Publications of Petri Karonen

 • Title Uutta koulutuspolitiikkaa 1970-luvun Suomessa TUTKA-icon TUTKA | Open Access
  Author(s) Karonen, Petri
  Collective Work Agricolan kirja-arvostelut
  Year 2016
 • Title Handelsmännen i Viborg som förmedlare av materiell och andlig kultur TUTKA-icon TUTKA
  Author(s) Karonen, Petri
  Collective Work Wiborgs Nyheter
  Year 2016
 • Title Forskning om läskunnighet och bokhistoria i Gamla Finland TUTKA-icon TUTKA
  Author(s) Karonen, Petri
  Collective Work Historisk tidskrift för Finland
  Year 2016
 • Title Talouden ehdoilla: aineellisen ja henkisen kulttuurin vuorovaikutus Viipurissa 1500–1600-luvuilla TUTKA-icon TUTKA
  Author(s) Karonen, Petri
  Editors Koskivirta, Anu & Paavolainen, Pentti & Supponen, Sanna
  Collective Work Muuttuvien tulkintojen Viipuri
  Year 2016
 • Title Raja taloudellisena mahdollisuutena : venäläiset kauppiaat Suomessa vuosina 1808-1820 TUTKA-icon TUTKA | Open Access
  Author(s) Paloheimo, Maare & Karonen, Petri
  Collective Work Lähde : historiatieteellinen aikakauskirja
  Year 2016
 • Title Ruotsalainen ja suomalainen, mutta ei koskaan venäläinen : Suomen ja suomalaisuuden rakentaminen 1900-luvun alkupuolen tietokirjoissa TUTKA-icon TUTKA | Open Access
  Author(s) Räihä, Antti & Karonen, Petri
  Collective Work Faravid
  Year 2016
 • Title Nytt perspektiv på det inledande skedet av fästningsbygget Sveaborg TUTKA-icon TUTKA
  Author(s) Karonen, Petri
  Collective Work Historisk tidskrift för Finland
  Year 2015
 • Title Pohjolan leijona ja Suomi TUTKA-icon TUTKA
  Author(s) Karonen, Petri
  Collective Work Historiallinen aikakauskirja
  Year 2015
 • Title State Authorities and Economic Actors in the Border District of Sweden and Russia, C. 1700-1810 = L’État et les acteurs économiques dans la zone frontière entre la Suède et la Russie (1700-1810) TUTKA-icon TUTKA
  Author(s) Karonen, Petri
  Collective Work Revue d'histoire Nordique
  Year 2015
 • Title Teollisuusneuvos Karl-Jan Govenius (1916–2004) TUTKA-icon TUTKA
  Author(s) Karonen, Petri
  Editors Nummela, Ilkka & Möttönen, Tuomas & Valjus, Risto
  Collective Work Suomen talouselämän vaikuttajat
  Year 2015
 • Title Teollisuusneuvos Gunnar Fogelholm (1894–1974) TUTKA-icon TUTKA
  Author(s) Karonen, Petri
  Editors Nummela, Ilkka & Möttönen, Tuomas & Valjus, Risto
  Collective Work Suomen talouselämän vaikuttajat
  Year 2015
 • Title Propagandan ja viestintävaikuttamisen erot ja yhtäläisyydet TUTKA-icon TUTKA | Open Access
  Author(s) Karonen, Petri
  Collective Work Tietysti.fi
  Year 2015
 • Title Suomi vuonna yksi : sodasta rauhaan siirtyminen valtakunnallisena ongelmana TUTKA-icon TUTKA
  Author(s) Karonen, Petri
  Editors Kivimäki, Ville & Hytönen, Kirsi-Maria
  Collective Work Rauhaton rauha : suomalaiset ja sodan päättyminen 1944-1950
  Year 2015
 • Title Ennen huomispäivää : toisen maailmansodan päättyminen Suomessa ja Euroopassa TUTKA-icon TUTKA
  Author(s) Kivimäki, Ville & Hytönen, Kirsi-Maria & Karonen, Petri
  Editors Kivimäki, Ville & Hytönen, Kirsi-Maria
  Collective Work Rauhaton rauha : suomalaiset ja sodan päättyminen 1944-1950
  Year 2015
 • Title Tiedonvälitys sivistysmissiosta uutisiin TUTKA-icon TUTKA | Open Access
  Author(s) Holmila, Antero & Koskinen, Ulla & Villstrand, Nils Erik & Karonen, Petri
  Editors Karonen, Petri & Räihä, Antti
  Collective Work Kansallisten instituutioiden muotoutuminen: Suomalainen historiakuva Oma Maa -kirjasarjassa 1900-1960
  Year 2014
 • Title Suurvaltakauden yleiskuva TUTKA-icon TUTKA
  Author(s) Karonen, Petri
  Editors Juuti, Sirpa & Kokki, Kari-Paavo
  Collective Work Barokki-Barock
  Year 2014
 • Title Tasavuodet ja historiantutkimuksen relevanssi TUTKA-icon TUTKA | Open Access
  Author(s) Karonen, Petri
  Collective Work Suomen Historiallinen Seura. Jäsenlehti
  Year 2014
 • Title Pohjoinen suurvalta. Ruotsi ja Suomi 1521–1809 TUTKA-icon TUTKA
  Author(s) Karonen, Petri
  Collective Work Kirjokansi
  Year 2014
 • Title Valtion synty, resurssit ja kehitys TUTKA-icon TUTKA | Open Access
  Author(s) Karonen, Petri & Räihä, Antti
  Editors Karonen, Petri & Räihä, Antti
  Collective Work Kansallisten instituutioiden muotoutuminen: Suomalainen historiakuva Oma Maa -kirjasarjassa 1900-1960
  Year 2014
 • Title Oma maa -kirjasarja ja instituutioiden historia TUTKA-icon TUTKA | Open Access
  Author(s) Karonen, Petri & Räihä, Antti
  Editors Karonen, Petri & Räihä, Antti
  Collective Work Kansallisten instituutioiden muotoutuminen: Suomalainen historiakuva Oma Maa -kirjasarjassa 1900-1960
  Year 2014
 • Title Sotilaskansan tuskainen taival TUTKA-icon TUTKA | Open Access
  Author(s) Karonen, Petri & Villstrand, Nils Erik
  Editors Karonen, Petri & Räihä, Antti
  Collective Work Kansallisten instituutioiden muotoutuminen: Suomalainen historiakuva Oma Maa -kirjasarjassa 1900-1960
  Year 2014
 • Title Summary : The construction of national institutions: The Finnish interpretation of history in a series of nonfiction books entitled Oma Maa, 1900-1960 TUTKA-icon TUTKA
  Author(s) Räihä, Antti & Karonen, Petri
  Editors Karonen, Petri & Räihä, Antti
  Collective Work Kansallisten instituutioiden muotoutuminen: Suomalainen historiakuva Oma Maa -kirjasarjassa 1900-1960
  Year 2014
 • Title Säätyjen edustajat, parlamentarismin puolustajat TUTKA-icon TUTKA | Open Access
  Author(s) Tikka, Marko & Karonen, Petri
  Editors Karonen, Petri & Räihä, Antti
  Collective Work Kansallisten instituutioiden muotoutuminen: Suomalainen historiakuva Oma Maa -kirjasarjassa 1900-1960
  Year 2014
 • Title Jaetun alueen talouselämä TUTKA-icon TUTKA
  Author(s) Karonen, Petri
  Editors Kaukiainen, Yrjö & Marjomaa, Risto & Nurmiainen, Jouko
  Collective Work Vanhan Suomen aika
  Year 2013
 • Title Savonlinnan ja Kyminkartanon läänin maaherra Johan Henrik Frisenheim rajaseudun kehittäjänä TUTKA-icon TUTKA
  Author(s) Karonen, Petri
  Collective Work Vanhan Suomen aika
  Year 2013
 • Title Vuosien 1741–1743 sota TUTKA-icon TUTKA
  Author(s) Karonen, Petri
  Editors Kaukiainen, Yrjö & Marjomaa, Risto & Nurmiainen, Jouko
  Collective Work Vanhan Suomen aika
  Year 2013
 • Title Viipurin läänin talouselämä hattujen sodasta 1780-luvulle TUTKA-icon TUTKA
  Author(s) Karonen, Petri
  Editors Kaukiainen, Yrjö & Marjomaa, Risto & Nurmiainen, Jouko
  Collective Work Vanhan Suomen aika
  Year 2013
 • Title Talouselämä 1780-luvun jälkipuoliskolta Vanhan Suomen ajan loppuun TUTKA-icon TUTKA
  Author(s) Karonen, Petri
  Editors Kaukiainen, Yrjö & Marjomaa, Risto & Nurmiainen, Jouko
  Collective Work Vanhan Suomen aika
  Year 2013
 • Title Sodasta rauhaan ja takaisin – Suomi 1500–2000 TUTKA-icon TUTKA
  Author(s) Karonen, Petri
  Editors Hämeen-Anttila, Jaakko & Katajala, Kimmo & Sihvola, Ari & Hetemäki, Ilari
  Collective Work Kaikki syntyy kriisistä
  Year 2013
 • Title Finland in the Swedish realm during the 17th and 18th centuries TUTKA-icon TUTKA
  Author(s) Karonen, Petri
  Editors Matikainen, Satu & Barany, Attila
  Collective Work Small nations on the Borderlines of Great Powers
  Year 2013
 • Title Kriisit ja niiden tutkiminen TUTKA-icon TUTKA | Open Access
  Author(s) Karonen, Petri
  Collective Work Suomen Historiallisen Seuran jäsenlehti
  Year 2013
 • Title Historiahanke etenee TUTKA-icon TUTKA | Open Access
  Author(s) Karonen, Petri
  Collective Work Suomen Historiallisen Seuran jäsenlehti
  Year 2013
 • Title Dekaanin vuosikatsaus TUTKA-icon TUTKA
  Author(s) Karonen, Petri
  Collective Work Humanistisen tiedekunnan vuosikertomus
  Year 2013
 • Title Autonomian alun kertauskurssi TUTKA-icon TUTKA
  Author(s) Karonen, Petri
  Collective Work Helsingin Sanomat
  Year 2013
 • Title Historiantutkimus ja -opetus yliopistolaitoksen rakenteellisessa kehittämisessä TUTKA-icon TUTKA
  Author(s) Karonen, Petri
  Collective Work Suomen Historiallisen Seuran Jäsenlehti
  Year 2012
 • Title Hyvät miehet 1500-luvun Suomessa TUTKA-icon TUTKA
  Author(s) Karonen, Petri
  Collective Work Historiallinen Aikakauskirja
  Year 2012
 • Title Lokalsamhället som resurs under finska kriget TUTKA-icon TUTKA
  Author(s) Karonen, Petri
  Collective Work Historisk Tidskrift för Finland
  Year 2012
 • Title 1812–2012: Vanha Suomi, Helsinki, Turun kokous TUTKA-icon TUTKA
  Author(s) Karonen, Petri
  Collective Work Suomen Historiallisen Seuran jäsenlehti
  Year 2012
 • Title Vainajiin ei tule eloa TUTKA-icon TUTKA
  Author(s) Karonen, Petri
  Collective Work Helsingin Sanomat
  Year 2012
 • Title Helsinki syntyi mahtikäskyllä ja suurella rahalla TUTKA-icon TUTKA
  Author(s) Karonen, Petri
  Collective Work Helsingin Sanomat
  Year 2012
 • Title Suomen Historiallisen Seuran historia TUTKA-icon TUTKA
  Author(s) Karonen, Petri
  Collective Work Suomen Historiallisen Seuran jäsenlehti
  Year 2012
 • Title Pitkä parlamentti ja rauhankriisi toisen maailmansodan jälkeen TUTKA-icon TUTKA | Open Access
  Author(s) Karonen, Petri
  Editors Enbuske, Matti & Mäntylä, Matti & Salo, Matti & Satokangas, Reija
  Collective Work Historian selkosilla Jouko Vahtolan juhlakirja
  Year 2012
 • Title Konsten att vinna ett krig – och att förlora ett annat: fredens kriser efter trettioåriga kriget och stora nordiska kriget TUTKA-icon TUTKA | Open Access
  Author(s) Karonen, Petri
  Collective Work Svärdet, ordet och pennan – kring människa, makt och rum i nordisk historia. Festskrift till Nils Erik Villstrand den 24 maj 2012
  Year 2012
 • Title Takana aktiivinen vuosi - samoin edessä TUTKA-icon TUTKA
  Author(s) Karonen, Petri
  Collective Work Suomen Historiallisen Seuran jäsenlehti
  Year 2012
 • Title Kustaa III:n murhan taustat TUTKA-icon TUTKA
  Author(s) Karonen, Petri
  Collective Work Giuseppe Verdi. Naamiohuvit. Keski-Suomen alueooppera
  Year 2012
 • Title La guerra y la paz en la historia de Finlandia: 1590-1950 TUTKA-icon TUTKA
  Author(s) Karonen, Petri & Holmila, Antero
  Editors Luna-Fabritius, Adriana & Nokkala, Ere & Ojala, Jari
  Collective Work Istor
  Year 2012
 • Title Tulta, käski kuningas Kustaa TUTKA-icon TUTKA
  Author(s) Karonen, Petri
  Collective Work Helsingin Sanomat
  Year 2011
 • Title Puhdasoppisten maa rankaisi ankarasti seksuaalirikoksista TUTKA-icon TUTKA
  Author(s) Karonen, Petri
  Collective Work Helsingin Sanomat
  Year 2011
 • Title Elämäkerta hankalasta paperipersoonasta TUTKA-icon TUTKA
  Author(s) Karonen, Petri
  Collective Work Historiallinen Aikakauskirja
  Year 2011
 • Title Beskattning, växelverkan och maktstat i 1600-talets Sverige TUTKA-icon TUTKA
  Author(s) Karonen, Petri
  Collective Work Historisk Tidskrift för Finland
  Year 2011
 • Title Robert Emanuel Mattson (1851–1935). Laivanvarustaja, Ab Naxos Princen toimitusjohtaja, Kone- ja Siltarakennus Oy:n johtokunnan jäsen, kartanonomistaja TUTKA-icon TUTKA
  Author(s) Karonen, Petri
  Editors Nummela, Ilkka & Möttönen, Tuomas & Valjus, Risto
  Collective Work Suomen talouselämän vaikuttajat
  Year 2011
 • Title Hannes Westerlund (1874–1935). Rautakonttori Oy:n toimitusjohtaja TUTKA-icon TUTKA
  Author(s) Karonen, Petri
  Collective Work Suomen talouselämän vaikuttajat
  Year 2011
 • Title Emanuel Åström (1876–1937). Weljekset Åström Oy:n toimitusjohtaja TUTKA-icon TUTKA
  Author(s) Karonen, Petri
  Editors Nummela, Ilkka
  Collective Work Suomen talouselämän vaikuttajat
  Year 2011
 • Title Edvard Åström (1856–1927). Edv. Åströmin Nahkateollisuus Oy:n toimitusjohtaja, Ab Merkator Oy:n toimitusjohtaja, kauppias. TUTKA-icon TUTKA
  Author(s) Karonen, Petri
  Editors Nummela, Ilkka
  Collective Work Suomen talouselämän vaikuttajat
  Year 2011
 • Title The Swedish Diet as a Forum for Gathering Commercial and Political Information TUTKA-icon TUTKA
  Author(s) Karonen, Petri
  Editors Ihalainen, Pasi & Bregnsbo, Michael & Sennefelt, Karin & Winton, Patrik
  Collective Work Scandinavia in the Age of Revolutions. Nordic Political Cultures, 1740–1820
  Year 2011
 • Title Kansa taisteli, sisäpiiri päätti TUTKA-icon TUTKA
  Author(s) Karonen, Petri
  Collective Work Helsingin Sanomat
  Year 2010
 • Title Tre intressanta samlingspresentationer av brytningen 1809 TUTKA-icon TUTKA
  Author(s) Karonen, Petri
  Collective Work Historisk Tidskrift för Finland
  Year 2010
 • Title Ett viktigt verk om ceremonierna vid Borgå lantdag TUTKA-icon TUTKA
  Author(s) Karonen, Petri
  Collective Work Historisk Tidskrift för Finland
  Year 2010
 • Title Finska krigets efterverkningar TUTKA-icon TUTKA
  Author(s) Karonen, Petri
  Collective Work Historisk Tidskrift för Finland
  Year 2010
 • Title Metsäpirulaisen elämä ja teot. TUTKA-icon TUTKA
  Author(s) Karonen, Petri
  Collective Work Historiallinen Aikakauskirja
  Year 2010
 • Title Kasvavassa Helsingissä oli vaikea kivuta TUTKA-icon TUTKA
  Author(s) Karonen, Petri
  Collective Work Helsingin Sanomat
  Year 2010
 • Title Clayhills, Carl (1699–1740) TUTKA-icon TUTKA
  Author(s) Karonen, Petri
  Collective Work Kansallisbiografia
  Year 2010
 • Title The Peace Treaty of Hamina and its Aftermath in Sweden and in Finland TUTKA-icon TUTKA
  Author(s) Karonen, Petri
  Collective Work Sjuttonhundratal
  Year 2010
 • Title Ruotsin ajan tutkimuksen nykytila ja resurssit. TUTKA-icon TUTKA
  Author(s) Karonen, Petri
  Collective Work Historiallinen Aikakauskirja
  Year 2010
 • Title Viipurin hallinto ja oikeudenhoito 1600-luvulla TUTKA-icon TUTKA
  Author(s) Karonen, Petri
  Collective Work Kimmo Katajala, Antti Kujala, Anssi Mäkinen, Suomenlahdelta Laatokalle. Viipurin läänin historia III. Toimittaneet Yrjö Kaukiainen, Risto Marjomaa, Jouko Nurmiainen
  Year 2010
 • Title Introduction: Sweden, Russia and Finland 1808-1809 TUTKA-icon TUTKA | Open Access
  Author(s) Karonen, Petri
  Collective Work Monetary boundaries in Transition. A North European Economic History and the Finnish War 1808–1809. Eds. Cecilia von Heijne and Tuukka Talvio.
  Year 2010
 • Title Yleisradio ja rauhaan palaaminen toisen maailmansodan jälkeen (1944-1950). TUTKA-icon TUTKA | Open Access
  Author(s) Karonen, Petri
  Editors Ojala, Jari & Eloranta, Jari & Roiko-Jokela, Heikki
  Collective Work Monelta kantilta: Ilkka Nummelalle omistettu juhlakirja
  Year 2010
 • Title Jyväskylän yliopiston historia I TUTKA-icon TUTKA
  Editors Nygård, Toivo & Einonen, Piia & Karonen, Petri
  Year 2009
 • Title Jyväskylän yliopiston historia II TUTKA-icon TUTKA
  Editors Nygård, Toivo & Einonen, Piia & Karonen, Petri
  Year 2009
 • Title Hopes and Fears for the Future in Early Modern Sweden, 1500–1800 TUTKA-icon TUTKA
  Editors Karonen, Petri
  Collective Work Studia Historica
  Year 2009
 • Title Hopes and Fears for the Furure in Early Modern Sweden, 1500-1800 TUTKA-icon TUTKA
  Editors Eilola, Jari & Hakanen, Marko & Karonen, Petri & Matikainen, Olli & Lamberg, Marko
  Year 2009
 • Title Kun miekka osuu harhaan – teloittajan epäonnistuminen 1660-luvun Turussa TUTKA-icon TUTKA
  Author(s) Karonen, Petri
  Editors Eilola, Jari
  Collective Work Makaaberi ruumis: Mielikuvia kuolemasta ja kehosta
  Year 2009
 • Title Klinge katsoo Ruotsin hajoamista ja lainaa itseään TUTKA-icon TUTKA
  Author(s) Karonen, Petri
  Collective Work Helsingin Sanomat
  Year 2009
 • Title Perheen pienin hyötyi isojen draamasta TUTKA-icon TUTKA
  Author(s) Karonen, Petri
  Collective Work Helsingin Sanomat
  Year 2009
 • Title Carl Johan Rosenius (1831–1892), Rosenius & Sesemannin johtaja, Raivolan sahan isännöitsijä TUTKA-icon TUTKA
  Author(s) Karonen, Petri
  Collective Work Suomen talouselämän vaikuttajat
  Year 2009
 • Title Frithiof Neppenström (1835–1905), kauppias, laivanvarustaja, metsänhoitaja TUTKA-icon TUTKA
  Author(s) Karonen, Petri
  Collective Work Suomen talouselämän vaikuttajat
  Year 2009
 • Title Carl Rosenius (1794–1855), Rosenius & Sesemannin johtaja, sahanomistaja TUTKA-icon TUTKA
  Author(s) Karonen, Petri
  Collective Work Suomen talouselämän vaikuttajat
  Year 2009
 • Title Albert Oskar Snellman (1844–1894), kauppahuoneen johtaja, Trävaruaktiebolaget Kemin toimitusjohtaja TUTKA-icon TUTKA
  Author(s) Karonen, Petri
  Collective Work Suomen talouselämän vaikuttajat
  Year 2009
 • Title Christian Trapp (1739–1800), kauppias, teollisuudenharjoittaja, laivanvarustaja TUTKA-icon TUTKA
  Author(s) Karonen, Petri
  Collective Work Suomen talouselämän vaikuttajat
  Year 2009
 • Title Carl Detloff Thermén (1790–1843), kauppias TUTKA-icon TUTKA
  Author(s) Karonen, Petri
  Collective Work Suomen talouselämän vaikuttajat
  Year 2009
 • Title Alfred Carlström (1851–1910), kauppias, laivanvarustaja, teollisuudenharjoittaja TUTKA-icon TUTKA
  Author(s) Karonen, Petri
  Collective Work Suomen talouselämän vaikuttajat
  Year 2009
 • Title Carl Emil Carlström (1818–1889), kauppias, laivanvarustaja TUTKA-icon TUTKA
  Author(s) Karonen, Petri
  Collective Work Suomen talouselämän vaikuttajat
  Year 2009
 • Title Carl Eugen Åberg (1838–1906), kauppias, laivanvarustaja TUTKA-icon TUTKA
  Author(s) Karonen, Petri
  Collective Work Suomen talouselämän vaikuttajat
  Year 2009
 • Title Albert von Julin (1846–1906), Fiskars Ab:n toimitusjohtaja TUTKA-icon TUTKA
  Author(s) Karonen, Petri
  Collective Work Suomen talouselämän vaikuttajat
  Year 2009
 • Title Carl Hultman (1763–1820), laivanvarustaja, kauppias TUTKA-icon TUTKA
  Author(s) Karonen, Petri
  Collective Work Suomen talouselämän vaikuttajat
  Year 2009
 • Title Abraham Kingelin (1788–1849), kauppias, laivanvarustaja, teollisuudenharjoittaja TUTKA-icon TUTKA
  Author(s) Karonen, Petri
  Collective Work Suomen talouselämän vaikuttajat
  Year 2009
 • Title Jacob af Forselles (1696–1768), ruukinpatruuna, kauppias, sahanomistaja, Loviisan pormestari TUTKA-icon TUTKA
  Author(s) Karonen, Petri
  Collective Work Suomen talouselämän vaikuttajat
  Year 2009
 • Title Sinä kesänä suomalaiset hyökkäsivät Ruotsiin TUTKA-icon TUTKA
  Author(s) Karonen, Petri
  Collective Work Helsingin Sanomat
  Year 2009
 • Title Aateliston poliittiset käsitteet 1700-luvun Ruotsissa TUTKA-icon TUTKA
  Author(s) Karonen, Petri
  Collective Work Historiallinen Aikakauskirja
  Year 2009
 • Title Pelko ja viha jäivät perinnöksi TUTKA-icon TUTKA
  Author(s) Karonen, Petri
  Collective Work Helsingin Sanomat
  Year 2009
 • Title Introduction TUTKA-icon TUTKA
  Author(s) Karonen, Petri
  Editors Karonen, Petri
  Collective Work Hopes and Fears for the Future in Early Modern Sweden, 1500–1800
  Year 2009
 • Title The Council of the Realm and the Quest for Peace in Sweden, 1718–1721 TUTKA-icon TUTKA
  Author(s) Karonen, Petri
  Editors Karonen, Petri
  Collective Work Hopes and Fears for the Future in Early Modern Sweden, 1500–1800
  Year 2009
 • Title Sisällissota päättyi lopulta tasapeliin TUTKA-icon TUTKA
  Author(s) Karonen, Petri
  Collective Work Helsingin Sanomat
  Year 2009
 • Title Den svenska förvaltningen och politiken ur ett långt perspektiv TUTKA-icon TUTKA
  Author(s) Karonen, Petri
  Collective Work Historisk Tidskrift för Finland
  Year 2008
 • Title Identifikaation jäljillä TUTKA-icon TUTKA
  Author(s) Karonen, Petri
  Collective Work Historiallinen Aikakauskirja
  Year 2008
 • Title Reformaatio Ruotsin politiikassa TUTKA-icon TUTKA | Open Access
  Author(s) Karonen, Petri
  Collective Work Reformaatio. Henkilökuvia ja tutkimussuuntia
  Year 2008
 • Title Nils Bielke (1569–1639), Riksråd, generalguvernör TUTKA-icon TUTKA
  Author(s) Karonen, Petri
  Collective Work Svenska tiden
  Year 2008
 • Title Carl Clayhills (1699–1740), Handelsman, sågägare TUTKA-icon TUTKA
  Author(s) Karonen, Petri
  Collective Work Svenska tiden
  Year 2008
 • Title Casper Eichman (ca 1590–ca 1670), Handelsman, borgmästare, riksdagsman TUTKA-icon TUTKA
  Author(s) Karonen, Petri
  Collective Work Svenska tiden
  Year 2008
 • Title Axel Oxenstierna (1583–1654), Rikskansler, friherre, greve TUTKA-icon TUTKA
  Author(s) Karonen, Petri
  Collective Work Svenska tiden
  Year 2008
 • Title Gabriel Bengtsson Oxenstierna (1586–1656), Generalguvernör, riksråd, greve TUTKA-icon TUTKA
  Author(s) Karonen, Petri
  Collective Work Svenska tiden
  Year 2008
 • Title Jakob Teit (ca 1520–1596), Kunglig skrivare TUTKA-icon TUTKA
  Author(s) Karonen, Petri
  Collective Work Svenska tiden
  Year 2008
 • Title Jakob Johan Tesche (1698–1758), Köpman, fabrikör TUTKA-icon TUTKA
  Author(s) Karonen, Petri
  Collective Work Svenska tiden
  Year 2008
 • Title Jochim Timme (ca 1595–1655), Handelsman, överborgmästare TUTKA-icon TUTKA
  Author(s) Karonen, Petri
  Collective Work Svenska tiden
  Year 2008
 • Title Den indelta arméns sista skeden i Finland TUTKA-icon TUTKA
  Author(s) Karonen, Petri
  Collective Work HTF
  Year 2008
 • Title Johdanto: Suomen sodan kansainvälinen tausta, tapahtumat ja seuraukset TUTKA-icon TUTKA
  Author(s) Karonen, Petri
  Collective Work Suomen sota 1808–1809 Keski-Pohjanmaalla. Finska kriget i Mellersta Österbotten 1808–1809
  Year 2008
 • Title Vahva perustutkimus Lapin historiasta TUTKA-icon TUTKA
  Author(s) Karonen, Petri
  Year 2008
 • Title Coping with Peace after a Debacle: the Crisis of the Transition to Peace in Sweden after the Great Northern War (1700–1721) TUTKA-icon TUTKA
  Author(s) Karonen, Petri
  Collective Work Journal of Scandinavian History
  Year 2008
 • Title Pohjoinen suurvalta. Ruotsi ja Suomi 1521 - 1809 TUTKA-icon TUTKA
  Author(s) Karonen, Petri
  Year 2008
 • Title De finska borgarna och begreppet ”Finland”. Om borgarståndet och dess krav på ständertidens riksdagar TUTKA-icon TUTKA
  Author(s) Karonen, Petri
  Collective Work Maktens mosaik. Enhet, särart och självbild i det svenska riket
  Year 2008
 • Title Historiallista tutkimusta Pohjanlahden molemmin puolin TUTKA-icon TUTKA
  Author(s) Karonen, Petri
  Collective Work Historiallinen Aikakauskirja
  Year 2007
 • Title Teit, Jakob TUTKA-icon TUTKA
  Author(s) Karonen, Petri
  Collective Work Suomen kansallisbiografia
  Year 2007
 • Title Teit, Jacob TUTKA-icon TUTKA
  Author(s) Karonen, Petri
  Collective Work Biografiskt lexikon för Finland
  Year 2007
 • Title Timme, Jochim TUTKA-icon TUTKA
  Author(s) Karonen, Petri
  Collective Work Suomen kansallisbiografia
  Year 2007
 • Title Perspektiv och metoder inom domboksforskningen i Sverige och Finland cirka 1990 - 2005 TUTKA-icon TUTKA
  Author(s) Karonen, Petri
  Collective Work Domboken som filologiskt och historiskt forskningsobjekt. Red. av Harry Lönnroth.
  Year 2007
 • Title Syntes av Finlands historia TUTKA-icon TUTKA
  Author(s) Karonen, Petri
  Collective Work Historisk tidskrift för Finland
  Year 2007
 • Title Vad vet vi i dag om året 1809? TUTKA-icon TUTKA
  Author(s) Karonen, Petri
  Editors Karonen, Petri
  Collective Work Skärgård
  Year 2007
 • Title Äimä, Antti Jaakonpoika (n. 1600 - 1660) TUTKA-icon TUTKA
  Author(s) Karonen, Petri
  Collective Work Suomen kansallisbiografia
  Year 2007
 • Title Markkinoiden yhtenäisyys Suomessa uudenajan alussa: rukiin hinta Hämeessä ja Varsinais-Suomessa 1500-luvulla TUTKA-icon TUTKA
  Author(s) Nummela, Ilkka & Karonen, Petri
  Editors Jalava, Jukka & Eloranta, Jari & Ojala, Jari
  Collective Work Muutoksen merkit. Kvantitatiivisia perspektiivejä Suomen taloushistoriaan
  Year 2007
 • Title Yritysten ja yhteiskunnan yhteisevoluutio TUTKA-icon TUTKA
  Author(s) Ojala, Jari & Karonen, Petri
  Collective Work Muutoksen merkit. Kvantitatiivisia perspektiivejä Suomen taloushistoriaan. Toimittaneet Jukka Jalava – Jari Eloranta – Jari Ojala.
  Year 2007
 • Title Oxenstierna, Axel (1583–1654) TUTKA-icon TUTKA
  Author(s) Karonen, Petri
  Collective Work Suomen kansallisbiografia 7
  Year 2006
 • Title Oxenstierna, Gabriel Pentinpoika (1586 - 1656) TUTKA-icon TUTKA
  Author(s) Karonen, Petri
  Collective Work Suomen kansallisbiografia 7.
  Year 2006
 • Title Johdanto – Kun rauha tuo omat ongelmansa. TUTKA-icon TUTKA
  Author(s) Karonen, Petri
  Editors Karonen, Petri & Tarjamo, Kerttu
  Collective Work Kun sota on ohi. Sodista selviytymisen ongelmia ja niiden ratkaisumalleja 1900-luvulla
  Year 2006
 • Title Siulinpoika, Peder (n. 1590-1666) TUTKA-icon TUTKA
  Author(s) Karonen, Petri
  Collective Work Suomen kansallisbiografia 7.
  Year 2006
 • Title Finnish Business: Rooted in Social Capital over the Centuries. TUTKA-icon TUTKA
  Author(s) Karonen, Petri & Ojala, Jari
  Editors Ojala, Jari & Eloranta, Jari & Jalava, Jukka
  Collective Work The Road to Prosperity. An Economic History of Finland.
  Year 2006
 • Title Kun sota on ohi. Sodista selviytymisen ongelmia ja niiden ratkaisumalleja 1900-luvulla. Historiallinen Arkisto 124. TUTKA-icon TUTKA
  Author(s) Karonen, Petri & Tarjamo, Kerttu
  Editors Karonen, Petri & Tarjamo, Kerttu
  Year 2006
 • Title Kun sota on ohi – Loppusanat TUTKA-icon TUTKA
  Author(s) Tarjamo, Kerttu & Karonen, Petri
  Editors Karonen, Petri & Tarjamo, Kerttu
  Collective Work Kun sota on ohi. Sodista selviytymisen ongelmia ja niiden ratkaisumalleja 1900-luvulla
  Year 2006
 • Title Creutzit ja Ruotsin suurvallan rakentaminen TUTKA-icon TUTKA
  Author(s) Karonen, Petri
  Collective Work Historiallinen Aikakauskirja
  Year 2005
 • Title Knape, Eerik Antinpoika TUTKA-icon TUTKA
  Author(s) Karonen, Petri
  Collective Work kansallisbiografia V.
  Year 2005
 • Title Nystad (fi. Uusikaupunki) TUTKA-icon TUTKA
  Author(s) Karonen, Petri
  Collective Work Historical Towns of the Baltic and Scandinavia.
  Year 2005
 • Title Villmanstrand (fi. Lappeenranta) TUTKA-icon TUTKA
  Author(s) Karonen, Petri
  Collective Work Historical Towns of the Baltic and Scandinavia.
  Year 2005
 • Title Tavastehus (fi. Hämeenlinna) TUTKA-icon TUTKA
  Author(s) Karonen, Petri
  Collective Work Historical Towns of the Baltic and Scandinavia.
  Year 2005
 • Title Fredrikshamn (fi. Hamina) TUTKA-icon TUTKA
  Author(s) Karonen, Petri
  Collective Work Historical Towns of the Baltic and Scandinavia.
  Year 2005
 • Title Torneå (fi. Tornio) TUTKA-icon TUTKA
  Author(s) Karonen, Petri
  Collective Work Historical Towns of the Baltic and Scandinavia.
  Year 2005
 • Title Suomen kansallisbiografia 6. Studia biographica 3:6. TUTKA-icon TUTKA
  Author(s) Karonen, Petri
  Collective Work Leijonhufvud, Axel
  Year 2005
 • Title Finnar och finskhet i det svenska riket TUTKA-icon TUTKA
  Author(s) Karonen, Petri & Lamberg, Marko
  Collective Work Finsk Tidskrift
  Year 2005
 • Title Hintahistoriaa Itämeren kaupungeissa 1600-luvulla TUTKA-icon TUTKA
  Author(s) Karonen, Petri & Nummela, Ilkka
  Editors Ahonen, Kalevi & Halmesvirta, Anssi & Nummela, Ilkka & Sihvola, Juha
  Collective Work Historia ja herrasmies
  Year 2005
 • Title De österbottniska städernas differentiering från landsbygden under 1600-talet. TUTKA-icon TUTKA
  Author(s) Karonen, Petri
  Collective Work Historisk Tidskrift för Finland
  Year 2004
 • Title Suomen rahvaan valitus Juhana III:lle noin vuodelta 1589. Teoksessa Suomi kuningaskunnassa – historian akatemia TUTKA-icon TUTKA
  Author(s) Karonen, Petri
  Collective Work Historian akatemia -verkkojulkaisu
  Year 2004
 • Title Juhana III:n kirje Suomen oloista 1580-luvun sota-aikana TUTKA-icon TUTKA
  Author(s) Karonen, Petri
  Collective Work Suomi kuningaskunnassa – historian akatemia
  Year 2004
 • Title Keisari Aleksanteri I:n 15./27.3.1810 antama manifesti Suomen sotaväen asemasta TUTKA-icon TUTKA
  Author(s) Karonen, Petri
  Collective Work Suomi kuningaskunnassa - historian akatemia
  Year 2004
 • Title Kustaa III:n puhe säädyille elokuun 21. päivänä 1772 TUTKA-icon TUTKA
  Author(s) Karonen, Petri
  Collective Work Suomi kuningaskunnassa – historian akatemia
  Year 2004
 • Title Maunu Eerikinpojan kaupunginlaki (Tahtotapon kaari VI: Jos nainen tappaa miehen) TUTKA-icon TUTKA
  Author(s) Karonen, Petri
  Collective Work Suomi kuningaskunnassa – historian akatemia
  Year 2004
 • Title Rahvaan valitus vuodelta 1599 TUTKA-icon TUTKA
  Author(s) Karonen, Petri
  Collective Work Suomi kuningaskunnassa – historian akatemia
  Year 2004
 • Title Ilkka, Joosef Jaakonpoika (n. 1580 - 1668). TUTKA-icon TUTKA
  Author(s) Karonen, Petri
  Collective Work kansallisbiografia IV.
  Year 2004
 • Title Rahvaanvalitus itsevaltiuden ajalta TUTKA-icon TUTKA
  Author(s) Karonen, Petri
  Collective Work Suomi kuningaskunnassa – historian akatemia
  Year 2004
 • Title Rauman raastuvanoikeuden pöytäkirja 27.1.1626 TUTKA-icon TUTKA
  Author(s) Karonen, Petri
  Collective Work Suomi kuningaskunnassa – historian akatemia
  Year 2004
 • Title Suomalaisen valiokunnan kokoonpano vuosina 1746-1747 TUTKA-icon TUTKA
  Author(s) Karonen, Petri
  Collective Work Suomi kuningaskunnassa – historian akatemia.
  Year 2004
 • Title Toinen Mooseksen kirja (2. Moos 21) TUTKA-icon TUTKA
  Author(s) Karonen, Petri
  Collective Work Suomi kuningaskunnassa – historian akatemia
  Year 2004
 • Title Vuoden 1772 hallitusmuodon keskeisimmät vallanjakoon ja politiikkaan liittyvät määräykset TUTKA-icon TUTKA
  Author(s) Karonen, Petri
  Collective Work Suomi kuningaskunnassa – historian akatemia
  Year 2004
 • Title Aksel Leijonhufvud henkilönä TUTKA-icon TUTKA
  Author(s) Karonen, Petri
  Collective Work Suomi kuningaskunnassa – historian akatemia
  Year 2004
 • Title Jumalan laki ja Mooseksen laki, kaksi eri lakia TUTKA-icon TUTKA
  Author(s) Karonen, Petri
  Collective Work Suomi kuningaskunnassa – historian akatemia
  Year 2004
 • Title Linnaleirit TUTKA-icon TUTKA
  Author(s) Karonen, Petri
  Collective Work Suomi kuningaskunnassa – historian akatemia.
  Year 2004
 • Title Suomen armeijan upseerien ja miehistön palkitseminen Suomen sodan jälkeen TUTKA-icon TUTKA
  Author(s) Karonen, Petri
  Collective Work Suomi kuningaskunnassa – historian akatemia.
  Year 2004
 • Title Bibliografiat ja historiallisen tiedon hankinta TUTKA-icon TUTKA
  Author(s) Karonen, Petri
  Collective Work Suomi kuningaskunnassa – historian akatemia
  Year 2004
 • Title Säätyjen ajan ja kustavilaisen ajan perustuslakien määräämä vallanjako hallitsijan, valtaneuvoston ja säätyjen kesken TUTKA-icon TUTKA
  Author(s) Karonen, Petri
  Collective Work Suomi kuningaskunnassa – historian akatemia
  Year 2004
 • Title Patruunat ja poliitikot. Yritysjohtajien taloudellinen ja yhteiskunnallinen toiminta Suomessa 1600 – 1920. Historiallisia Tutkimuksia 217 TUTKA-icon TUTKA
  Author(s) Karonen, Petri
  Collective Work Historiallisia Tutkimuksia
  Year 2004
 • Title Rangaistukset 1500-1700-luvun yhteiskunnassa TUTKA-icon TUTKA
  Author(s) Karonen, Petri & Vilkuna, Marko Lamberg, Mika Jokiaho, Matti Rautiainen, Kustaa H. J.
  Editors Vilkuna, Marko Lamberg, Mika Jokiaho, Matti Rautiainen, Kustaa H. J.
  Collective Work Suomi kuningaskunnassa – historian akatemia
  Year 2004
 • Title Tiedon hankinta ja käyttö 1700-luvun Ruotsin valtiopäivilläTeoksessa Toivon historia. Toivo Nygårdille omistettu juhlakirja. Toimittaneet Kalevi Ahonen, Petri Karonen, Ilkka Nummela, Jari Ojala ja Kustaa H. J. Vilkuna. Jyväskylä 2003 TUTKA-icon TUTKA
  Author(s) Karonen, Petri
  Editors Karonen, Petri
  Collective Work Toivon historia. Toivo Nygårdille omistettu juhlakirja.
  Year 2003
 • Title Ett basverk om den svenska urbaniseringens olika skeden under förindustriella tid. - Arvio teoksesta Sven Lilja, Tjuvehål och stolta städer. Urbaniseringens kronologi och geografi i Sverige (med Finland) ca 1570-tal till 1810-tal. Studier i stads- och kommunhistoria 20. Utgivare: Lars Nilsson. Stockholm 2000 (517 sivua). - Historisk Tidskrift för Finland 2003: 1 TUTKA-icon TUTKA
  Author(s) Karonen, Petri
  Collective Work Historisk Tidskrift för Finland
  Year 2003
 • Title Bielke, Nils (1569─1639). Teoksessa Suomen kansallisbiografia I. Aaku – Browallius. Studia biographica 3: 1. TUTKA-icon TUTKA
  Author(s) Karonen, Petri
  Collective Work Kansallisbiografia I.
  Year 2003
 • Title Corte, Henrik (noin 1620 – 1680). Julkaistu teoksessa Suomen kansallisbiografia II. Bruhn - Fordell. Studia biographica 3: 2. TUTKA-icon TUTKA
  Author(s) Karonen, Petri
  Collective Work Kansallisbiografia II.
  Year 2003
 • Title Fleming, Herman Pederinpoika (1520 – 1583). Julkaistu teoksessa Suomen kansallisbiografia II. Bruhn - Fordell. Studia biographica 3: 2. TUTKA-icon TUTKA
  Author(s) Karonen, Petri
  Collective Work Suomen kansallisbiografia II.
  Year 2003
 • Title Arjen valta. Suomalaisen yhteiskunnan patriarkaalisesta järjestyksestä myöhäiskeskiajalta teollistumisen kynnykselle (v. 1450 - 1860) TUTKA-icon TUTKA
  Author(s) Einonen, Piia & Karonen, Petri
  Editors Einonen, Piia & Karonen, Petri
  Collective Work Historiallinen Arkisto
  Year 2002
 • Title Esipuhe TUTKA-icon TUTKA
  Author(s) Einonen, Piia & Karonen, Petri
  Collective Work Einonen, Piia, Karonen, Petri (toim.), Arjen valta. Suomalaisen yhteiskunnan patriarkaalisesta järjestyksestä myöhäiskeskiajalta teollistumisen kynnykselle (v. 1450 - 1860)
  Year 2002
 • Title Suomi kuningaskunnassa. Suomi ennen vuotta 1809. Opettajan materiaali. TUTKA-icon TUTKA
  Author(s) Jokiaho, Mika & Rautiainen, Matti & Lamberg, Marko & Vilkuna, Kustaa & Karonen, Petri
  Year 2002
 • Title Suomi kuningaskunnassa. Suomi ennen vuotta 1809. TUTKA-icon TUTKA
  Author(s) Jokiaho, Mika & Vilkuna, Kustaa & Lamberg, Marko & Karonen, Petri & Rautiainen, Matti
  Year 2002
 • Title Monipuolinen sotakertomus soturikuninkaasta. TUTKA-icon TUTKA
  Author(s) Karonen, Petri
  Collective Work Historiallinen Aikakauskirja
  Year 2002
 • Title Suomen vallitsijat yksissä kansissa TUTKA-icon TUTKA
  Author(s) Karonen, Petri
  Collective Work Kanava
  Year 2002
 • Title Finnország a Sved Birodalom részeként (1521 - 1809) TUTKA-icon TUTKA
  Author(s) Karonen, Petri
  Editors Halmesvirta, Anssi
  Collective Work Finnország története
  Year 2002
 • Title Moninainen patriarkaalisuus - normien ja käytäntöjen solmukohdat. TUTKA-icon TUTKA
  Author(s) Karonen, Petri
  Collective Work Einonen, Piia, Karonen, Petri (toim.), Arjen valta. Suomalaisen yhteiskunnan patriarkaalisesta järjestyksestä myöhäiskeskiajalta teollistumisen kynnykselle (v. 1450 - 1860)
  Year 2002
 • Title (Koti)talouden yhtenäisyys koetuksella. TUTKA-icon TUTKA
  Author(s) Karonen, Petri
  Collective Work Einonen, Piia, Karonen, Petri (toim.), Arjen valta. Suomalaisen yhteiskunnan patriarkaalisesta järjestyksestä myöhäiskeskiajalta teollistumisen kynnykselle (v. 1450 - 1860)
  Year 2002
 • Title Vahvimman oikeus harmonian säilymisen takaajana? TUTKA-icon TUTKA
  Author(s) Karonen, Petri
  Collective Work Einonen, Piia, Karonen, Petri (toim.), Arjen valta. Suomalaisen yhteiskunnan patriarkaalisesta järjestyksestä myöhäiskeskiajalta teollistumisen kynnykselle (v. 1450 - 1860)
  Year 2002
 • Title Patriarkaalisen järjestyksen monet todellisuudet TUTKA-icon TUTKA
  Author(s) Karonen, Petri
  Collective Work Einonen, Piia, Karonen, Petri (toim.), Arjen valta. Suomalaisen yhteiskunnan patriarkaalisesta järjestyksestä myöhäiskeskiajalta teollistumisen kynnykselle (v. 1450 - 1860)
  Year 2002
 • Title Suomen armeijan upseerien ja miehistön palkitseminen Suomen sodan jälkeen. TUTKA-icon TUTKA
  Author(s) Karonen, Petri
  Collective Work Suomi kuningaskunnassa. Suomi ennen vuotta 1809. Opettajan materiaali
  Year 2002
 • Title Vallankäytön ja politiikan historia TUTKA-icon TUTKA
  Author(s) Karonen, Petri
  Collective Work Suomi kuningaskunnassa. Suomi ennen vuotta 1809
  Year 2002
 • Title Vallan ja politiikan tutkimuksen tutkimustilanteesta TUTKA-icon TUTKA
  Author(s) Karonen, Petri
  Collective Work Suomi kuningaskunnassa. Suomi ennen vuotta 1809. Opettajan materiaali
  Year 2002
 • Title Juhana III:n kirje Suomen oloista 1580-luvun sota-aikana TUTKA-icon TUTKA
  Author(s) Karonen, Petri
  Collective Work Suomi kuningaskunnassa. Suomi ennen vuotta 1809. Opettajan materiaali
  Year 2002
 • Title Tappo Raumalla vuonna 1626. TUTKA-icon TUTKA
  Author(s) Karonen, Petri
  Collective Work Suomi kuningaskunnassa. Suomi ennen vuotta 1809. Opettajan materiaali
  Year 2002
 • Title Rahvaan valitus itsevaltiuden ajalta TUTKA-icon TUTKA
  Author(s) Karonen, Petri
  Collective Work Suomi kuningaskunnassa. Suomi ennen vuotta 1809. Opettajan materiaali.
  Year 2002
 • Title Kustaa III:n puhe säädyille elokuun 21. päivänä 1772. TUTKA-icon TUTKA
  Author(s) Karonen, Petri
  Collective Work Suomi kuningaskunnassa. Suomi ennen vuotta 1809. Opettajan materiaali.
  Year 2002
 • Title Murroskausien historiasta. TUTKA-icon TUTKA
  Author(s) Karonen, Petri
  Collective Work Suomi kuningaskunnassa. Suomi ennen vuotta 1809. Opettajan materiaali.
  Year 2002
 • Title Suomen asema nuijasodan jälkeen TUTKA-icon TUTKA
  Author(s) Karonen, Petri
  Collective Work Suomi kuningaskunnassa. Suomi ennen vuotta 1809. Opettajan materiaali.
  Year 2002
 • Title Suomen asema Hattujen sodan (1741 - 1743) jälkeen TUTKA-icon TUTKA
  Author(s) Karonen, Petri
  Collective Work Suomi kuningaskunnassa. Suomi ennen vuotta 1809. Opettajan materiaali.
  Year 2002
 • Title Mennyt minussa TUTKA-icon TUTKA
  Author(s) Vilkuna, Kustaa & Rautiainen, Matti & Karonen, Petri
  Collective Work Suomi kuningaskunnassa. Suomi ennen vuotta 1809
  Year 2002
 • Title Borgmästare mellan staten och stadssamhället. Förvaltnings- och rättskulturer i det svenska rikets städer under stormaktstiden TUTKA-icon TUTKA
  Author(s) Karonen, Petri
  Editors Harnesk, Börje & Sjöberg, Marja Taussi
  Collective Work Mellan makten och menigheten. Ämbetsmän i det tidigmoderna Sverige
  Year 2001
 • Title Artiklar om nordisk brottshistoria TUTKA-icon TUTKA
  Author(s) Karonen, Petri
  Collective Work Historisk Tidskrift för Finland
  Year 2001
 • Title Venäjä Ruotsin ulkopolitiikassa uuden ajan alussa TUTKA-icon TUTKA
  Author(s) Karonen, Petri
  Collective Work Humanisti
  Year 2001
 • Title A Life for a Life Versus Christian Reconcialion: Violence and the Process of Civilization in the Towns of the Kingdom of Sweden During the Years 1540 1700 TUTKA-icon TUTKA
  Author(s) Karonen, Petri
  Collective Work Five centuries of violence in Finland and the Baltic Area
  Year 2001
 • Title Nils Bielke (1569 - 1639): Hallitsijoiden luottomies, Suomen ensimmäinen kenraalikuvernööri, Suomen uudistaja. TUTKA-icon TUTKA
  Author(s) Karonen, Petri
  Collective Work Kansallisbiografia -verkkojulkaisu
  Year 2001
 • Title Teitti, Jaakko (n. 1520 - 1596): Kuninkaan sihteeri ja Turun kaupunginkirjuri TUTKA-icon TUTKA
  Author(s) Karonen, Petri
  Collective Work Kansallisbiografia -verkkojulkaisu
  Year 2001
 • Title Äimä, Antti Jaakonpoika (n. 1600 - 1660): Aateliton verotarkastaja, verovapauksia nauttinut suurtilallinen TUTKA-icon TUTKA
  Author(s) Karonen, Petri
  Collective Work Kansallisbiografia -verkkojulkaisu
  Year 2001
 • Title Turhaa teorian alasapumista TUTKA-icon TUTKA
  Author(s) Karonen, Petri
  Collective Work Historiallinen Aikakauskirja
  Year 2001
 • Title Lederskab i Dansk industri og Samfund 1880 1960. Historiestudiet. Institut for Samfundsudvikling og Planlaegning. Aalborg Universitet. Red. Marianne Rostgaard & Michael F. Wagner. Thy 2000. TUTKA-icon TUTKA
  Author(s) Karonen, Petri
  Collective Work Scandinavian Economic History Review
  Year 2001
 • Title Finnország a svéd birodalom részeként (1521 1809). TUTKA-icon TUTKA
  Author(s) Karonen, Petri
  Editors Halmesvirta, Anssi
  Collective Work Finnország története.
  Year 2001
 • Title POHJOINEN SUURVALTA. Ruotsi ja Suomi 1521 - 1809. TUTKA-icon TUTKA
  Author(s) Karonen, Petri
  Year 2001
 • Title Oxenstierna, Gabriel Pentinpoika (1586 1656): Suurmiesten varjoon jäänyt kenraalikuvernööri ja kreivi TUTKA-icon TUTKA
  Author(s) Karonen, Petri
  Collective Work Kansallisbiografia -verkkojulkaisu
  Year 2001
 • Title Knape, Eerik Antinpoika (n. 1580 1634): Liikemies, suhdetoimintamies, Turun linnankreivi TUTKA-icon TUTKA
  Author(s) Karonen, Petri
  Collective Work Kansallisbiografia -verkkojulkaisu
  Year 2001
 • Title Leijonhufvud, Aksel (1554 1619): Poliittinen opportunisti ja koko Suomen käskynhaltija. TUTKA-icon TUTKA
  Author(s) Karonen, Petri
  Collective Work Kansallisbiografia -verkkojulkaisu
  Year 2001
 • Title Räätälimestari yhteisönsä jäsenenä Turussa vuosina 1625 - 65 TUTKA-icon TUTKA
  Author(s) Kallio, Anni
  Editors Karonen, Petri
  Collective Work Suomen historian julkaisuja
  Year 2000
 • Title "Kunnes kuolema meidät erottaa". Yhteisö ja "suunniteltu" henkirikos Turussa vuonna 1643 TUTKA-icon TUTKA
  Author(s) Karonen, Petri
  Editors Matikainen, Olli
  Collective Work Rikos historiassa
  Year 2000
 • Title Henrik Corte (n. 1620 1680): Pikkukaupungin suurkauppias ja Pietari Brahen suojatti TUTKA-icon TUTKA
  Author(s) Karonen, Petri
  Collective Work Kansallisbiografia (www)
  Year 2000
 • Title Ilkka, Joosef Jaakonpoika (n. 1580 1668): Nuijasoturin kovia kokenut, kiertolaiselämään tottunut poika TUTKA-icon TUTKA
  Author(s) Karonen, Petri
  Collective Work Kansallisbiografia (www)
  Year 2000
 • Title Suomen historian uuden ajan alun tutkijoiden tapaaminen Jyväskylässä TUTKA-icon TUTKA
  Author(s) Karonen, Petri
  Collective Work Historiallinen Aikakauskirja
  Year 2000
 • Title Esivalta, hämäläinen talonpoika ja Hämeen linna 1600- ja 1700-luvulla TUTKA-icon TUTKA
  Author(s) Karonen, Petri
  Collective Work Hämeen linna - The Castle of Häme.
  Year 2000
 • Title Fleming, Herman Pederinpoika (n. 1520 - 1583): Suomen sotaväen ylipäällikkö, laamanni TUTKA-icon TUTKA
  Author(s) Karonen, Petri
  Collective Work Kansallisbiografia -hanke (www)
  Year 2000
 • Title Våldet i Sverige och i Finland: Våldet i rikets städer under 1500- och 1600-talet. TUTKA-icon TUTKA
  Author(s) Karonen, Petri
  Collective Work Aktuellt om historia
  Year 2000
 • Title Alemmuuskompleksia vai ammattiylpeyttä? TUTKA-icon TUTKA
  Author(s) Ojala, Jari & Lamberg, Juha-Antti & Karonen, Petri
  Collective Work Historiallinen aikakauskirja
  Year 2000
 • Title Yritykset muuttuvat - muuttuuko historiantutkimus? TUTKA-icon TUTKA
  Author(s) Ojala, Jari & Lamberg, Juha-Antti & Karonen, Petri
  Collective Work Historiallinen Aikakauskirja
  Year 2000
 • Title Pohjoinen suurvalta. Ruotsi ja Suomi 1521 - 1809 TUTKA-icon TUTKA
  Author(s) Karonen, Petri
  Year 1999
 • Title In Search of Peace and Harmony? The State and Capital Crimes in Late Medieval and Early Modern Swedish Realm (ca. 1450 - 1700). TUTKA-icon TUTKA
  Author(s) Karonen, Petri
  Editors Hirvonen, Pekka & Lappalainen, Mirkka
  Collective Work Crime and Control in Europe from the Past to the Present.
  Year 1999
 • Title Turun ensimmäinen kaupantarkastaja Hans (John) Bogge. TUTKA-icon TUTKA
  Author(s) Karonen, Petri
  Collective Work Suomen Sukututkimusseuran vuosikirja 44.
  Year 1999
 • Title The Worst Offenders in the Provincial Towns: Serious Urban Crime and its Perpetrators in the Early Years of Sweden's Period as a Great Power. TUTKA-icon TUTKA
  Author(s) Karonen, Petri
  Collective Work Scandinavian Journal of History 1998
  Year 1999
 • Title Statistisk forskning om invånartalet i svenska städer under nya tiden TUTKA-icon TUTKA
  Author(s) Karonen, Petri
  Collective Work Historisk tidskrift för Finland 1999
  Year 1999
 • Title Oxenstierna, Aksel, Kansleri, valtiomies, Ruotsin suurvallan luoja. TUTKA-icon TUTKA
  Author(s) Karonen, Petri
  Collective Work Kansallisbiografia -verkkojulkaisu
  Year 1999
 • Title Jochim Timme (n. 1595 1655): Epäonninen kauppias, Länsi-Suomen pikkukaupunkien uudistushenkinen ylipormestari ja Rauman pormestari. TUTKA-icon TUTKA
  Author(s) Karonen, Petri
  Collective Work Kansallisbiografia -verkkojulkaisu
  Year 1999
 • Title Kukoistavaa kaupunkikulttuuria periferiassa? Pohjanmaan ensimmäiset kaupungit 1600-luvulla. TUTKA-icon TUTKA
  Author(s) Karonen, Petri
  Collective Work Vaasan yliopiston Täydennyskoulutuskeskuksen verkkosivut
  Year 1999
 • Title Valtiopäivätoiminta 1500-luvulta eduskuntauudistukseen. TUTKA-icon TUTKA
  Author(s) Karonen, Petri
  Editors Tiainen, Jorma & Nummela, Ilkka
  Collective Work Historiaa tutkimaan
  Year 1999