Ville Sarkamo's publications

 • Title Taistelu ja karoliinien soturikunnia TUTKA-icon TUTKA | Open Access
  Author(s) Sarkamo, Ville
  Editors Anaja, Markus
  Collective Work Vala ja velvoite : Näkökulmia sotilasperinteeseen III
  Year 2015
 • Title Soturikunnia miehisenä ihanteena. Kunnian tunnusmerkkeihin vetoavat karoliiniupseerit TUTKA-icon TUTKA
  Author(s) Sarkamo, Ville
  Editors Markkola, Pirjo & Östman, Ann-Catrin & Lamberg, Marko
  Collective Work Näkymätön sukupuoli : mieheyden pitkä historia
  Year 2014
 • Title Warrior Values in Carolean Society : The Role of Fighting in the Worldview of the Eighteenth-Century Swedish Officers TUTKA-icon TUTKA
  Author(s) Sarkamo, Ville
  Collective Work Militärhistorisk tidskrift
  Year 2014
 • Title Ulkoisesti yhtenäinen, sisäisesti ristiriitainen. Yhteisöllinen dynamiikka 1700-luvun alun Ruotsin valtakunnan karoliiniupseeristossa. TUTKA-icon TUTKA
  Author(s) Sarkamo, Ville
  Editors Eilola, Jari & Moilanen, Laura-Kristiina
  Collective Work Yhteisöllisyyden perintö. Tutkimuksia yhteisöistä eri vuosisadoilla.
  Year 2013
 • Title Finlandia y su historia: una interpretación TUTKA-icon TUTKA
  Author(s) Luna-Fabritius, Adriana & Nokkala, Ere & Sarkamo, Ville
  Editors Luna-Fabritius, Adriana & Nokkala, Ere
  Collective Work Istor
  Year 2012
 • Title Lectio praecursoria. Mitä sota on? TUTKA-icon TUTKA | Open Access
  Author(s) Sarkamo, Ville
  Editors Lahtinen, Anu
  Collective Work Ennen ja nyt. Historian tietosanomat
  Year 2012
 • Title Karoliinien soturiarvot: kunnian hallitsema maailmankuva Ruotsin valtakunnassa 1700-luvun alussa TUTKA-icon TUTKA | Open Access
  Author(s) Sarkamo, Ville
  Collective Work Jyväskylä studies in humanities
  Year 2011
 • Title Honour, Masculinity and Corporality in the Officer Corps of Early Eighteen-Century Sweden TUTKA-icon TUTKA
  Author(s) Sarkamo, Ville
  Editors Dunér, David & Ihalainen, Pasi & Aspaas, Per Pippin
  Collective Work Sjuttonhundratal
  Year 2010
 • Title Väkivallantekojen taustalla on soturiarvoja ihannoiva kulttuuri TUTKA-icon TUTKA
  Author(s) Sarkamo, Ville
  Collective Work Helsingin Sanomat
  Year 2009
 • Title Kirja-arvostelu Fredrik Thisnerin väitöskirjasta "Militärstatens arvegods" TUTKA-icon TUTKA
  Author(s) Sarkamo, Ville
  Collective Work Sjuttonhundratal
  Year 2009
 • Title Hederns och ärans språk. De karolinska officerarnas retorik i samband med tjänsteplaceringarna efter det stora nordiska kriget 1700 - 1721 TUTKA-icon TUTKA
  Author(s) Sarkamo, Ville
  Editors Lamberg, Marko & Lehti-Eklund, Hanna & Wide, Camilla & Harling-Kranck, Gunilla & Tiisala, Seija
  Collective Work Folkmålsstudier. Språket i historien - Historien i språket
  Year 2009
 • Title Karolinernas akillesval. Krigaräran inom den karolinska armén under stora nordiska kriget (1700-1721) TUTKA-icon TUTKA
  Author(s) Sarkamo, Ville
  Editors Lars-Folke, Landgren
  Collective Work Historisk Tidskrift för Finland
  Year 2006