Publications

Name Terävyyttä etnologiseen tutkimusprosessiin TUTKA-icon TUTKA | Open Access
Researcher Kajander, Konsta
Collective Work Elore
Year 2016
Name Paikallishistorioiden papit yhteisöissään TUTKA-icon TUTKA
Researcher Markkola, Pirjo & Kajander, Konsta
Editors Markkola, Pirjo & Snellman, Hanna & Östman, Ann-Catrin
Collective Work Kotiseutu ja kansakunta : miten suomalaista historiaa on rakennettu
Year 2014
Name Mitä annettavaa filosofisella hermeneutiikalla on etnologialle? TUTKA-icon TUTKA | Open Access
Researcher Kajander, Konsta
Collective Work Elore
Year 2013