Publications

Name Leipä taivalten takana : liikkuminen 1800-luvun alun Suomessa TUTKA-icon TUTKA | Open Access
Researcher Einonen, Piia & Frigren, Pirita & Hemminki, Tiina & Uotila, Merja
Collective Work Ennen ja nyt : historian tietosanomat
Year 2016
Name Vyborgs's Two Faces : Drawing National, Religious, and Spatial Boundaries TUTKA-icon TUTKA
Researcher Einonen, Piia
Editors Katajala, Kimmo
Collective Work Meanings of an Urban Space : Understanding the historical layers of Vyborg
Year 2016
Name Jacob Weikaim perheineen : juutalaisena 1800-luvun alkupuolen Viipurissa TUTKA-icon TUTKA
Researcher Einonen, Piia
Collective Work Genos
Year 2015
Name Kesälukukausi – pikatie työelämään? TUTKA-icon TUTKA | Open Access
Researcher Einonen, Piia
Collective Work Koulutusblogi
Year 2015
Name Kotikoivulta maailmalle eli mitä matka-arkun asiakirjat kertovat sukututkijalle 1800-luvun alkupuolesta? TUTKA-icon TUTKA
Researcher Einonen, Piia
Collective Work Keski-Suomen sukututkijat : Keski-Suomen sukututkijat ry:n jäsenlehti
Year 2015
Name Asuminen ja arki Viipurissa 1800-luvun alkupuoliskolla TUTKA-icon TUTKA
Researcher Einonen, Piia
Editors Kaukiainen, Yrjö & Marjomaa, Risto & Nurmiainen, Jouko
Collective Work Viipurin läänin historia V: Autonomisen Suomen rajamaa
Year 2014
Name Hallinnon sankarilliset yksilöt ja kasvoton koneisto TUTKA-icon TUTKA | Open Access
Researcher Koskinen, Ulla & Einonen, Piia
Editors Karonen, Petri & Räihä, Antti
Collective Work Kansallisten instituutioiden muotoutuminen: Suomalainen historiakuva Oma Maa -kirjasarjassa 1900-1960
Year 2014
Name Kapinointi, separatismi, ja vastarinnan legitimiteetti TUTKA-icon TUTKA | Open Access
Researcher Einonen, Piia & Räihä, Antti & Tikka, Marko
Editors Karonen, Petri & Räihä, Antti
Collective Work Kansallisten instituutioiden muotoutuminen: Suomalainen historiakuva Oma Maa -kirjasarjassa 1900-1960
Year 2014
Name Porvarisoikeuksia ja ristiriitoja - etnisyys ja kieli 1800-luvun alkupuoliskon Viipurissa TUTKA-icon TUTKA
Researcher Einonen, Piia
Editors Kaukiainen, Yrjö & Marjomaa, Risto & Nurmiainen, Jouko
Collective Work Viipurin läänin historia V: Autonomisen Suomen rajamaa.
Year 2014
Name The politics of talk : rumour and gossip in Stockholm during the struggle for succession (c. 1592–1607) TUTKA-icon TUTKA
Researcher Einonen, Piia
Collective Work Scandia
Year 2014
Name ”Roopet mäst hörtt wordett vthi alle huus kring om Torget” : stadsrummet som protesternas scen vid sekelskiftet 1600 TUTKA-icon TUTKA
Researcher Einonen, Piia
Editors Hallenberg, Mats & Linnarsson, Magnus
Collective Work Politiska rum : kontroll, konflikt och rörelse i det förmoderna Sverige 1300–1850
Year 2014
Name Cultural conflicts in a border town: the question of Russian serfdom in Vyborg in the beginning of the 19th century TUTKA-icon TUTKA
Researcher Einonen, Piia
Editors Matikainen, Satu & Barany, Attila
Collective Work Small nations on the Borderlines of Great Powers
Year 2013
Name Myyttinen Viipuri ja monikielinen todellisuus – Etnisen alkuperän ja kielen merkitys 1800-luvun alun kaupunkiympäristössä TUTKA-icon TUTKA
Researcher Einonen, Piia
Collective Work Historiallinen Aikakauskirja
Year 2013
Name Nuoret ja kurittomat. Fiskin pojat yhteisön sietokyvyn koettelijoina 1600-luvun alun Tukholmassa TUTKA-icon TUTKA
Researcher Einonen, Piia
Editors Eilola, Jari & Moilanen, Laura-Kristiina
Collective Work Yhteisöllisyyden perintö. Tutkimuksia yhteisöistä eri vuosisadoilla
Year 2013
Name Venäläiset Viipurissa: kielellisiä, kansallisia ja kulttuurisia ristiriitoja 1800-luvun alkupuolella TUTKA-icon TUTKA | Open Access
Researcher Einonen, Piia
Collective Work Viipurin Suomalaisen Kirjallisuusseuran Toimitteita 17. Monikulttuurisuuden aika Viipurissa
Year 2013
Name Viipuri syyskuisena tulipaloyönä vuonna 1836 TUTKA-icon TUTKA
Researcher Einonen, Piia
Collective Work Genos
Year 2013
Name Citizens and outsiders: languages and nationalities in the city of Viipuri at the beginning of the 19th century TUTKA-icon TUTKA
Researcher Einonen, Piia
Editors Hämynen, Tapio & Paskov, Aleksander
Collective Work Nation split by the border. Changes in the ethnic identity, religion and language of the Karelians from 1809 to 2009
Year 2012
Name Temarecension: Sveriges historia TUTKA-icon TUTKA
Researcher Einonen, Piia & Markkola, Pirjo
Collective Work Scandia. Tidskrift för historisk forskning
Year 2012
Name A Travelling Governor TUTKA-icon TUTKA
Researcher Einonen, Piia
Editors Lamberg, Marko & Hakanen, Marko & Haikari, Janne
Collective Work Physical and Cultural Space in Pre-industrial Europe. Methodological Approaches to Spatiality
Year 2011
Name Suuntaviivoja kielen, etnisyyden, uskonnon ja identiteetin tutkimiseen autonomian ajan alkupuoliskon Viipurissa TUTKA-icon TUTKA
Researcher Einonen, Piia
Editors Shikalov, Yury & Kokkonen, Jukka & Hämynen, Tapio & Pashkov, Aleksandr
Collective Work Rajalla halkaistu kansa. Karjalaisten kansallisidentiteetin, uskonnon ja kielen kehitys 1800-luvun alusta nykypäiviin
Year 2011
Name 'Minän' nousua ja yhteisöllisyyden murenemista yhteisen hyvän varjossa TUTKA-icon TUTKA | Open Access
Researcher Einonen, Piia
Collective Work Agricolan kirja-arvostelut
Year 2010
Name Klaus Flemingin Suomi ja valtakunnallinen kriisi 1590-luvulla TUTKA-icon TUTKA
Researcher Einonen, Piia
Collective Work Agricolan kirja-arvostelut
Year 2010
Name Jyväskylän yliopiston historia I TUTKA-icon TUTKA
Editors Nygård, Toivo & Einonen, Piia & Karonen, Petri
Year 2009
Name Jyväskylän yliopiston historia II TUTKA-icon TUTKA
Editors Nygård, Toivo & Einonen, Piia & Karonen, Petri
Year 2009
Name Kirjasto TUTKA-icon TUTKA
Researcher Einonen, Piia
Editors Einonen, Piia & Karonen, Petri & Nygård, Toivo
Collective Work Jyväskylän yliopiston historia, osa II. Yliopisto 1966-2006.
Year 2009
Name Lukijalle TUTKA-icon TUTKA
Researcher Einonen, Piia
Editors Einonen, Piia & Karonen, Petri & Nygård, Toivo
Collective Work Jyväskylän yliopiston historia, osa I. Seminaarin ja kasvatusopillisen korkeakoulun aika 1863-1966.
Year 2009
Name Menneisyys argumenttina esimodernissa kaupungissa TUTKA-icon TUTKA
Researcher Einonen, Piia
Collective Work Historiallinen Aikakauskirja
Year 2009
Name Peukalot silkkirievussa. Ruumis ja ruumiinjäsenet noituudessa ja taikuudessa. TUTKA-icon TUTKA
Researcher Eilola, Jari & Einonen, Piia
Editors Eilola, Jari
Collective Work Makaaberi ruumis. Mielikuvia kuolemasta ja kehosta.
Year 2009
Name Rahoituslähteet vuosina 1986 ja 2006 TUTKA-icon TUTKA
Researcher Einonen, Piia
Editors Einonen, Piia & Karonen, Petri & Nygård, Toivo
Collective Work Jyväskylän yliopiston historia, osa II. Yliopisto 1966-2006.
Year 2009
Name Tradition and Memory in Shaping the Political Culture. Sixteenth- and Seventeenth-Century Urban Societies in the Swedish Realm TUTKA-icon TUTKA
Researcher Einonen, Piia
Editors Karonen, Petri
Collective Work Hopes and Fears for the Future in Early Modern Sweden, 1500-1800
Year 2009
Name Tarinointia Turun historiasta TUTKA-icon TUTKA
Researcher Einonen, Piia
Collective Work Agricolan kirja-arvostelut
Year 2008
Name Sataman historiaa kuvin TUTKA-icon TUTKA
Researcher Einonen, Piia
Collective Work Agricolan kirja-arvostelut
Year 2007
Name Helsinki/Helsingfors TUTKA-icon TUTKA
Researcher Einonen, Piia
Editors Krüger, Kersten
Collective Work Historiska städer i Östersjöregionen och Skandinavien
Year 2005
Name Oulu/Uleåborg TUTKA-icon TUTKA
Researcher Einonen, Piia
Editors Krüger, Kersten
Collective Work Historiska städer i Östersjöregionen och Skandinavien
Year 2005
Name Poliittiset areenat ja toimintatavat. Tukholman porvaristo vallan käyttäjänä ja vallankäytön kohteena n. 1592-1644 TUTKA-icon TUTKA
Researcher Einonen, Piia
Collective Work Bibliotheca Historica
Year 2005
Name Viipuri/Viborg TUTKA-icon TUTKA
Researcher Einonen, Piia
Editors Krüger, Kersten
Collective Work Historiska städer i Östersjöregionen och Skandinavien
Year 2005
Name Kylätoimikunta pitää omistaan huolta TUTKA-icon TUTKA
Researcher Einonen, Piia
Editors Suomäki, Pekka
Collective Work Suolanen ei hiukase eikä hämärä häikäse. Tikkalan kyläkirja.
Year 2004
Name Herroista narreiksi - Raadin kunnian määrittely osana kaupunkihallinnon uudistuspyrkimyksiä ja vallan demostroimista 1600-luvun alkupuolen Tukholmassa TUTKA-icon TUTKA
Researcher Einonen, Piia
Collective Work Sietämättömät ja täydellinen maailma. Kirjoituksia suvaitsemattomuudesta.
Year 2003
Name Puhe syntinä ja puhe synnistä - Juorut, huhut ja pyrkimykset tiedonvälityksen valvontaan Tukholmassa 1600-luvun alkupuolella TUTKA-icon TUTKA
Researcher Einonen, Piia
Collective Work Toivon historia
Year 2003
Name Arjen valta. Suomalaisen yhteiskunnan patriarkaalisesta järjestyksestä myöhäiskeskiajalta teollistumisen kynnykselle (v. 1450 - 1860) TUTKA-icon TUTKA
Researcher Einonen, Piia & Karonen, Petri
Editors Einonen, Piia & Karonen, Petri
Collective Work Historiallinen Arkisto
Year 2002
Name Esipuhe TUTKA-icon TUTKA
Researcher Einonen, Piia & Karonen, Petri
Collective Work Einonen, Piia, Karonen, Petri (toim.), Arjen valta. Suomalaisen yhteiskunnan patriarkaalisesta järjestyksestä myöhäiskeskiajalta teollistumisen kynnykselle (v. 1450 - 1860)
Year 2002
Name Från domstol till stadsstyrelse. Stockholms rådsförvaltning i förändring ca 1500-1600 TUTKA-icon TUTKA
Researcher Einonen, Piia & Lamberg, Marko
Collective Work Historisk Tidskrift för Finland
Year 2001