10.12.2007

Suullisen perinteen tekstualisaatio ja moderni kontekstualisaatio Suomessa

Projekti: Suullisen perinteen tekstualisaatio ja moderni kontekstualisaatio Suomessa

Rahoittaja: Suomen Akatemia
Rahoituskausi: 2006-2009
Vastuullinen johtaja: Prof. Pertti Anttonen

Tutkimushanke pyrkii edistämään suomalaista suullisen perinteen tutkimusta ottamalla tarkastelun kohteeksi tekstualisaation eli tekstiksi tuottamisen käytänteet suullisen perinteen kirjallisessa esittämisessä. Samalla tutkimus kohdistuu tekstiksi tuotettujen esitysten vastaanottoon ja niille annettuihin merkityksiin. Lähtökohtana tässä on teoreettinen ajatus, jonka mukaan tekstiksi tuottaminen ei varsinaisesti edellä tekstin vastaanottoa vaan vastaanotto on jo tekstualisaatiossa läsnä erilaisin odotusten horisontteja edustavin valinnoin ja käytäntein.

 

Projektiin sisältyvät osatutkimukset:

Pertti Anttonen: Etnopoeettinen tutkimus Länsi-Inkerin suomenkielisistä häärituaaleista maaorjuuden lakkauttamisesta Venäjän vallankumoukseen

Kati Heinonen: Inkeroisten kalevalamittaisen runon laulukulttuuri. Runon, sävelmän, laulutavan ja tilanteen päällekkäisyyksiä

Jouni Hyvönen: Loitsuista tekstitallenteiksi, keruuaineistoista eepokseen – Vanhan Kalevalan loitsujaksojen synty

 

Niina Hämäläinen: Tunteet ja perhe. Kalevalan Ainon ja Kullervon lyyrinen tekstualisaatioprosessi, runojen tunnemaailma ja perhekäsitys Lönnrotin artikulaationa

Pekka Tolonen: Valdesius ja keskiaikainen uskonnollinen kääntymys

Projektin kotisivu