Publications

Name Cultural Politics of Love and Provision among Poor Youth in Urban Tanzania TUTKA-icon TUTKA | Open Access
Researcher Stark, Laura
Collective Work Ethnos : Journal of Anthropology
Year 2017
Name Emotional causality in dynamistic Finnish-Karelian folk belief TUTKA-icon TUTKA
Researcher Stark, Laura
Collective Work Scandinavian Journal of History
Year 2016
Name Ethnologia Europaea, Vol. 46:1. Special Issue: Muslim Intimacies TUTKA-icon TUTKA
Editors Stark, Laura
Year 2016
Name Motives for writing and attitudes regarding writing ability among rural commoners in Finland 1840-1900 TUTKA-icon TUTKA
Researcher Stark, Laura
Editors Edlund, Ann-Catrine & Ashplant, T. G. & Kuismin, Anna
Collective Work Reading and writing from below : exploring the margins of modernity
Year 2016
Name Muslim Intimacies : Challenges for Individuals and Families in Global Contexts TUTKA-icon TUTKA
Researcher Stark, Laura & Fingerroos, Outi & Minganti, Pia Karlsson
Collective Work Ethnologia Europaea
Year 2016
Name Transactional Sex, Early Marriage, and Parent-Child Relations in a Tanzanian Slum TUTKA-icon TUTKA
Researcher Stark, Laura
Collective Work Ethnologia Europaea
Year 2016
Name Magic and Witchcraft in Their Everyday Context : Childhood Memories from the Nineteenth-century Finnish Countryside TUTKA-icon TUTKA | Open Access
Researcher Stark, Laura
Collective Work ARV: Nordic Yearbook of Folklore
Year 2015
Name Kaupunkiköyhyyden tutkimusta Etiopiassa ja Tansaniassa TUTKA-icon TUTKA | Open Access
Researcher Stark, Laura & Lappi, Tiina-Riitta
Collective Work Elore
Year 2014
Name The Rise of Finnish-Language Popular Literacy Viewed through Correspondence to Newspapers 1856–70 TUTKA-icon TUTKA | Open Access
Researcher Stark, Laura
Editors Edlund, Ann-Catrine & Edlund, Lars-Erik & Haugen, Susanne
Collective Work Vernacular Literacies - Past, Present and Future
Year 2014
Name An Early Virtual Community Resists Secularization: Wolmar Schildt-Kilpinen's Kansan Lehti 1868-1870 TUTKA-icon TUTKA
Researcher Stark, Laura
Collective Work Ethnologia Fennica
Year 2013
Name Neighborhood vendors and the internal economy of the slum: informal livelihoods among the chronically poor in Dar es Salaam, Tanzania TUTKA-icon TUTKA
Researcher Lappi, Tiina-Riitta & Stark, Laura
Editors Catak, Neslihan & Duyan, Efe & Secer, Simen
Collective Work Rethinking the Urban II. CUI '13 Contemporary Urban Issues Conference
Year 2013
Name Sanomalehtien maaseutukirjeet. Itseilmaisun into ja lehdistön portinvartijat TUTKA-icon TUTKA
Researcher Stark, Laura
Editors Laitinen, Lea & Mikkola, Kati
Collective Work Kynällä kyntäjät. Kansan kirjallistuminen 1800-luvun Suomessa
Year 2013
Name Toimittajien ja itseoppineiden maaseutukirjeenvaihtajien suhde osana suomenkielisen lehdistön nousua 1847-1865 TUTKA-icon TUTKA
Researcher Stark, Laura
Collective Work Historiallinen Aikakauskirja
Year 2013
Name Transactional sex and mobile phones in a Tanzanian slum TUTKA-icon TUTKA
Researcher Stark, Laura
Collective Work Suomen antropologi
Year 2013
Name Vanhat sanomalehdet uutena lähdeaineistona kansan elämän tutkimuksessa TUTKA-icon TUTKA
Researcher Stark, Laura
Collective Work Viisas matkassa, vara laukussa. Näkökulmia kansanperinteen tutkimukseen
Year 2013
Name Gender, Sexuality and the Supernatural: Finnish Oral-Traditional Sources TUTKA-icon TUTKA
Researcher Stark, Laura
Editors Raudvere, Catharina & Schjodt, Jens Peter
Collective Work More than Mythology: Narratives, Ritual Practices and Regional Distribution in Pre-Christian Scandinavian Religions
Year 2012
Name The Materiality of the Imagined Family TUTKA-icon TUTKA
Researcher Stark, Laura
Editors Körber, Karen & Merkel, Ina
Collective Work Ethnologia Europaea
Year 2012
Name Varhaisia suomenkielisiä keskusteluja maalaisnaisten oikeuksista 1849-1878 TUTKA-icon TUTKA | Open Access
Researcher Stark, Laura
Editors Rossi, Leena-Maija
Collective Work Tunteita, tutkimusta ja politiikkaa. Kristiina 20 vuotta -juhlaseminaari
Year 2012
Name The Limits of Patriarchy: How Female Networks of Pilfering and Gossip Sparked the First Debates on Rural Gender Rights in the 19th-Century Finnish-Language Press TUTKA-icon TUTKA
Researcher Stark, Laura
Collective Work Studia Fennica Ethnologica
Year 2011
Name Apocalyptic visions and resistance to secularization in Finnish folklore TUTKA-icon TUTKA
Researcher Stark, Laura
Editors Mod, László & András, Simon
Collective Work Olvasó. Studies in Honor of Gábor Barna on His 60th Birthday
Year 2010
Name Kätkeytynyt valta: Sukupuolihistoriat ja valtatutkimus TUTKA-icon TUTKA
Researcher Stark, Laura & Kokko, Marja & Koskinen-Koivisto, Eerika & Niskanen, Heli & Saarimäki, Pasi & Tuomaala, Saara & Turunen, Arja
Editors Pietikäinen, Petteri
Collective Work Valta Suomessa
Year 2010
Name Empowering Practices: Perspectives on Modernization in Finland 1860-1960 TUTKA-icon TUTKA
Researcher Stark, Laura
Collective Work Ethnologia Fennica
Year 2009
Name Himotut ja halveksitut kulutustarvikkeet. Uusien kulutustottumusten vaikutukset suomalaisiin maalaisyhteisöihin 1800-luvun loppupuolella ja 1900-luvun alussa TUTKA-icon TUTKA
Researcher Mikkola, Kati & Stark, Laura
Collective Work Historiallinen Aikakauskirja
Year 2009
Name Home-thievery and the Modernization of Rural Finnish Society 1860-1895 TUTKA-icon TUTKA
Researcher Stark, Laura
Collective Work Ethnologia Fennica
Year 2009
Name Maatyöt, kotivarkaudet ja naisten oikeudet TUTKA-icon TUTKA
Researcher Stark, Laura
Collective Work Naistutkimus
Year 2009
Name The Charmer's Body and Behavior as a Window Onto Early Modern Selfhood TUTKA-icon TUTKA
Researcher Stark, Laura
Editors Roper, Jonathan
Collective Work Charms, Charmers and Charming. International Research on Verbal Magic
Year 2009
Name Maalaisrahvaan kirjoitusmotivaatio ja asenteet kirjoitustaitoa kohtaan 1840–1890-luvun Suomessa TUTKA-icon TUTKA
Researcher Stark, Laura
Editors Kuismin, Anna & Salmi-Niklander, Kirsti
Collective Work Kasvatus & Aika
Year 2008
Name Sorcerers and their Social Context in 19th-20th Century Rural Finland TUTKA-icon TUTKA
Researcher Stark, Laura
Collective Work ARV. Nordic Yearbook of Folklore
Year 2008
Name The charmer’s body and behaviour as a window onto early modern selfhood TUTKA-icon TUTKA
Researcher Stark, Laura
Editors Roper, Jonathan
Collective Work Charms, Charmers and Charming
Year 2008
Name Kansanomainen ajattelu TUTKA-icon TUTKA
Editors Stark, Eija & Stark, Laura
Year 2007
Name Johdanto. Pitkospuita modernisaation suolle TUTKA-icon TUTKA
Researcher Stark, Laura
Editors Helsti, Hilkka & Stark, Laura & Tuomaala, Saara
Collective Work Modernisaatio ja kansan kokemus Suomessa 1860-1960
Year 2006
Name Kansallinen herääminen ja sosiaalinen nousu maaseudulla. Tuskaa ja toivoa varhaisissa omaelämäkerroissa. TUTKA-icon TUTKA
Researcher Stark, Laura
Editors Stark, Laura & Helsti, Hilkka & Tuomaala, Saara
Collective Work Modernisaatio ja kansan kokemus Suomessa 1860-1960
Year 2006
Name Modernisaatio ja kansan kokemus Suomessa 1860-1960 TUTKA-icon TUTKA
Editors Helsti, Hilkka & Stark, Laura & Tuomaala, Saara
Year 2006
Name The Magical Self: Body, Society and the Supernatural in Early Modern Rural Finland TUTKA-icon TUTKA
Researcher Stark, Laura
Year 2006
Name Taikuus ja kristinusko. Suomalaisen maalaisyhteisön kaksi moraalijärjestelmää 1800-luvulla TUTKA-icon TUTKA
Researcher Stark, Laura
Editors Laaksonen, Pekka & Knuuttila, Seppo & Piela, Ulla
Collective Work Kansanetiikkaa. Käsityksiä hyvästä ja pahasta
Year 2005
Name Narrative and the social dynamics of magical harm in late 19th-century and early 20th-century rural Finland TUTKA-icon TUTKA
Researcher Stark, Laura
Editors Blécourt, Willem de & Davies, Owen
Collective Work Witchcraft Continued: Popular Magic in Modern Europe
Year 2004
Name Ethnic dynamics and the Finnish factor: the view from a post-Soviet Karelian village TUTKA-icon TUTKA
Researcher Stark, Laura
Collective Work Ethnologia Fennica
Year 2003
Name Minäkäsitys, noituus ja väkivalta suomalaisessa agraarikulttuurissa 1800-luvulla TUTKA-icon TUTKA
Researcher Stark, Laura
Editors Apo, Satu & Koivunen, Anu & Rossi, Leena-Maija & Saarikangas, Kirsi
Collective Work Itkua ikä kaikki? Kirjoituksia naisesta, vallasta ja väkivallasta
Year 2002
Name Peasants, Pilgrims and Sacred Promises: Ritual and the Supernatural in Orthodox Karelian Folk Religion TUTKA-icon TUTKA
Researcher Stark, Laura
Year 2002
Name The dynamistic body in traditional Finnish-Karelian thought TUTKA-icon TUTKA
Researcher Stark, Laura
Editors Siikala, Anna-Leena
Collective Work Myth and Mentality: Studies in Folklore and Popular Thought
Year 2002
Name Where science has no answers: Catholic politics and Neapolitan identity in the miracle of San Gennaro TUTKA-icon TUTKA
Researcher Stark, Laura
Editors Bartha, Elek & Anttonen, Veikko
Collective Work Ethnographica et Folkloristica Carpathica 12-13
Year 2002
Name Vaginan tuntematon historia: Naisen seksuaalisuuden kuvat suomalaisessa suullisessa kansanperinteessä TUTKA-icon TUTKA
Researcher Stark, Laura
Collective Work Naistutkimus
Year 2001
Name Reflexivity and the camera’s eye: comments from the field on the public and private uses of photography TUTKA-icon TUTKA
Researcher Stark, Laura
Collective Work Suomen Antropologi
Year 2000
Name True romance and cyborg girls with guns: anime and manga in Japan, the U.S. and the Internet TUTKA-icon TUTKA
Researcher Stark, Laura
Collective Work Kuva: Visuaalisen Kultturin Lehti
Year 2000
Name Christianity and the wilderness: syncretisms in Karelian magic as culture-specific strategies TUTKA-icon TUTKA
Researcher Stark, Laura
Collective Work Studies in Folklore and Popular Religion
Year 1999
Name Sacred beings and ‘mirror’ communities: from bodily ailment to collective self-image in Orthodox Karelian folk ritual TUTKA-icon TUTKA
Researcher Stark, Laura
Collective Work Temenos
Year 1999
Name Sacred centers and preconceived journeys: insights into the cultural construction of religious experience in Orthodox Karelia TUTKA-icon TUTKA
Researcher Stark, Laura
Collective Work Religious Movements and Communities in the 19th-20th centuries
Year 1999