Publications

 • Name Personal Agency at the Swedish Age of Greatness 1560-1720 TUTKA-icon TUTKA | Open Access
  Editors Karonen, Petri & Hakanen, Marko
  Collective Work Studia Fennica Historica
  Year 2017
 • Name Öppet fall : Finlands historia som möjligheter och alternativ 1417–2017 TUTKA-icon TUTKA
  Editors Villstrand, Nils Erik & Karonen, Petri
  Collective Work Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland
  Year 2017
 • Name Continued Violence and Troublesome Pasts : Post-war Europe between the Victors aftes the Second World War TUTKA-icon TUTKA
  Editors Kivimäki, Ville & Karonen, Petri
  Collective Work Studia Fennica Historica
  Year 2017
 • Name Arki, kirkko, artefakti : Viipurin kulttuurihistoriaa Ruotsin ajalla (n. 1300–1710) TUTKA-icon TUTKA
  Editors Karonen, Petri
  Collective Work Viipurin suomalaisen kirjallisuusseuran toimitteita
  Year 2017
 • Name Royal Mayors (1620-1700) : The Bane of the Burghers, the Crown’s Scourge, Effective Developers of Urban Government? TUTKA-icon TUTKA | Open Access
  Researcher Karonen, Petri
  Editors Karonen, Petri & Hakanen, Marko
  Collective Work Personal Agency at the Swedish Age of Greatness 1560-1720
  Year 2017
 • Name Teollisuusneuvos Eino Kolli (1925–2016) TUTKA-icon TUTKA | Open Access
  Researcher Karonen, Petri
  Editors Nummela, Ilkka & Möttönen, Tuomas & Valjus, Risto
  Collective Work Suomen talouselämän vaikuttajat
  Year 2017
 • Name De ledande kvinnorna - och männen - i Åbo på 1600-talet TUTKA-icon TUTKA
  Researcher Karonen, Petri
  Collective Work Historisk tidskrift för Finland
  Year 2017
 • Name Tutkimuskirjallisuuteen viittaamisen etiikasta TUTKA-icon TUTKA
  Researcher Karonen, Petri
  Editors Lidman, Satu & Koskivirta, Anu & Eilola, Jari
  Collective Work Historiantutkimuksen etiikka
  Year 2017
 • Name Kauppaneuvos Juho Mononen (1888–1962) TUTKA-icon TUTKA
  Researcher Karonen, Petri
  Editors Nummela, Ilkka & Möttönen, Tuomas & Valjus, Risto
  Collective Work Suomen talouselämän vaikuttajat
  Year 2017
 • Name Kauppaneuvos Heikki Peura (1870–1937) TUTKA-icon TUTKA
  Researcher Karonen, Petri
  Editors Nummela, Ilkka & Möttönen, Tuomas & Valjus, Risto
  Collective Work Suomen talouselämän vaikuttajat
  Year 2017
 • Name Metsäneuvos Helmer Timgren (1901–1986) TUTKA-icon TUTKA
  Researcher Karonen, Petri
  Editors Nummela, Ilkka & Möttönen, Tuomas & Valjus, Risto
  Collective Work Suomen talouselämän vaikuttajat
  Year 2017
 • Name Teollisuusneuvos Alfons Willberg (1897–1963) TUTKA-icon TUTKA
  Researcher Karonen, Petri
  Editors Nummela, Ilkka & Möttönen, Tuomas & Valjus, Risto
  Collective Work Suomen talouselämän vaikuttajat
  Year 2017
 • Name Kauppaneuvos Tapani Kääpä (1926–2014) TUTKA-icon TUTKA
  Researcher Karonen, Petri
  Editors Nummela, Ilkka & Möttönen, Tuomas & Valjus, Risto
  Collective Work Suomen talouselämän vaikuttajat
  Year 2017
 • Name Kauppaneuvos Bernt Starckjohann (1923–1997) TUTKA-icon TUTKA
  Researcher Karonen, Petri
  Editors Nummela, Ilkka & Möttönen, Tuomas & Valjus, Risto
  Collective Work Suomen talouselämän vaikuttajat
  Year 2017
 • Name Året 1717 : enbart dåliga alternativ? TUTKA-icon TUTKA
  Researcher Karonen, Petri
  Editors Villstrand, Nils Erik & Karonen, Petri
  Collective Work Öppet fall : Finlands historia som möjligheter och alternativ 1417–2017
  Year 2017
 • Name Elämää Turussa 1600-luvun puolivälissä TUTKA-icon TUTKA
  Researcher Karonen, Petri
  Editors Karonen, Petri
  Collective Work Historiallinen aikakauskirja
  Year 2017
 • Name Viipurin neljä vuosisataa TUTKA-icon TUTKA | Open Access
  Researcher Karonen, Petri
  Editors Karonen, Petri
  Collective Work Arki, kirkko, artefakti : Viipurin kulttuurihistoriaa Ruotsin ajalla (n. 1300–1710)
  Year 2017
 • Name Viipurin musiikkielämä 1500-1600-luvuilla TUTKA-icon TUTKA
  Researcher Karonen, Petri
  Editors Karonen, Petri
  Collective Work Arki, kirkko, artefakti : Viipurin kulttuurihistoriaa Ruotsin ajalla (n. 1300–1710)
  Year 2017
 • Name Personal Agency and State Building in Sweden (1560-1720) TUTKA-icon TUTKA | Open Access
  Researcher Karonen, Petri & Hakanen, Marko
  Editors Karonen, Petri & Hakanen, Marko
  Collective Work Personal Agency at the Swedish Age of Greatness 1560-1720
  Year 2017
 • Name Suffering, Surviving and Coping : Experiences of Violence and Defeat in Post-War Europe TUTKA-icon TUTKA | Open Access
  Researcher Karonen, Petri & Kivimäki, Ville
  Editors Kivimäki, Ville & Karonen, Petri
  Collective Work Continued Violence and Troublesome Pasts : Post-war Europe between the Victors aftes the Second World War
  Year 2017
 • Name Titthålshistoria eller öppna framtider TUTKA-icon TUTKA
  Researcher Villstrand, Nils Erik & Karonen, Petri
  Editors Villstrand, Nils Erik & Karonen, Petri
  Collective Work Öppet fall : Finlands historia som möjligheter och alternativ 1417–2017
  Year 2017
 • Name Uutta koulutuspolitiikkaa 1970-luvun Suomessa TUTKA-icon TUTKA | Open Access
  Researcher Karonen, Petri
  Collective Work Agricolan kirja-arvostelut
  Year 2016
 • Name Forskning om läskunnighet och bokhistoria i Gamla Finland TUTKA-icon TUTKA
  Researcher Karonen, Petri
  Collective Work Historisk tidskrift för Finland
  Year 2016
 • Name Handelsmännen i Viborg som förmedlare av materiell och andlig kultur TUTKA-icon TUTKA
  Researcher Karonen, Petri
  Collective Work Wiborgs Nyheter
  Year 2016
 • Name Talouden ehdoilla: aineellisen ja henkisen kulttuurin vuorovaikutus Viipurissa 1500–1600-luvuilla TUTKA-icon TUTKA
  Researcher Karonen, Petri
  Editors Koskivirta, Anu & Paavolainen, Pentti & Supponen, Sanna
  Collective Work Muuttuvien tulkintojen Viipuri
  Year 2016
 • Name Raja taloudellisena mahdollisuutena : venäläiset kauppiaat Suomessa vuosina 1808-1820 TUTKA-icon TUTKA
  Researcher Paloheimo, Maare & Karonen, Petri
  Collective Work Lähde : historiatieteellinen aikakauskirja
  Year 2016
 • Name Ruotsalainen ja suomalainen, mutta ei koskaan venäläinen : Suomen ja suomalaisuuden rakentaminen 1900-luvun alkupuolen tietokirjoissa TUTKA-icon TUTKA | Open Access
  Researcher Räihä, Antti & Karonen, Petri
  Collective Work Faravid
  Year 2016
 • Name Nytt perspektiv på det inledande skedet av fästningsbygget Sveaborg TUTKA-icon TUTKA
  Researcher Karonen, Petri
  Collective Work Historisk tidskrift för Finland
  Year 2015
 • Name Pohjolan leijona ja Suomi TUTKA-icon TUTKA
  Researcher Karonen, Petri
  Collective Work Historiallinen aikakauskirja
  Year 2015
 • Name State Authorities and Economic Actors in the Border District of Sweden and Russia, C. 1700-1810 = L’État et les acteurs économiques dans la zone frontière entre la Suède et la Russie (1700-1810) TUTKA-icon TUTKA
  Researcher Karonen, Petri
  Collective Work Revue d'histoire Nordique
  Year 2015
 • Name Teollisuusneuvos Karl-Jan Govenius (1916–2004) TUTKA-icon TUTKA
  Researcher Karonen, Petri
  Editors Nummela, Ilkka & Möttönen, Tuomas & Valjus, Risto
  Collective Work Suomen talouselämän vaikuttajat
  Year 2015
 • Name Teollisuusneuvos Gunnar Fogelholm (1894–1974) TUTKA-icon TUTKA
  Researcher Karonen, Petri
  Editors Nummela, Ilkka & Möttönen, Tuomas & Valjus, Risto
  Collective Work Suomen talouselämän vaikuttajat
  Year 2015
 • Name Propagandan ja viestintävaikuttamisen erot ja yhtäläisyydet TUTKA-icon TUTKA | Open Access
  Researcher Karonen, Petri
  Collective Work Tietysti.fi
  Year 2015
 • Name Suomi vuonna yksi : sodasta rauhaan siirtyminen valtakunnallisena ongelmana TUTKA-icon TUTKA
  Researcher Karonen, Petri
  Editors Kivimäki, Ville & Hytönen, Kirsi-Maria
  Collective Work Rauhaton rauha : suomalaiset ja sodan päättyminen 1944-1950
  Year 2015
 • Name Ennen huomispäivää : toisen maailmansodan päättyminen Suomessa ja Euroopassa TUTKA-icon TUTKA
  Researcher Kivimäki, Ville & Hytönen, Kirsi-Maria & Karonen, Petri
  Editors Kivimäki, Ville & Hytönen, Kirsi-Maria
  Collective Work Rauhaton rauha : suomalaiset ja sodan päättyminen 1944-1950
  Year 2015
 • Name Tiedonvälitys sivistysmissiosta uutisiin TUTKA-icon TUTKA | Open Access
  Researcher Holmila, Antero & Koskinen, Ulla & Villstrand, Nils Erik & Karonen, Petri
  Editors Karonen, Petri & Räihä, Antti
  Collective Work Kansallisten instituutioiden muotoutuminen: Suomalainen historiakuva Oma Maa -kirjasarjassa 1900-1960
  Year 2014
 • Name Suurvaltakauden yleiskuva TUTKA-icon TUTKA
  Researcher Karonen, Petri
  Editors Juuti, Sirpa & Kokki, Kari-Paavo
  Collective Work Barokki-Barock
  Year 2014
 • Name Tasavuodet ja historiantutkimuksen relevanssi TUTKA-icon TUTKA | Open Access
  Researcher Karonen, Petri
  Collective Work Suomen Historiallinen Seura. Jäsenlehti
  Year 2014
 • Name Pohjoinen suurvalta. Ruotsi ja Suomi 1521–1809 TUTKA-icon TUTKA
  Researcher Karonen, Petri
  Collective Work Kirjokansi
  Year 2014
 • Name Valtion synty, resurssit ja kehitys TUTKA-icon TUTKA | Open Access
  Researcher Karonen, Petri & Räihä, Antti
  Editors Karonen, Petri & Räihä, Antti
  Collective Work Kansallisten instituutioiden muotoutuminen: Suomalainen historiakuva Oma Maa -kirjasarjassa 1900-1960
  Year 2014
 • Name Oma maa -kirjasarja ja instituutioiden historia TUTKA-icon TUTKA | Open Access
  Researcher Karonen, Petri & Räihä, Antti
  Editors Karonen, Petri & Räihä, Antti
  Collective Work Kansallisten instituutioiden muotoutuminen: Suomalainen historiakuva Oma Maa -kirjasarjassa 1900-1960
  Year 2014
 • Name Sotilaskansan tuskainen taival TUTKA-icon TUTKA | Open Access
  Researcher Karonen, Petri & Villstrand, Nils Erik
  Editors Karonen, Petri & Räihä, Antti
  Collective Work Kansallisten instituutioiden muotoutuminen: Suomalainen historiakuva Oma Maa -kirjasarjassa 1900-1960
  Year 2014
 • Name Summary : The construction of national institutions: The Finnish interpretation of history in a series of nonfiction books entitled Oma Maa, 1900-1960 TUTKA-icon TUTKA
  Researcher Räihä, Antti & Karonen, Petri
  Editors Karonen, Petri & Räihä, Antti
  Collective Work Kansallisten instituutioiden muotoutuminen: Suomalainen historiakuva Oma Maa -kirjasarjassa 1900-1960
  Year 2014
 • Name Säätyjen edustajat, parlamentarismin puolustajat TUTKA-icon TUTKA | Open Access
  Researcher Tikka, Marko & Karonen, Petri
  Editors Karonen, Petri & Räihä, Antti
  Collective Work Kansallisten instituutioiden muotoutuminen: Suomalainen historiakuva Oma Maa -kirjasarjassa 1900-1960
  Year 2014
 • Name Jaetun alueen talouselämä TUTKA-icon TUTKA
  Researcher Karonen, Petri
  Editors Kaukiainen, Yrjö & Marjomaa, Risto & Nurmiainen, Jouko
  Collective Work Vanhan Suomen aika
  Year 2013
 • Name Savonlinnan ja Kyminkartanon läänin maaherra Johan Henrik Frisenheim rajaseudun kehittäjänä TUTKA-icon TUTKA
  Researcher Karonen, Petri
  Collective Work Vanhan Suomen aika
  Year 2013
 • Name Vuosien 1741–1743 sota TUTKA-icon TUTKA
  Researcher Karonen, Petri
  Editors Kaukiainen, Yrjö & Marjomaa, Risto & Nurmiainen, Jouko
  Collective Work Vanhan Suomen aika
  Year 2013
 • Name Viipurin läänin talouselämä hattujen sodasta 1780-luvulle TUTKA-icon TUTKA
  Researcher Karonen, Petri
  Editors Kaukiainen, Yrjö & Marjomaa, Risto & Nurmiainen, Jouko
  Collective Work Vanhan Suomen aika
  Year 2013
 • Name Talouselämä 1780-luvun jälkipuoliskolta Vanhan Suomen ajan loppuun TUTKA-icon TUTKA
  Researcher Karonen, Petri
  Editors Kaukiainen, Yrjö & Marjomaa, Risto & Nurmiainen, Jouko
  Collective Work Vanhan Suomen aika
  Year 2013
 • Name Sodasta rauhaan ja takaisin – Suomi 1500–2000 TUTKA-icon TUTKA
  Researcher Karonen, Petri
  Editors Hämeen-Anttila, Jaakko & Katajala, Kimmo & Sihvola, Ari & Hetemäki, Ilari
  Collective Work Kaikki syntyy kriisistä
  Year 2013
 • Name Finland in the Swedish realm during the 17th and 18th centuries TUTKA-icon TUTKA
  Researcher Karonen, Petri
  Editors Matikainen, Satu & Barany, Attila
  Collective Work Small nations on the Borderlines of Great Powers
  Year 2013
 • Name Kriisit ja niiden tutkiminen TUTKA-icon TUTKA | Open Access
  Researcher Karonen, Petri
  Collective Work Suomen Historiallisen Seuran jäsenlehti
  Year 2013
 • Name Historiahanke etenee TUTKA-icon TUTKA | Open Access
  Researcher Karonen, Petri
  Collective Work Suomen Historiallisen Seuran jäsenlehti
  Year 2013
 • Name Dekaanin vuosikatsaus TUTKA-icon TUTKA
  Researcher Karonen, Petri
  Collective Work Humanistisen tiedekunnan vuosikertomus
  Year 2013
 • Name Autonomian alun kertauskurssi TUTKA-icon TUTKA
  Researcher Karonen, Petri
  Collective Work Helsingin Sanomat
  Year 2013
 • Name Historiantutkimus ja -opetus yliopistolaitoksen rakenteellisessa kehittämisessä TUTKA-icon TUTKA
  Researcher Karonen, Petri
  Collective Work Suomen Historiallisen Seuran Jäsenlehti
  Year 2012
 • Name Pitkä parlamentti ja rauhankriisi toisen maailmansodan jälkeen TUTKA-icon TUTKA
  Researcher Karonen, Petri
  Editors Enbuske, Matti & Mäntylä, Matti & Salo, Matti & Satokangas, Reija
  Collective Work Historian selkosilla Jouko Vahtolan juhlakirja
  Year 2012
 • Name Hyvät miehet 1500-luvun Suomessa TUTKA-icon TUTKA
  Researcher Karonen, Petri
  Collective Work Historiallinen Aikakauskirja
  Year 2012
 • Name Lokalsamhället som resurs under finska kriget TUTKA-icon TUTKA
  Researcher Karonen, Petri
  Collective Work Historisk Tidskrift för Finland
  Year 2012
 • Name 1812–2012: Vanha Suomi, Helsinki, Turun kokous TUTKA-icon TUTKA
  Researcher Karonen, Petri
  Collective Work Suomen Historiallisen Seuran jäsenlehti
  Year 2012
 • Name Konsten att vinna ett krig – och att förlora ett annat: fredens kriser efter trettioåriga kriget och stora nordiska kriget TUTKA-icon TUTKA
  Researcher Karonen, Petri
  Collective Work Svärdet, ordet och pennan – kring människa, makt och rum i nordisk historia. Festskrift till Nils Erik Villstrand den 24 maj 2012
  Year 2012
 • Name Vainajiin ei tule eloa TUTKA-icon TUTKA
  Researcher Karonen, Petri
  Collective Work Helsingin Sanomat
  Year 2012
 • Name Helsinki syntyi mahtikäskyllä ja suurella rahalla TUTKA-icon TUTKA
  Researcher Karonen, Petri
  Collective Work Helsingin Sanomat
  Year 2012
 • Name Suomen Historiallisen Seuran historia TUTKA-icon TUTKA
  Researcher Karonen, Petri
  Collective Work Suomen Historiallisen Seuran jäsenlehti
  Year 2012
 • Name Takana aktiivinen vuosi - samoin edessä TUTKA-icon TUTKA
  Researcher Karonen, Petri
  Collective Work Suomen Historiallisen Seuran jäsenlehti
  Year 2012
 • Name Kustaa III:n murhan taustat TUTKA-icon TUTKA
  Researcher Karonen, Petri
  Collective Work Giuseppe Verdi. Naamiohuvit. Keski-Suomen alueooppera
  Year 2012
 • Name La guerra y la paz en la historia de Finlandia: 1590-1950 TUTKA-icon TUTKA
  Researcher Karonen, Petri & Holmila, Antero
  Editors Luna-Fabritius, Adriana & Nokkala, Ere & Ojala, Jari
  Collective Work Istor
  Year 2012
 • Name Tulta, käski kuningas Kustaa TUTKA-icon TUTKA
  Researcher Karonen, Petri
  Collective Work Helsingin Sanomat
  Year 2011
 • Name Puhdasoppisten maa rankaisi ankarasti seksuaalirikoksista TUTKA-icon TUTKA
  Researcher Karonen, Petri
  Collective Work Helsingin Sanomat
  Year 2011
 • Name Elämäkerta hankalasta paperipersoonasta TUTKA-icon TUTKA
  Researcher Karonen, Petri
  Collective Work Historiallinen Aikakauskirja
  Year 2011
 • Name Beskattning, växelverkan och maktstat i 1600-talets Sverige TUTKA-icon TUTKA
  Researcher Karonen, Petri
  Collective Work Historisk Tidskrift för Finland
  Year 2011
 • Name Robert Emanuel Mattson (1851–1935). Laivanvarustaja, Ab Naxos Princen toimitusjohtaja, Kone- ja Siltarakennus Oy:n johtokunnan jäsen, kartanonomistaja TUTKA-icon TUTKA
  Researcher Karonen, Petri
  Editors Nummela, Ilkka & Möttönen, Tuomas & Valjus, Risto
  Collective Work Suomen talouselämän vaikuttajat
  Year 2011
 • Name Hannes Westerlund (1874–1935). Rautakonttori Oy:n toimitusjohtaja TUTKA-icon TUTKA
  Researcher Karonen, Petri
  Collective Work Suomen talouselämän vaikuttajat
  Year 2011
 • Name Emanuel Åström (1876–1937). Weljekset Åström Oy:n toimitusjohtaja TUTKA-icon TUTKA
  Researcher Karonen, Petri
  Editors Nummela, Ilkka
  Collective Work Suomen talouselämän vaikuttajat
  Year 2011
 • Name Edvard Åström (1856–1927). Edv. Åströmin Nahkateollisuus Oy:n toimitusjohtaja, Ab Merkator Oy:n toimitusjohtaja, kauppias. TUTKA-icon TUTKA
  Researcher Karonen, Petri
  Editors Nummela, Ilkka
  Collective Work Suomen talouselämän vaikuttajat
  Year 2011
 • Name The Swedish Diet as a Forum for Gathering Commercial and Political Information TUTKA-icon TUTKA
  Researcher Karonen, Petri
  Editors Ihalainen, Pasi & Bregnsbo, Michael & Sennefelt, Karin & Winton, Patrik
  Collective Work Scandinavia in the Age of Revolutions. Nordic Political Cultures, 1740–1820
  Year 2011
 • Name Kansa taisteli, sisäpiiri päätti TUTKA-icon TUTKA
  Researcher Karonen, Petri
  Collective Work Helsingin Sanomat
  Year 2010
 • Name Tre intressanta samlingspresentationer av brytningen 1809 TUTKA-icon TUTKA
  Researcher Karonen, Petri
  Collective Work Historisk Tidskrift för Finland
  Year 2010
 • Name Ett viktigt verk om ceremonierna vid Borgå lantdag TUTKA-icon TUTKA
  Researcher Karonen, Petri
  Collective Work Historisk Tidskrift för Finland
  Year 2010
 • Name Finska krigets efterverkningar TUTKA-icon TUTKA
  Researcher Karonen, Petri
  Collective Work Historisk Tidskrift för Finland
  Year 2010
 • Name Metsäpirulaisen elämä ja teot. TUTKA-icon TUTKA
  Researcher Karonen, Petri
  Collective Work Historiallinen Aikakauskirja
  Year 2010
 • Name Introduction: Sweden, Russia and Finland 1808-1809 TUTKA-icon TUTKA
  Researcher Karonen, Petri
  Collective Work Monetary boundaries in Transition. A North European Economic History and the Finnish War 1808–1809. Eds. Cecilia von Heijne and Tuukka Talvio.
  Year 2010
 • Name Kasvavassa Helsingissä oli vaikea kivuta TUTKA-icon TUTKA
  Researcher Karonen, Petri
  Collective Work Helsingin Sanomat
  Year 2010
 • Name Clayhills, Carl (1699–1740) TUTKA-icon TUTKA
  Researcher Karonen, Petri
  Collective Work Kansallisbiografia
  Year 2010
 • Name The Peace Treaty of Hamina and its Aftermath in Sweden and in Finland TUTKA-icon TUTKA
  Researcher Karonen, Petri
  Collective Work Sjuttonhundratal
  Year 2010
 • Name Ruotsin ajan tutkimuksen nykytila ja resurssit. TUTKA-icon TUTKA
  Researcher Karonen, Petri
  Collective Work Historiallinen Aikakauskirja
  Year 2010
 • Name Viipurin hallinto ja oikeudenhoito 1600-luvulla TUTKA-icon TUTKA
  Researcher Karonen, Petri
  Collective Work Kimmo Katajala, Antti Kujala, Anssi Mäkinen, Suomenlahdelta Laatokalle. Viipurin läänin historia III. Toimittaneet Yrjö Kaukiainen, Risto Marjomaa, Jouko Nurmiainen
  Year 2010
 • Name Yleisradio ja rauhaan palaaminen toisen maailmansodan jälkeen (1944-1950). TUTKA-icon TUTKA | Open Access
  Researcher Karonen, Petri
  Editors Ojala, Jari & Eloranta, Jari & Roiko-Jokela, Heikki
  Collective Work Monelta kantilta: Ilkka Nummelalle omistettu juhlakirja
  Year 2010
 • Name Jyväskylän yliopiston historia I TUTKA-icon TUTKA
  Editors Nygård, Toivo & Einonen, Piia & Karonen, Petri
  Year 2009
 • Name Jyväskylän yliopiston historia II TUTKA-icon TUTKA
  Editors Nygård, Toivo & Einonen, Piia & Karonen, Petri
  Year 2009
 • Name Hopes and Fears for the Future in Early Modern Sweden, 1500–1800 TUTKA-icon TUTKA
  Editors Karonen, Petri
  Collective Work Studia Historica
  Year 2009
 • Name Hopes and Fears for the Furure in Early Modern Sweden, 1500-1800 TUTKA-icon TUTKA
  Editors Eilola, Jari & Hakanen, Marko & Karonen, Petri & Matikainen, Olli & Lamberg, Marko
  Year 2009
 • Name Kun miekka osuu harhaan – teloittajan epäonnistuminen 1660-luvun Turussa TUTKA-icon TUTKA
  Researcher Karonen, Petri
  Editors Eilola, Jari
  Collective Work Makaaberi ruumis: Mielikuvia kuolemasta ja kehosta
  Year 2009
 • Name Klinge katsoo Ruotsin hajoamista ja lainaa itseään TUTKA-icon TUTKA
  Researcher Karonen, Petri
  Collective Work Helsingin Sanomat
  Year 2009
 • Name Perheen pienin hyötyi isojen draamasta TUTKA-icon TUTKA
  Researcher Karonen, Petri
  Collective Work Helsingin Sanomat
  Year 2009
 • Name Carl Johan Rosenius (1831–1892), Rosenius & Sesemannin johtaja, Raivolan sahan isännöitsijä TUTKA-icon TUTKA
  Researcher Karonen, Petri
  Collective Work Suomen talouselämän vaikuttajat
  Year 2009
 • Name Frithiof Neppenström (1835–1905), kauppias, laivanvarustaja, metsänhoitaja TUTKA-icon TUTKA
  Researcher Karonen, Petri
  Collective Work Suomen talouselämän vaikuttajat
  Year 2009
 • Name Carl Rosenius (1794–1855), Rosenius & Sesemannin johtaja, sahanomistaja TUTKA-icon TUTKA
  Researcher Karonen, Petri
  Collective Work Suomen talouselämän vaikuttajat
  Year 2009
 • Name Albert Oskar Snellman (1844–1894), kauppahuoneen johtaja, Trävaruaktiebolaget Kemin toimitusjohtaja TUTKA-icon TUTKA
  Researcher Karonen, Petri
  Collective Work Suomen talouselämän vaikuttajat
  Year 2009
 • Name Christian Trapp (1739–1800), kauppias, teollisuudenharjoittaja, laivanvarustaja TUTKA-icon TUTKA
  Researcher Karonen, Petri
  Collective Work Suomen talouselämän vaikuttajat
  Year 2009
 • Name Carl Detloff Thermén (1790–1843), kauppias TUTKA-icon TUTKA
  Researcher Karonen, Petri
  Collective Work Suomen talouselämän vaikuttajat
  Year 2009
 • Name Alfred Carlström (1851–1910), kauppias, laivanvarustaja, teollisuudenharjoittaja TUTKA-icon TUTKA
  Researcher Karonen, Petri
  Collective Work Suomen talouselämän vaikuttajat
  Year 2009
 • Name Carl Emil Carlström (1818–1889), kauppias, laivanvarustaja TUTKA-icon TUTKA
  Researcher Karonen, Petri
  Collective Work Suomen talouselämän vaikuttajat
  Year 2009
 • Name Carl Eugen Åberg (1838–1906), kauppias, laivanvarustaja TUTKA-icon TUTKA
  Researcher Karonen, Petri
  Collective Work Suomen talouselämän vaikuttajat
  Year 2009
 • Name Albert von Julin (1846–1906), Fiskars Ab:n toimitusjohtaja TUTKA-icon TUTKA
  Researcher Karonen, Petri
  Collective Work Suomen talouselämän vaikuttajat
  Year 2009
 • Name Carl Hultman (1763–1820), laivanvarustaja, kauppias TUTKA-icon TUTKA
  Researcher Karonen, Petri
  Collective Work Suomen talouselämän vaikuttajat
  Year 2009
 • Name Abraham Kingelin (1788–1849), kauppias, laivanvarustaja, teollisuudenharjoittaja TUTKA-icon TUTKA
  Researcher Karonen, Petri
  Collective Work Suomen talouselämän vaikuttajat
  Year 2009
 • Name Jacob af Forselles (1696–1768), ruukinpatruuna, kauppias, sahanomistaja, Loviisan pormestari TUTKA-icon TUTKA
  Researcher Karonen, Petri
  Collective Work Suomen talouselämän vaikuttajat
  Year 2009
 • Name Sinä kesänä suomalaiset hyökkäsivät Ruotsiin TUTKA-icon TUTKA
  Researcher Karonen, Petri
  Collective Work Helsingin Sanomat
  Year 2009
 • Name Aateliston poliittiset käsitteet 1700-luvun Ruotsissa TUTKA-icon TUTKA
  Researcher Karonen, Petri
  Collective Work Historiallinen Aikakauskirja
  Year 2009
 • Name Pelko ja viha jäivät perinnöksi TUTKA-icon TUTKA
  Researcher Karonen, Petri
  Collective Work Helsingin Sanomat
  Year 2009
 • Name Introduction TUTKA-icon TUTKA
  Researcher Karonen, Petri
  Editors Karonen, Petri
  Collective Work Hopes and Fears for the Future in Early Modern Sweden, 1500–1800
  Year 2009
 • Name The Council of the Realm and the Quest for Peace in Sweden, 1718–1721 TUTKA-icon TUTKA
  Researcher Karonen, Petri
  Editors Karonen, Petri
  Collective Work Hopes and Fears for the Future in Early Modern Sweden, 1500–1800
  Year 2009
 • Name Sisällissota päättyi lopulta tasapeliin TUTKA-icon TUTKA
  Researcher Karonen, Petri
  Collective Work Helsingin Sanomat
  Year 2009
 • Name Den svenska förvaltningen och politiken ur ett långt perspektiv TUTKA-icon TUTKA
  Researcher Karonen, Petri
  Collective Work Historisk Tidskrift för Finland
  Year 2008
 • Name Identifikaation jäljillä TUTKA-icon TUTKA
  Researcher Karonen, Petri
  Collective Work Historiallinen Aikakauskirja
  Year 2008
 • Name Reformaatio Ruotsin politiikassa TUTKA-icon TUTKA
  Researcher Karonen, Petri
  Collective Work Reformaatio. Henkilökuvia ja tutkimussuuntia
  Year 2008
 • Name Nils Bielke (1569–1639), Riksråd, generalguvernör TUTKA-icon TUTKA
  Researcher Karonen, Petri
  Collective Work Svenska tiden
  Year 2008
 • Name Carl Clayhills (1699–1740), Handelsman, sågägare TUTKA-icon TUTKA
  Researcher Karonen, Petri
  Collective Work Svenska tiden
  Year 2008
 • Name Casper Eichman (ca 1590–ca 1670), Handelsman, borgmästare, riksdagsman TUTKA-icon TUTKA
  Researcher Karonen, Petri
  Collective Work Svenska tiden
  Year 2008
 • Name Axel Oxenstierna (1583–1654), Rikskansler, friherre, greve TUTKA-icon TUTKA
  Researcher Karonen, Petri
  Collective Work Svenska tiden
  Year 2008
 • Name Gabriel Bengtsson Oxenstierna (1586–1656), Generalguvernör, riksråd, greve TUTKA-icon TUTKA
  Researcher Karonen, Petri
  Collective Work Svenska tiden
  Year 2008
 • Name Jakob Teit (ca 1520–1596), Kunglig skrivare TUTKA-icon TUTKA
  Researcher Karonen, Petri
  Collective Work Svenska tiden
  Year 2008
 • Name Jakob Johan Tesche (1698–1758), Köpman, fabrikör TUTKA-icon TUTKA
  Researcher Karonen, Petri
  Collective Work Svenska tiden
  Year 2008
 • Name Jochim Timme (ca 1595–1655), Handelsman, överborgmästare TUTKA-icon TUTKA
  Researcher Karonen, Petri
  Collective Work Svenska tiden
  Year 2008
 • Name Den indelta arméns sista skeden i Finland TUTKA-icon TUTKA
  Researcher Karonen, Petri
  Collective Work HTF
  Year 2008
 • Name Johdanto: Suomen sodan kansainvälinen tausta, tapahtumat ja seuraukset TUTKA-icon TUTKA
  Researcher Karonen, Petri
  Collective Work Suomen sota 1808–1809 Keski-Pohjanmaalla. Finska kriget i Mellersta Österbotten 1808–1809
  Year 2008
 • Name Vahva perustutkimus Lapin historiasta TUTKA-icon TUTKA
  Researcher Karonen, Petri
  Year 2008
 • Name Coping with Peace after a Debacle: the Crisis of the Transition to Peace in Sweden after the Great Northern War (1700–1721) TUTKA-icon TUTKA
  Researcher Karonen, Petri
  Collective Work Journal of Scandinavian History
  Year 2008
 • Name Pohjoinen suurvalta. Ruotsi ja Suomi 1521 - 1809 TUTKA-icon TUTKA
  Researcher Karonen, Petri
  Year 2008
 • Name De finska borgarna och begreppet ”Finland”. Om borgarståndet och dess krav på ständertidens riksdagar TUTKA-icon TUTKA
  Researcher Karonen, Petri
  Collective Work Maktens mosaik. Enhet, särart och självbild i det svenska riket
  Year 2008
 • Name Historiallista tutkimusta Pohjanlahden molemmin puolin TUTKA-icon TUTKA
  Researcher Karonen, Petri
  Collective Work Historiallinen Aikakauskirja
  Year 2007
 • Name Teit, Jakob TUTKA-icon TUTKA
  Researcher Karonen, Petri
  Collective Work Suomen kansallisbiografia
  Year 2007
 • Name Teit, Jacob TUTKA-icon TUTKA
  Researcher Karonen, Petri
  Collective Work Biografiskt lexikon för Finland
  Year 2007
 • Name Timme, Jochim TUTKA-icon TUTKA
  Researcher Karonen, Petri
  Collective Work Suomen kansallisbiografia
  Year 2007
 • Name Perspektiv och metoder inom domboksforskningen i Sverige och Finland cirka 1990 - 2005 TUTKA-icon TUTKA
  Researcher Karonen, Petri
  Collective Work Domboken som filologiskt och historiskt forskningsobjekt. Red. av Harry Lönnroth.
  Year 2007
 • Name Syntes av Finlands historia TUTKA-icon TUTKA
  Researcher Karonen, Petri
  Collective Work Historisk tidskrift för Finland
  Year 2007
 • Name Vad vet vi i dag om året 1809? TUTKA-icon TUTKA
  Researcher Karonen, Petri
  Editors Karonen, Petri
  Collective Work Skärgård
  Year 2007
 • Name Äimä, Antti Jaakonpoika (n. 1600 - 1660) TUTKA-icon TUTKA
  Researcher Karonen, Petri
  Collective Work Suomen kansallisbiografia
  Year 2007
 • Name Markkinoiden yhtenäisyys Suomessa uudenajan alussa: rukiin hinta Hämeessä ja Varsinais-Suomessa 1500-luvulla TUTKA-icon TUTKA
  Researcher Nummela, Ilkka & Karonen, Petri
  Editors Jalava, Jukka & Eloranta, Jari & Ojala, Jari
  Collective Work Muutoksen merkit. Kvantitatiivisia perspektiivejä Suomen taloushistoriaan
  Year 2007
 • Name Yritysten ja yhteiskunnan yhteisevoluutio TUTKA-icon TUTKA
  Researcher Ojala, Jari & Karonen, Petri
  Collective Work Muutoksen merkit. Kvantitatiivisia perspektiivejä Suomen taloushistoriaan. Toimittaneet Jukka Jalava – Jari Eloranta – Jari Ojala.
  Year 2007
 • Name Oxenstierna, Axel (1583–1654) TUTKA-icon TUTKA
  Researcher Karonen, Petri
  Collective Work Suomen kansallisbiografia 7
  Year 2006
 • Name Oxenstierna, Gabriel Pentinpoika (1586 - 1656) TUTKA-icon TUTKA
  Researcher Karonen, Petri
  Collective Work Suomen kansallisbiografia 7.
  Year 2006
 • Name Siulinpoika, Peder (n. 1590-1666): Kauppias, pormestari ja kuninkaanmies TUTKA-icon TUTKA
  Researcher Karonen, Petri
  Collective Work Kansallisbiografia
  Year 2006
 • Name Siulinpoika, Peder (n. 1590-1666) TUTKA-icon TUTKA
  Researcher Karonen, Petri
  Collective Work Suomen kansallisbiografia 7.
  Year 2006
 • Name Johdanto – Kun rauha tuo omat ongelmansa. TUTKA-icon TUTKA
  Researcher Karonen, Petri
  Editors Karonen, Petri & Tarjamo, Kerttu
  Collective Work Kun sota on ohi. Sodista selviytymisen ongelmia ja niiden ratkaisumalleja 1900-luvulla
  Year 2006
 • Name Finnish Business: Rooted in Social Capital over the Centuries. TUTKA-icon TUTKA
  Researcher Karonen, Petri & Ojala, Jari
  Editors Ojala, Jari & Eloranta, Jari & Jalava, Jukka
  Collective Work The Road to Prosperity. An Economic History of Finland.
  Year 2006
 • Name Kun sota on ohi. Sodista selviytymisen ongelmia ja niiden ratkaisumalleja 1900-luvulla. Historiallinen Arkisto 124. TUTKA-icon TUTKA
  Researcher Karonen, Petri & Tarjamo, Kerttu
  Editors Karonen, Petri & Tarjamo, Kerttu
  Year 2006
 • Name Kun sota on ohi – Loppusanat TUTKA-icon TUTKA
  Researcher Tarjamo, Kerttu & Karonen, Petri
  Editors Karonen, Petri & Tarjamo, Kerttu
  Collective Work Kun sota on ohi. Sodista selviytymisen ongelmia ja niiden ratkaisumalleja 1900-luvulla
  Year 2006
 • Name Creutzit ja Ruotsin suurvallan rakentaminen TUTKA-icon TUTKA
  Researcher Karonen, Petri
  Collective Work Historiallinen Aikakauskirja
  Year 2005
 • Name Knape, Eerik Antinpoika TUTKA-icon TUTKA
  Researcher Karonen, Petri
  Collective Work kansallisbiografia V.
  Year 2005
 • Name Nystad (fi. Uusikaupunki) TUTKA-icon TUTKA
  Researcher Karonen, Petri
  Collective Work Historical Towns of the Baltic and Scandinavia.
  Year 2005
 • Name Villmanstrand (fi. Lappeenranta) TUTKA-icon TUTKA
  Researcher Karonen, Petri
  Collective Work Historical Towns of the Baltic and Scandinavia.
  Year 2005
 • Name Tavastehus (fi. Hämeenlinna) TUTKA-icon TUTKA
  Researcher Karonen, Petri
  Collective Work Historical Towns of the Baltic and Scandinavia.
  Year 2005
 • Name Fredrikshamn (fi. Hamina) TUTKA-icon TUTKA
  Researcher Karonen, Petri
  Collective Work Historical Towns of the Baltic and Scandinavia.
  Year 2005
 • Name Torneå (fi. Tornio) TUTKA-icon TUTKA
  Researcher Karonen, Petri
  Collective Work Historical Towns of the Baltic and Scandinavia.
  Year 2005
 • Name Suomen kansallisbiografia 6. Studia biographica 3:6. TUTKA-icon TUTKA
  Researcher Karonen, Petri
  Collective Work Leijonhufvud, Axel
  Year 2005
 • Name Finnar och finskhet i det svenska riket TUTKA-icon TUTKA
  Researcher Karonen, Petri & Lamberg, Marko
  Collective Work Finsk Tidskrift
  Year 2005
 • Name Hintahistoriaa Itämeren kaupungeissa 1600-luvulla TUTKA-icon TUTKA
  Researcher Karonen, Petri & Nummela, Ilkka
  Editors Ahonen, Kalevi & Halmesvirta, Anssi & Nummela, Ilkka & Sihvola, Juha
  Collective Work Historia ja herrasmies
  Year 2005
 • Name De österbottniska städernas differentiering från landsbygden under 1600-talet. Historisk Tidskrift för Finland 2003: 4, s. 377–398 TUTKA-icon TUTKA
  Researcher Karonen, Petri
  Collective Work Historisk tidskrift för Finland
  Year 2004
 • Name De österbottniska städernas differentiering från landsbygden under 1600-talet. TUTKA-icon TUTKA
  Researcher Karonen, Petri
  Collective Work Historisk Tidskrift för Finland
  Year 2004
 • Name Suomen rahvaan valitus Juhana III:lle noin vuodelta 1589. Teoksessa Suomi kuningaskunnassa – historian akatemia TUTKA-icon TUTKA
  Researcher Karonen, Petri
  Collective Work Historian akatemia -verkkojulkaisu
  Year 2004
 • Name Juhana III:n kirje Suomen oloista 1580-luvun sota-aikana TUTKA-icon TUTKA
  Researcher Karonen, Petri
  Collective Work Suomi kuningaskunnassa – historian akatemia
  Year 2004
 • Name Keisari Aleksanteri I:n 15./27.3.1810 antama manifesti Suomen sotaväen asemasta TUTKA-icon TUTKA
  Researcher Karonen, Petri
  Collective Work Suomi kuningaskunnassa - historian akatemia
  Year 2004
 • Name Kustaa III:n puhe säädyille elokuun 21. päivänä 1772 TUTKA-icon TUTKA
  Researcher Karonen, Petri
  Collective Work Suomi kuningaskunnassa – historian akatemia
  Year 2004
 • Name Maunu Eerikinpojan kaupunginlaki (Tahtotapon kaari VI: Jos nainen tappaa miehen) TUTKA-icon TUTKA
  Researcher Karonen, Petri
  Collective Work Suomi kuningaskunnassa – historian akatemia
  Year 2004
 • Name Rahvaan valitus vuodelta 1599 TUTKA-icon TUTKA
  Researcher Karonen, Petri
  Collective Work Suomi kuningaskunnassa – historian akatemia
  Year 2004
 • Name Ilkka, Joosef Jaakonpoika (n. 1580 - 1668). TUTKA-icon TUTKA
  Researcher Karonen, Petri
  Collective Work kansallisbiografia IV.
  Year 2004
 • Name Rahvaanvalitus itsevaltiuden ajalta TUTKA-icon TUTKA
  Researcher Karonen, Petri
  Collective Work Suomi kuningaskunnassa – historian akatemia
  Year 2004
 • Name Rauman raastuvanoikeuden pöytäkirja 27.1.1626 TUTKA-icon TUTKA
  Researcher Karonen, Petri
  Collective Work Suomi kuningaskunnassa – historian akatemia
  Year 2004
 • Name Suomalaisen valiokunnan kokoonpano vuosina 1746-1747 TUTKA-icon TUTKA
  Researcher Karonen, Petri
  Collective Work Suomi kuningaskunnassa – historian akatemia.
  Year 2004
 • Name Toinen Mooseksen kirja (2. Moos 21) TUTKA-icon TUTKA
  Researcher Karonen, Petri
  Collective Work Suomi kuningaskunnassa – historian akatemia
  Year 2004
 • Name Vuoden 1772 hallitusmuodon keskeisimmät vallanjakoon ja politiikkaan liittyvät määräykset TUTKA-icon TUTKA
  Researcher Karonen, Petri
  Collective Work Suomi kuningaskunnassa – historian akatemia
  Year 2004
 • Name Aksel Leijonhufvud henkilönä TUTKA-icon TUTKA
  Researcher Karonen, Petri
  Collective Work Suomi kuningaskunnassa – historian akatemia
  Year 2004
 • Name Jumalan laki ja Mooseksen laki, kaksi eri lakia TUTKA-icon TUTKA
  Researcher Karonen, Petri
  Collective Work Suomi kuningaskunnassa – historian akatemia
  Year 2004
 • Name Linnaleirit TUTKA-icon TUTKA
  Researcher Karonen, Petri
  Collective Work Suomi kuningaskunnassa – historian akatemia.
  Year 2004
 • Name Suomen armeijan upseerien ja miehistön palkitseminen Suomen sodan jälkeen TUTKA-icon TUTKA
  Researcher Karonen, Petri
  Collective Work Suomi kuningaskunnassa – historian akatemia.
  Year 2004
 • Name Bibliografiat ja historiallisen tiedon hankinta TUTKA-icon TUTKA
  Researcher Karonen, Petri
  Collective Work Suomi kuningaskunnassa – historian akatemia
  Year 2004
 • Name Säätyjen ajan ja kustavilaisen ajan perustuslakien määräämä vallanjako hallitsijan, valtaneuvoston ja säätyjen kesken TUTKA-icon TUTKA
  Researcher Karonen, Petri
  Collective Work Suomi kuningaskunnassa – historian akatemia
  Year 2004
 • Name Patruunat ja poliitikot. Yritysjohtajien taloudellinen ja yhteiskunnallinen toiminta Suomessa 1600 – 1920. Historiallisia Tutkimuksia 217 TUTKA-icon TUTKA
  Researcher Karonen, Petri
  Collective Work Historiallisia Tutkimuksia
  Year 2004
 • Name Rangaistukset 1500-1700-luvun yhteiskunnassa TUTKA-icon TUTKA
  Researcher Karonen, Petri & Vilkuna, Marko Lamberg, Mika Jokiaho, Matti Rautiainen, Kustaa H. J.
  Editors Vilkuna, Marko Lamberg, Mika Jokiaho, Matti Rautiainen, Kustaa H. J.
  Collective Work Suomi kuningaskunnassa – historian akatemia
  Year 2004
 • Name Tiedon hankinta ja käyttö 1700-luvun Ruotsin valtiopäivilläTeoksessa Toivon historia. Toivo Nygårdille omistettu juhlakirja. Toimittaneet Kalevi Ahonen, Petri Karonen, Ilkka Nummela, Jari Ojala ja Kustaa H. J. Vilkuna. Jyväskylä 2003 TUTKA-icon TUTKA
  Researcher Karonen, Petri
  Editors Karonen, Petri
  Collective Work Toivon historia. Toivo Nygårdille omistettu juhlakirja.
  Year 2003
 • Name Ett basverk om den svenska urbaniseringens olika skeden under förindustriella tid. - Arvio teoksesta Sven Lilja, Tjuvehål och stolta städer. Urbaniseringens kronologi och geografi i Sverige (med Finland) ca 1570-tal till 1810-tal. Studier i stads- och kommunhistoria 20. Utgivare: Lars Nilsson. Stockholm 2000 (517 sivua). - Historisk Tidskrift för Finland 2003: 1 TUTKA-icon TUTKA
  Researcher Karonen, Petri
  Collective Work Historisk Tidskrift för Finland
  Year 2003
 • Name Bielke, Nils (1569─1639). Teoksessa Suomen kansallisbiografia I. Aaku – Browallius. Studia biographica 3: 1. TUTKA-icon TUTKA
  Researcher Karonen, Petri
  Collective Work Kansallisbiografia I.
  Year 2003
 • Name Corte, Henrik (noin 1620 – 1680). Julkaistu teoksessa Suomen kansallisbiografia II. Bruhn - Fordell. Studia biographica 3: 2. TUTKA-icon TUTKA
  Researcher Karonen, Petri
  Collective Work Kansallisbiografia II.
  Year 2003
 • Name Fleming, Herman Pederinpoika (1520 – 1583). Julkaistu teoksessa Suomen kansallisbiografia II. Bruhn - Fordell. Studia biographica 3: 2. TUTKA-icon TUTKA
  Researcher Karonen, Petri
  Collective Work Suomen kansallisbiografia II.
  Year 2003
 • Name Arjen valta. Suomalaisen yhteiskunnan patriarkaalisesta järjestyksestä myöhäiskeskiajalta teollistumisen kynnykselle (v. 1450 - 1860) TUTKA-icon TUTKA
  Researcher Einonen, Piia & Karonen, Petri
  Editors Einonen, Piia & Karonen, Petri
  Collective Work Historiallinen Arkisto
  Year 2002
 • Name Esipuhe TUTKA-icon TUTKA
  Researcher Einonen, Piia & Karonen, Petri
  Collective Work Einonen, Piia, Karonen, Petri (toim.), Arjen valta. Suomalaisen yhteiskunnan patriarkaalisesta järjestyksestä myöhäiskeskiajalta teollistumisen kynnykselle (v. 1450 - 1860)
  Year 2002
 • Name Suomi kuningaskunnassa. Suomi ennen vuotta 1809. Opettajan materiaali. TUTKA-icon TUTKA
  Researcher Jokiaho, Mika & Rautiainen, Matti & Lamberg, Marko & Vilkuna, Kustaa & Karonen, Petri
  Year 2002
 • Name Suomi kuningaskunnassa. Suomi ennen vuotta 1809. TUTKA-icon TUTKA
  Researcher Jokiaho, Mika & Vilkuna, Kustaa & Lamberg, Marko & Karonen, Petri & Rautiainen, Matti
  Year 2002
 • Name Monipuolinen sotakertomus soturikuninkaasta. TUTKA-icon TUTKA
  Researcher Karonen, Petri
  Collective Work Historiallinen Aikakauskirja
  Year 2002
 • Name Suomen vallitsijat yksissä kansissa TUTKA-icon TUTKA
  Researcher Karonen, Petri
  Collective Work Kanava
  Year 2002
 • Name Finnország a Sved Birodalom részeként (1521 - 1809) TUTKA-icon TUTKA
  Researcher Karonen, Petri
  Editors Halmesvirta, Anssi
  Collective Work Finnország története
  Year 2002
 • Name Moninainen patriarkaalisuus - normien ja käytäntöjen solmukohdat. TUTKA-icon TUTKA
  Researcher Karonen, Petri
  Collective Work Einonen, Piia, Karonen, Petri (toim.), Arjen valta. Suomalaisen yhteiskunnan patriarkaalisesta järjestyksestä myöhäiskeskiajalta teollistumisen kynnykselle (v. 1450 - 1860)
  Year 2002
 • Name (Koti)talouden yhtenäisyys koetuksella. TUTKA-icon TUTKA
  Researcher Karonen, Petri
  Collective Work Einonen, Piia, Karonen, Petri (toim.), Arjen valta. Suomalaisen yhteiskunnan patriarkaalisesta järjestyksestä myöhäiskeskiajalta teollistumisen kynnykselle (v. 1450 - 1860)
  Year 2002
 • Name Vahvimman oikeus harmonian säilymisen takaajana? TUTKA-icon TUTKA
  Researcher Karonen, Petri
  Collective Work Einonen, Piia, Karonen, Petri (toim.), Arjen valta. Suomalaisen yhteiskunnan patriarkaalisesta järjestyksestä myöhäiskeskiajalta teollistumisen kynnykselle (v. 1450 - 1860)
  Year 2002
 • Name Patriarkaalisen järjestyksen monet todellisuudet TUTKA-icon TUTKA
  Researcher Karonen, Petri
  Collective Work Einonen, Piia, Karonen, Petri (toim.), Arjen valta. Suomalaisen yhteiskunnan patriarkaalisesta järjestyksestä myöhäiskeskiajalta teollistumisen kynnykselle (v. 1450 - 1860)
  Year 2002
 • Name Suomen armeijan upseerien ja miehistön palkitseminen Suomen sodan jälkeen. TUTKA-icon TUTKA
  Researcher Karonen, Petri
  Collective Work Suomi kuningaskunnassa. Suomi ennen vuotta 1809. Opettajan materiaali
  Year 2002
 • Name Vallankäytön ja politiikan historia TUTKA-icon TUTKA
  Researcher Karonen, Petri
  Collective Work Suomi kuningaskunnassa. Suomi ennen vuotta 1809
  Year 2002
 • Name Vallan ja politiikan tutkimuksen tutkimustilanteesta TUTKA-icon TUTKA
  Researcher Karonen, Petri
  Collective Work Suomi kuningaskunnassa. Suomi ennen vuotta 1809. Opettajan materiaali
  Year 2002
 • Name Juhana III:n kirje Suomen oloista 1580-luvun sota-aikana TUTKA-icon TUTKA
  Researcher Karonen, Petri
  Collective Work Suomi kuningaskunnassa. Suomi ennen vuotta 1809. Opettajan materiaali
  Year 2002
 • Name Tappo Raumalla vuonna 1626. TUTKA-icon TUTKA
  Researcher Karonen, Petri
  Collective Work Suomi kuningaskunnassa. Suomi ennen vuotta 1809. Opettajan materiaali
  Year 2002
 • Name Rahvaan valitus itsevaltiuden ajalta TUTKA-icon TUTKA
  Researcher Karonen, Petri
  Collective Work Suomi kuningaskunnassa. Suomi ennen vuotta 1809. Opettajan materiaali.
  Year 2002
 • Name Kustaa III:n puhe säädyille elokuun 21. päivänä 1772. TUTKA-icon TUTKA
  Researcher Karonen, Petri
  Collective Work Suomi kuningaskunnassa. Suomi ennen vuotta 1809. Opettajan materiaali.
  Year 2002
 • Name Murroskausien historiasta. TUTKA-icon TUTKA
  Researcher Karonen, Petri
  Collective Work Suomi kuningaskunnassa. Suomi ennen vuotta 1809. Opettajan materiaali.
  Year 2002
 • Name Suomen asema nuijasodan jälkeen TUTKA-icon TUTKA
  Researcher Karonen, Petri
  Collective Work Suomi kuningaskunnassa. Suomi ennen vuotta 1809. Opettajan materiaali.
  Year 2002
 • Name Suomen asema Hattujen sodan (1741 - 1743) jälkeen TUTKA-icon TUTKA
  Researcher Karonen, Petri
  Collective Work Suomi kuningaskunnassa. Suomi ennen vuotta 1809. Opettajan materiaali.
  Year 2002
 • Name Suomi kuningaskunnassa. Opettajan materiaali TUTKA-icon TUTKA
  Researcher Rautiainen, Matti & Karonen, Petri & Lamberg, Marko & Vilkuna, Kustaa & Mika & Jokiaho
  Year 2002
 • Name Suomi kuningaskunnassa. Suomi ennen vuotta 1809 TUTKA-icon TUTKA
  Researcher Rautiainen, Matti & Karonen, Petri & Lamberg, Marko & Vilkuna, Kustaa & Mika & Jokiaho
  Year 2002
 • Name Mennyt minussa TUTKA-icon TUTKA
  Researcher Vilkuna, Kustaa & Rautiainen, Matti & Karonen, Petri
  Collective Work Suomi kuningaskunnassa. Suomi ennen vuotta 1809
  Year 2002
 • Name Borgmästare mellan staten och stadssamhället. Förvaltnings- och rättskulturer i det svenska rikets städer under stormaktstiden TUTKA-icon TUTKA
  Researcher Karonen, Petri
  Editors Harnesk, Börje & Sjöberg, Marja Taussi
  Collective Work Mellan makten och menigheten. Ämbetsmän i det tidigmoderna Sverige
  Year 2001
 • Name Artiklar om nordisk brottshistoria TUTKA-icon TUTKA
  Researcher Karonen, Petri
  Collective Work Historisk Tidskrift för Finland
  Year 2001
 • Name Venäjä Ruotsin ulkopolitiikassa uuden ajan alussa TUTKA-icon TUTKA
  Researcher Karonen, Petri
  Collective Work Humanisti
  Year 2001
 • Name A Life for a Life Versus Christian Reconcialion: Violence and the Process of Civilization in the Towns of the Kingdom of Sweden During the Years 1540 1700 TUTKA-icon TUTKA
  Researcher Karonen, Petri
  Collective Work Five centuries of violence in Finland and the Baltic Area
  Year 2001
 • Name Nils Bielke (1569 - 1639): Hallitsijoiden luottomies, Suomen ensimmäinen kenraalikuvernööri, Suomen uudistaja. TUTKA-icon TUTKA
  Researcher Karonen, Petri
  Collective Work Kansallisbiografia -verkkojulkaisu
  Year 2001
 • Name Teitti, Jaakko (n. 1520 - 1596): Kuninkaan sihteeri ja Turun kaupunginkirjuri TUTKA-icon TUTKA
  Researcher Karonen, Petri
  Collective Work Kansallisbiografia -verkkojulkaisu
  Year 2001
 • Name Äimä, Antti Jaakonpoika (n. 1600 - 1660): Aateliton verotarkastaja, verovapauksia nauttinut suurtilallinen TUTKA-icon TUTKA
  Researcher Karonen, Petri
  Collective Work Kansallisbiografia -verkkojulkaisu
  Year 2001
 • Name Lederskab i Dansk industri og Samfund 1880 1960. Historiestudiet. Institut for Samfundsudvikling og Planlaegning. Aalborg Universitet. Red. Marianne Rostgaard & Michael F. Wagner. Thy 2000. TUTKA-icon TUTKA
  Researcher Karonen, Petri
  Collective Work Scandinavian Economic History Review
  Year 2001
 • Name Turhaa teorian alasapumista TUTKA-icon TUTKA
  Researcher Karonen, Petri
  Collective Work Historiallinen Aikakauskirja
  Year 2001
 • Name Lederskab i Dansk industri og Samfund 1880 1960. Historiestudiet. Institut for Samfundsudvikling og Planlaegning. Aalborg Universitet. Red. Marianne Rostgaard & Michael F. Wagner. Thy 2000. TUTKA-icon TUTKA
  Researcher Karonen, Petri
  Collective Work Scandinavian Economic History Review
  Year 2001
 • Name Finnország a svéd birodalom részeként (1521 1809). TUTKA-icon TUTKA
  Researcher Karonen, Petri
  Editors Halmesvirta, Anssi
  Collective Work Finnország története.
  Year 2001
 • Name POHJOINEN SUURVALTA. Ruotsi ja Suomi 1521 - 1809. TUTKA-icon TUTKA
  Researcher Karonen, Petri
  Year 2001
 • Name Oxenstierna, Gabriel Pentinpoika (1586 1656): Suurmiesten varjoon jäänyt kenraalikuvernööri ja kreivi TUTKA-icon TUTKA
  Researcher Karonen, Petri
  Collective Work Kansallisbiografia -verkkojulkaisu
  Year 2001
 • Name Knape, Eerik Antinpoika (n. 1580 1634): Liikemies, suhdetoimintamies, Turun linnankreivi TUTKA-icon TUTKA
  Researcher Karonen, Petri
  Collective Work Kansallisbiografia -verkkojulkaisu
  Year 2001
 • Name Leijonhufvud, Aksel (1554 1619): Poliittinen opportunisti ja koko Suomen käskynhaltija. TUTKA-icon TUTKA
  Researcher Karonen, Petri
  Collective Work Kansallisbiografia -verkkojulkaisu
  Year 2001
 • Name Räätälimestari yhteisönsä jäsenenä Turussa vuosina 1625 - 65 TUTKA-icon TUTKA
  Researcher Kallio, Anni
  Editors Karonen, Petri
  Collective Work Suomen historian julkaisuja
  Year 2000
 • Name "Kunnes kuolema meidät erottaa". Yhteisö ja "suunniteltu" henkirikos Turussa vuonna 1643 TUTKA-icon TUTKA
  Researcher Karonen, Petri
  Editors Matikainen, Olli
  Collective Work Rikos historiassa
  Year 2000
 • Name Henrik Corte (n. 1620 1680): Pikkukaupungin suurkauppias ja Pietari Brahen suojatti TUTKA-icon TUTKA
  Researcher Karonen, Petri
  Collective Work Kansallisbiografia (www)
  Year 2000
 • Name Ilkka, Joosef Jaakonpoika (n. 1580 1668): Nuijasoturin kovia kokenut, kiertolaiselämään tottunut poika TUTKA-icon TUTKA
  Researcher Karonen, Petri
  Collective Work Kansallisbiografia (www)
  Year 2000
 • Name Suomen historian uuden ajan alun tutkijoiden tapaaminen Jyväskylässä TUTKA-icon TUTKA
  Researcher Karonen, Petri
  Collective Work Historiallinen Aikakauskirja
  Year 2000
 • Name Esivalta, hämäläinen talonpoika ja Hämeen linna 1600- ja 1700-luvulla TUTKA-icon TUTKA
  Researcher Karonen, Petri
  Collective Work Hämeen linna - The Castle of Häme.
  Year 2000
 • Name Fleming, Herman Pederinpoika (n. 1520 - 1583): Suomen sotaväen ylipäällikkö, laamanni TUTKA-icon TUTKA
  Researcher Karonen, Petri
  Collective Work Kansallisbiografia -hanke (www)
  Year 2000
 • Name Våldet i Sverige och i Finland: Våldet i rikets städer under 1500- och 1600-talet. TUTKA-icon TUTKA
  Researcher Karonen, Petri
  Collective Work Aktuellt om historia
  Year 2000
 • Name Alemmuuskompleksia vai ammattiylpeyttä? TUTKA-icon TUTKA
  Researcher Ojala, Jari & Lamberg, Juha-Antti & Karonen, Petri
  Collective Work Historiallinen aikakauskirja
  Year 2000
 • Name Yritykset muuttuvat - muuttuuko historiantutkimus? TUTKA-icon TUTKA
  Researcher Ojala, Jari & Lamberg, Juha-Antti & Karonen, Petri
  Collective Work Historiallinen Aikakauskirja
  Year 2000
 • Name Pohjoinen suurvalta. Ruotsi ja Suomi 1521 - 1809 TUTKA-icon TUTKA
  Researcher Karonen, Petri
  Year 1999
 • Name In Search of Peace and Harmony? The State and Capital Crimes in Late Medieval and Early Modern Swedish Realm (ca. 1450 - 1700). TUTKA-icon TUTKA
  Researcher Karonen, Petri
  Editors Hirvonen, Pekka & Lappalainen, Mirkka
  Collective Work Crime and Control in Europe from the Past to the Present.
  Year 1999
 • Name Turun ensimmäinen kaupantarkastaja Hans (John) Bogge. TUTKA-icon TUTKA
  Researcher Karonen, Petri
  Collective Work Suomen Sukututkimusseuran vuosikirja 44.
  Year 1999
 • Name The Worst Offenders in the Provincial Towns: Serious Urban Crime and its Perpetrators in the Early Years of Sweden's Period as a Great Power. TUTKA-icon TUTKA
  Researcher Karonen, Petri
  Collective Work Scandinavian Journal of History 1998
  Year 1999
 • Name Statistisk forskning om invånartalet i svenska städer under nya tiden TUTKA-icon TUTKA
  Researcher Karonen, Petri
  Collective Work Historisk tidskrift för Finland 1999
  Year 1999
 • Name Oxenstierna, Aksel, Kansleri, valtiomies, Ruotsin suurvallan luoja. TUTKA-icon TUTKA
  Researcher Karonen, Petri
  Collective Work Kansallisbiografia -verkkojulkaisu
  Year 1999
 • Name Jochim Timme (n. 1595 1655): Epäonninen kauppias, Länsi-Suomen pikkukaupunkien uudistushenkinen ylipormestari ja Rauman pormestari. TUTKA-icon TUTKA
  Researcher Karonen, Petri
  Collective Work Kansallisbiografia -verkkojulkaisu
  Year 1999
 • Name Kukoistavaa kaupunkikulttuuria periferiassa? Pohjanmaan ensimmäiset kaupungit 1600-luvulla. TUTKA-icon TUTKA
  Researcher Karonen, Petri
  Collective Work Vaasan yliopiston Täydennyskoulutuskeskuksen verkkosivut
  Year 1999
 • Name Valtiopäivätoiminta 1500-luvulta eduskuntauudistukseen. TUTKA-icon TUTKA
  Researcher Karonen, Petri
  Editors Tiainen, Jorma & Nummela, Ilkka
  Collective Work Historiaa tutkimaan
  Year 1999