16.01.2018

Jouhki Jukka, yliopistonlehtori

Jouhki Jukka, yliopistonlehtori
Subject:
etnologia
Room:
H217

Olen kulttuuriantropologiasta väitellyt etnologian dosentti.  Tutkimuskohteeni ovat ajan kuluessa vaihdelleet paljon. Väitöskirjani  (2006) oli etnografinen tutkimus Etelä-Intiassa sijaitsevasta monikansallisesta Auroville-yhteisöstä ja sen suhteista paikallisen maaseudun tamiliväestöön. Post doc -projektini (2006-2009) puolestaan käsitteli Etelä-Korean mediakulttuuria ja tietoyhteiskuntaa, minkä jälkeen olen tutkinut muun muassa rahapelaamista niin internetissä kuin Macaossakin. Intiassa olen väitöskirjani jälkeen tutkinut kännykän käyttöä maaseudulla, äänestämistä slummeissa ja suomalaisjohtajien työkokemuksia. Kenties laajin tutkimusaiheeni on länsimaat ja länsimaisuuden rakentuminen mediassa.  Olen myös ollut mukana parissa filmietnografisessa projektissa (esim. Päivä Intiassa). Vuonna 2017 päätutkimusaiheeni on Gambia, jossa tutkin mm. lapsiavioliittoja ja naisten ympärileikkaamista.

Metodologisesti olen kiinnostunut etnografisen kenttätyön eri muodoista (klassinen, digitaalinen ja filmietnografia), media-analyysistä sekä tutkimusetiikasta. Teoreettisia kiinnostuksen kohteitani ovat orientalismin ja oksidentalismin käsitteet, banaali nationalismi ja siitä johdettu banaali oksidentalismi, kuvitellut yhteisöt sekä hyperreaalisuus.

Olen Social Media Instituten perustajajäsen, The West Network -tutkijaverkoston johtaja ja Poverty & Development -tutkimuskeskittymän varajohtajaja sekä jäsenenä Extreme Anthropology Research Networkissä. Edustan Jyväskylän yliopistoa Yliopistojen Aasia-verkoston johtoryhmässä. Vuoden 2018 alusta lähtien olen toiminut monitieteisen Human Technology -lehden päätoimittajana.

Viimeaikaisia julkaisujani:

Lisää julkaisujani löydät täältä.

Minua voi seurata sosiaalisessa mediassa: