher Koskinen, Ulla & Einonen, Piia
  Editors Karonen, Petri & Räihä, Antti
  Collective Work Kansallisten instituutioiden muotoutuminen: Suomalainen historiakuva Oma Maa -kirjasarjassa 1900-1960
  Year 2014
 • Name Myyttinen Viipuri ja monikielinen todellisuus – Etnisen alkuperän ja kielen merkitys 1800-luvun alun kaupunkiympäristössä TUTKA-icon TUTKA
  Researcher Einonen, Piia
  Collective Work Historiallinen Aikakauskirja
  Year 2013
 • Name Nuoret ja kurittomat. Fiskin pojat yhteisön sietokyvyn koettelijoina 1600-luvun alun Tukholmassa TUTKA-icon TUTKA
  Researcher Einonen, Piia
  Editors Eilola, Jari & Moilanen, Laura-Kristiina
  Collective Work Yhteisöllisyyden perintö. Tutkimuksia yhteisöistä eri vuosisadoilla
  Year 2013
 • Name Viipuri syyskuisena tulipaloyönä vuonna 1836 TUTKA-icon TUTKA
  Researcher Einonen, Piia
  Collective Work Genos
  Year 2013
 • Name Venäläiset Viipurissa: kielellisiä, kansallisia ja kulttuurisia ristiriitoja 1800-luvun alkupuolella TUTKA-icon TUTKA | Open Access
  Researcher Einonen, Piia
  Collective Work Viipurin Suomalaisen Kirjallisuusseuran Toimitteita 17. Monikulttuurisuuden aika Viipurissa
  Year 2013
 • Name Cultural conflicts in a border town: the question of Russian serfdom in Vyborg in the beginning of the 19th century TUTKA-icon TUTKA
  Researcher Einonen, Piia
  Editors Matikainen, Satu & Barany, Attila
  Collective Work Small nations on the Borderlines of Great Powers
  Year 2013
 • Name Citizens and outsiders: languages and nationalities in the city of Viipuri at the beginning of the 19th century TUTKA-icon TUTKA
  Researcher Einonen, Piia
  Editors Hämynen, Tapio & Paskov, Aleksander
  Collective Work Nation split by the border. Changes in the ethnic identity, religion and language of the Karelians from 1809 to 2009
  Year 2012
 • Name Temarecension: Sveriges historia TUTKA-icon TUTKA
  Researcher Einonen, Piia & Markkola, Pirjo
  Collective Work Scandia. Tidskrift för historisk forskning
  Year 2012
 • Name A Travelling Governor TUTKA-icon TUTKA
  Researcher Einonen, Piia
  Editors Lamberg, Marko & Hakanen, Marko & Haikari, Janne
  Collective Work Physical and Cultural Space in Pre-industrial Europe. Methodological Approaches to Spatiality
  Year 2011
 • Name Suuntaviivoja kielen, etnisyyden, uskonnon ja identiteetin tutkimiseen autonomian ajan alkupuoliskon Viipurissa TUTKA-icon TUTKA
  Researcher Einonen, Piia
  Editors Shikalov, Yury & Kokkonen, Jukka & Hämynen, Tapio & Pashkov, Aleksandr
  Collective Work Rajalla halkaistu kansa. Karjalaisten kansallisidentiteetin, uskonnon ja kielen kehitys 1800-luvun alusta nykypäiviin
  Year 2011
 • Name 'Minän' nousua ja yhteisöllisyyden murenemista yhteisen hyvän varjossa TUTKA-icon TUTKA | Open Access
  Researcher Einonen, Piia
  Collective Work Agricolan kirja-arvostelut
  Year 2010
 • Name Klaus Flemingin Suomi ja valtakunnallinen kriisi 1590-luvulla TUTKA-icon TUTKA
  Researcher Einonen, Piia
  Collective Work Agricolan kirja-arvostelut
  Year 2010
 • Name Jyväskylän yliopiston historia I TUTKA-icon TUTKA
  Editors Nygård, Toivo & Einonen, Piia & Karonen, Petri
  Year 2009
 • Name Jyväskylän yliopiston historia II TUTKA-icon TUTKA
  Editors Nygård, Toivo & Einonen, Piia & Karonen, Petri
  Year 2009
 • Name Peukalot silkkirievussa. Ruumis ja ruumiinjäsenet noituudessa ja taikuudessa. TUTKA-icon TUTKA
  Researcher Eilola, Jari & Einonen, Piia
  Editors Eilola, Jari
  Collective Work Makaaberi ruumis. Mielikuvia kuolemasta ja kehosta.
  Year 2009
 • Name Tradition and Memory in Shaping the Political Culture. Sixteenth- and Seventeenth-Century Urban Societies in the Swedish Realm TUTKA-icon TUTKA
  Researcher Einonen, Piia
  Editors Karonen, Petri
  Collective Work Hopes and Fears for the Future in Early Modern Sweden, 1500-1800
  Year 2009
 • Name Menneisyys argumenttina esimodernissa kaupungissa TUTKA-icon TUTKA
  Researcher Einonen, Piia
  Collective Work Historiallinen Aikakauskirja
  Year 2009
 • Name Lukijalle TUTKA-icon TUTKA
  Researcher Einonen, Piia
  Editors Einonen, Piia & Karonen, Petri & Nygård, Toivo
  Collective Work Jyväskylän yliopiston historia, osa I. Seminaarin ja kasvatusopillisen korkeakoulun aika 1863-1966.
  Year 2009
 • Name Rahoituslähteet vuosina 1986 ja 2006 TUTKA-icon TUTKA
  Researcher Einonen, Piia
  Editors Einonen, Piia & Karonen, Petri & Nygård, Toivo
  Collective Work Jyväskylän yliopiston historia, osa II. Yliopisto 1966-2006.
  Year 2009
 • Name Kirjasto TUTKA-icon TUTKA
  Researcher Einonen, Piia
  Editors Einonen, Piia & Karonen, Petri & Nygård, Toivo
  Collective Work Jyväskylän yliopiston historia, osa II. Yliopisto 1966-2006.
  Year 2009
 • Name Tarinointia Turun historiasta TUTKA-icon TUTKA
  Researcher Einonen, Piia
  Collective Work Agricolan kirja-arvostelut
  Year 2008
 • Name Sataman historiaa kuvin TUTKA-icon TUTKA
  Researcher Einonen, Piia
  Collective Work Agricolan kirja-arvostelut
  Year 2007
 • Name Poliittiset areenat ja toimintatavat. Tukholman porvaristo vallan käyttäjänä ja vallankäytön kohteena n. 1592-1644 TUTKA-icon TUTKA
  Researcher Einonen, Piia
  Collective Work Bibliotheca Historica
  Year 2005
 • Name Helsinki/Helsingfors TUTKA-icon TUTKA
  Researcher Einonen, Piia
  Editors Krüger, Kersten
  Collective Work Historiska städer i Östersjöregionen och Skandinavien
  Year 2005
 • Name Viipuri/Viborg TUTKA-icon TUTKA
  Researcher Einonen, Piia
  Editors Krüger, Kersten
  Collective Work Historiska städer i Östersjöregionen och Skandinavien
  Year 2005
 • Name Oulu/Uleåborg TUTKA-icon TUTKA
  Researcher Einonen, Piia
  Editors Krüger, Kersten
  Collective Work Historiska städer i Östersjöregionen och Skandinavien
  Year 2005
 • Name Kylätoimikunta pitää omistaan huolta TUTKA-icon TUTKA
  Researcher Einonen, Piia
  Editors Suomäki, Pekka
  Collective Work Suolanen ei hiukase eikä hämärä häikäse. Tikkalan kyläkirja.
  Year 2004
 • Name Puhe syntinä ja puhe synnistä - Juorut, huhut ja pyrkimykset tiedonvälityksen valvontaan Tukholmassa 1600-luvun alkupuolella TUTKA-icon TUTKA
  Researcher Einonen, Piia
  Collective Work Toivon historia
  Year 2003
 • Name Herroista narreiksi - Raadin kunnian määrittely osana kaupunkihallinnon uudistuspyrkimyksiä ja vallan demostroimista 1600-luvun alkupuolen Tukholmassa TUTKA-icon TUTKA
  Researcher Einonen, Piia
  Collective Work Sietämättömät ja täydellinen maailma. Kirjoituksia suvaitsemattomuudesta.
  Year 2003
 • Name Arjen valta. Suomalaisen yhteiskunnan patriarkaalisesta järjestyksestä myöhäiskeskiajalta teollistumisen kynnykselle (v. 1450 - 1860) TUTKA-icon TUTKA
  Researcher Einonen, Piia & Karonen, Petri
  Editors Einonen, Piia & Karonen, Petri
  Collective Work Historiallinen Arkisto
  Year 2002
 • Name Esipuhe TUTKA-icon TUTKA
  Researcher Einonen, Piia & Karonen, Petri
  Collective Work Einonen, Piia, Karonen, Petri (toim.), Arjen valta. Suomalaisen yhteiskunnan patriarkaalisesta järjestyksestä myöhäiskeskiajalta teollistumisen kynnykselle (v. 1450 - 1860)
  Year 2002
 • Name Från domstol till stadsstyrelse. Stockholms rådsförvaltning i förändring ca 1500-1600 TUTKA-icon TUTKA
  Researcher Einonen, Piia & Lamberg, Marko
  Collective Work Historisk Tidskrift för Finland
  Year 2001