26.02.2007

Moraalisäätely ja institutionaalinen muutos 1800-luvun Suomessa

Moraalisäätely ja institutionaalinen muutos 1800-luvun Suomessa
Rahoituskausi: 2007 – 2008 (Suomen Akatemia)
Vastuullinen johtaja: Olli Matikainen


Hankkeessa tarkastellaan sosiaalisen kontrollin instituutioiden muotoutumista sääty-yhteiskunnan loppupuolella. Jokainen ihmisten välisiä suhteita välittävä instituutio kehittää omat toimintatapansa ja rituaalinsa. Nämä instituutiot voivat olla hyvin pitkäaikaisia, murroskausina kyseenalaistetuksi joutuvia tai uudelleen muotoutuvia. Hankkeen pääasialliset tutkimusteemat ovat maaseudun käräjälaitos (Olli Matikainen, JY), kuolemanrangaistus (Teemu Keskisarja, HY), vankilalaitoksen varhaisvaiheet (Päivi Pukero, JoY) ja nimenanto (Sofia Kotilainen, JY).