03.04.2013

Yhteiskunnan historia: kontekstuaalinen analyysi suomalaisen yhteiskunnan rakenteista ja identiteeteistä 1400-2000

Suomen akatemian rahoittamassa (2012-2017) Yhteiskunnan historian huippuyksikössä tutkitaan suomalaisen yhteiskunnan muodostumista sekä sen rakenteita ja identiteettejä. Monivuotinen tutkimushanke toteutetaan Jyväskylän yliopiston, Tampereen yliopiston ja Åbo Akademin yhteistyönä.

Helassa huippututkimusyksikön toiminta keskittyy professorien Petri Karonen, Pirjo Markkola, Ilkka Nummela, Laura Stark, Pirjo Korkiakangas, Jari Ojala ja Kustaa H.J. Vilkuna tutkimusprojekteihin. Heidän lisäkseen huippuyksikössä toimii monia tutkijoita, ja useiden tohtorikoulutettavien väitöskirjojen aiheet liittyvät yksikössä tehtävään tutkimukseen.

Huippuyksikön rakenteesta ja toiminnasta voi lukea lisää helan englanninkielisiltä sivuilta sekä Tampereen yliopiston sivuilta.