Juha Sihvola's publications

 • Title The Global and Local in Ethics, Education and Representation TUTKA-icon TUTKA
  Author(s) Sihvola, Juha
  Editors Koski, Pirkko & Sihra, Melissa
  Collective Work The Local Meets the Global in Performance
  Year 2010
 • Title Friendship and Sociability in Aristotle TUTKA-icon TUTKA
  Author(s) Sihvola, Juha
  Editors Mustakallio, Katariina & Krötzl, Christian
  Collective Work De Amicitia. Friendship and Social Networks in Antiquity and the Middle Ages
  Year 2010
 • Title Verotusoikeuden eettiset perustelut TUTKA-icon TUTKA
  Author(s) Sihvola, Juha
  Editors Klockars, Kristian & Niiniluoto, Ilkka & Rolin, Kristina
  Collective Work Oikeus
  Year 2010
 • Title Voiko yhteiskuntafilosofia parantaa maailmaa TUTKA-icon TUTKA
  Author(s) Sihvola, Juha
  Editors Rydenfelt, Henrik & Kovalainen, Heikki A.
  Collective Work Mitä on filosofia?
  Year 2010
 • Title Preface: Music and Emotions under Cross-disciplinary Reflection TUTKA-icon TUTKA | Open Access
  Author(s) Sihvola, Juha
  Collective Work COLLeGIUM
  Year 2010
 • Title Antiikin seksuaalietiikka TUTKA-icon TUTKA
  Author(s) Sihvola, Juha
  Editors Kajava, Mika & Kivistö, Sari & H.K.Riikonen & Salmenkivi, Erja & Sarasti-Wilenius, Raija
  Collective Work Kulttuuri antiikin maailmassa
  Year 2009
 • Title Keskiajan filosofinen kirjallisuus TUTKA-icon TUTKA
  Author(s) Sihvola, Juha
  Editors Lamberg, Marko & Lahtinen, Anu & Niiranen, Susanna
  Collective Work Keskiajan avain
  Year 2009
 • Title Rock ja papparock TUTKA-icon TUTKA
  Author(s) Sihvola, Juha
  Collective Work Niin & näin
  Year 2009
 • Title Keskusteluja Tusculumissa ja Ciceron filosofia TUTKA-icon TUTKA
  Author(s) Sihvola, Juha
  Collective Work Keskusteluja Tusculumissa
  Year 2009
 • Title Ancient Philosophy of the Self TUTKA-icon TUTKA
  Editors Sihvola, Juha & Remes, Pauliina
  Year 2008
 • Title Aristotle on the Individuality of the Self TUTKA-icon TUTKA
  Author(s) Sihvola, Juha
  Editors Sihvola, Juha & Remes, Pauliina
  Collective Work Ancient Philosophy of the Self
  Year 2008
 • Title Happiness in Ancient Philosophy TUTKA-icon TUTKA | Open Access
  Author(s) Sihvola, Juha
  Collective Work COLLeGIUM
  Year 2008
 • Title Introduction TUTKA-icon TUTKA
  Author(s) Sihvola, Juha & Remes, Pauliina
  Editors Sihvola, Juha & Remes, Pauliina
  Collective Work Ancient Philosophy of the Self
  Year 2008
 • Title Sexual Desire and Virtue in Ancient Philosophy TUTKA-icon TUTKA
  Author(s) Sihvola, Juha
  Editors Halwani, Raja
  Collective Work Sex and Ethics. Essays on Sexuality, Virtue, and the Good Life
  Year 2007
 • Title Religion within the Limits of Rational Acceptability TUTKA-icon TUTKA
  Author(s) Sihvola, Juha
  Editors Pihlström, Sami & Raatikainen, Panu & Sintonen, Matti
  Collective Work Approaching Truth. Essays in Honour of Ilkka Niiniluoto
  Year 2007
 • Title The Problem of Consciousness in Aristotle's Philosophy TUTKA-icon TUTKA
  Author(s) Sihvola, Juha
  Editors Heinämaa, Sara & Lähteenmäki, Vili & Remes, Pauliina
  Collective Work Consciousness. From Perception to Reflection in the History of Philosophy
  Year 2007
 • Title John Rawls ja "Kansojen oikeuden" filosofinen tausta TUTKA-icon TUTKA
  Author(s) Sihvola, Juha
  Collective Work John Rawls, Kansojen oikeus
  Year 2007
 • Title Sielusta / Aristoteles TUTKA-icon TUTKA
  Author(s) Sihvola, Juha
  Year 2006
 • Title Suomen ulkopolitiikan etiikka TUTKA-icon TUTKA
  Author(s) Sihvola, Juha
  Collective Work Tieteessä tapahtuu
  Year 2006
 • Title Vesa Oittiselle: Keskustelua TUTKA-icon TUTKA
  Author(s) Sihvola, Juha
  Collective Work Tieteessä tapahtuu
  Year 2006
 • Title Historiantutkimuksen vaikuttavuus TUTKA-icon TUTKA
  Author(s) Sihvola, Juha
  Collective Work Historiallinen aikakauskirja
  Year 2005
 • Title Poliittinen yhteisöllisyys TUTKA-icon TUTKA
  Author(s) Sihvola, Juha
  Editors et al.
  Collective Work Yhteisöllisyyden paluu
  Year 2005
 • Title Historiallisen tiedon kasvu ja edistys TUTKA-icon TUTKA
  Author(s) Sihvola, Juha
  Editors Meurman-Solin, Anneli & Pyysiäinen, Ilkka
  Collective Work Ihmistieteet tänään
  Year 2005
 • Title Uskonnon henkinen tila ja tulevaisuus TUTKA-icon TUTKA
  Author(s) Sihvola, Juha
  Editors Niiniluoto, Ilkka & Sihvola, Juha
  Collective Work Nykyajan etiikka. Keskusteluja ihmisestä ja yhteisöstä
  Year 2005
 • Title Stoalaisesta psykologiasta protestanttiseen etiikkaan. Filosofianhistoriallisia huomioita Terho Pursiaisen teologisen ajattelun taustalla olevista uskonnollisista eetoksista TUTKA-icon TUTKA
  Author(s) Sihvola, Juha
  Collective Work Vartija
  Year 2005
 • Title Aristotle TUTKA-icon TUTKA
  Author(s) Sihvola, Juha
  Editors Soble, A.
  Collective Work The Philosophical Encyclopaedia of Sex from Plato to Paglia
  Year 2005
 • Title Idealismi ja realismi globalisaation aikakaudella TUTKA-icon TUTKA
  Author(s) Sihvola, Juha
  Collective Work Historiallinen aikakauskirja
  Year 2005
 • Title Nainen, mies ja monikulttuurisuus TUTKA-icon TUTKA
  Author(s) Sihvola, Juha
  Collective Work Historiallinen aikakauskirja
  Year 2005
 • Title Sata vuotta protestanttista etiikkaa TUTKA-icon TUTKA
  Author(s) Sihvola, Juha
  Collective Work Historiallinen aikakauskirja
  Year 2005
 • Title Suomen ulkopolitiikan etiikka eilen ja tänään TUTKA-icon TUTKA
  Author(s) Sihvola, Juha
  Editors Ahonen, Kalevi & Halmesvirta, Anssi & Nummela, Ilkka & Sihvola, Juha
  Collective Work Historia ja herrasmies. Seppo Zetterbergille omistettu juhlakirja
  Year 2005
 • Title Nykyajan etiikka. Keskusteluja ihmisestä ja yhteisöstä TUTKA-icon TUTKA
  Author(s) Sihvola, Juha & Niiniluoto, Ilkka
  Editors Sihvola, Juha & Niiniluoto, Ilkka
  Year 2005
 • Title Maailmankansalaisen etiikka TUTKA-icon TUTKA
  Author(s) Sihvola, Juha
  Year 2004
 • Title "Vaivaako historiantutkimusta mikään?" TUTKA-icon TUTKA
  Author(s) Sihvola, Juha
  Editors Sihvola, Juha
  Collective Work Historiallinen Aikakauskirja
  Year 2004
 • Title "Taistolaisuus ja vallankumouksen pelko" TUTKA-icon TUTKA
  Author(s) Sihvola, Juha
  Editors Sihvola, Juha
  Collective Work Historiallinen Aikakauskirja
  Year 2004
 • Title "Postmodernin ulkopolitiikan aika" TUTKA-icon TUTKA
  Author(s) Sihvola, Juha
  Editors Sihvola, Juha
  Collective Work Historiallinen Aikakauskirja
  Year 2004
 • Title "Oikeiston kurikulttuurista ja maailmanpolitiikan moraalista" TUTKA-icon TUTKA
  Author(s) Sihvola, Juha
  Editors Sihvola, Juha
  Collective Work Historiallinen Aikakauskirja
  Year 2004
 • Title "Kantin 'Ikuiseen rauhaan' ja stoalainen perinne" TUTKA-icon TUTKA
  Author(s) Sihvola, Juha
  Collective Work Ajatus
  Year 2004
 • Title "Historia ja talouden rationaalisuus" TUTKA-icon TUTKA
  Author(s) Sihvola, Juha
  Editors Sihvola, Juha
  Collective Work Historiallinen Aikakauskirja
  Year 2004
 • Title "Suomen Rooman-instituutin tieteellinen toiminta 1954 - 2004" TUTKA-icon TUTKA
  Author(s) Sihvola, Juha
  Editors Rydman, Jan
  Collective Work Roma. Villa Lanten Ystävien vuosikirja
  Year 2004
 • Title Aristotle and Modern Moral Realism TUTKA-icon TUTKA
  Author(s) Sihvola, Juha
  Editors Kotkavirta, Jussi & Quante, Michael
  Collective Work Moral Realism
  Year 2004
 • Title Stoalainen koulu ja sen kehitys TUTKA-icon TUTKA
  Author(s) Sihvola, Juha
  Editors Kaarakainen, Teija & Kaukua, Jari
  Collective Work Stoalaisuus. Tiedon, tunteiden ja hyvän elämän filosofia
  Year 2004
 • Title Stoalainen yhteiskuntafilosofia ja maailmankansalaisuus TUTKA-icon TUTKA
  Author(s) Sihvola, Juha
  Editors Kaarakainen, Teija & Kaukua, Jari
  Collective Work Stoalaisuus. Tiedon, tunteiden ja hyvän elämän filosofia
  Year 2004
 • Title Piirtokirjoituksista naisverkostoihin TUTKA-icon TUTKA
  Author(s) Sihvola, Juha
  Editors Sihvola, Juha & Setälä, Päivi & Suvikumpu, Liisa & Keinänen, Timo
  Collective Work Villa Lante. Suomen Rooman Instituutti 1954 - 2004
  Year 2004
 • Title Forskningen vid Finlands Rominstitut TUTKA-icon TUTKA
  Author(s) Sihvola, Juha
  Editors Sihvola, Juha & Setälä, Päivi & Suvikumpu, Liisa & Keinänen, Timo
  Collective Work Villa Lante. Finlands Rominstitut 1954 - 2004
  Year 2004
 • Title Aristoteles ja persoona TUTKA-icon TUTKA
  Author(s) Sihvola, Juha
  Editors Kotkavirta, Jussi & Niemi, Ilkka Petteri
  Collective Work Persoona
  Year 2004
 • Title Jumalan kieltäminen ja uskonto TUTKA-icon TUTKA
  Author(s) Sihvola, Juha
  Editors Gylling, Heta & Kivinen, Albert & Vilkko, Risto
  Collective Work Kielto
  Year 2004
 • Title Alasdair MacIntyre moraalifilosofina TUTKA-icon TUTKA
  Author(s) Sihvola, Juha
  Collective Work Alasdair MacIntyre, Hyveiden jäljillä. Moraaliteoreettinen tutkimus
  Year 2004
 • Title Modernin yksilöllisyyden syntyhistoria TUTKA-icon TUTKA
  Author(s) Sihvola, Juha
  Collective Work Helsingin Sanomat
  Year 2004
 • Title Globaali politiikka on nykyajan realismia TUTKA-icon TUTKA
  Author(s) Sihvola, Juha
  Collective Work Helsingin Sanomat
  Year 2004
 • Title Globaali ja kansallinen rinnakkain TUTKA-icon TUTKA
  Author(s) Sihvola, Juha
  Collective Work Helsingin Sanomat
  Year 2004
 • Title Gareth Matthews suosittaa opettamaan filosofiaa lapsille TUTKA-icon TUTKA
  Author(s) Sihvola, Juha
  Collective Work Helsingin Sanomat
  Year 2004
 • Title Itsemurhaterroristi osoittaa pelkuruutta TUTKA-icon TUTKA
  Author(s) Sihvola, Juha
  Collective Work Helsingin Sanomat
  Year 2004
 • Title Yksilö edustaa itseään, ei ihonväriä TUTKA-icon TUTKA
  Author(s) Sihvola, Juha
  Collective Work Helsingin Sanomat
  Year 2004
 • Title Filosofin parempi maailma TUTKA-icon TUTKA
  Author(s) Sihvola, Juha
  Collective Work Helsingin Sanomat
  Year 2004
 • Title Mihin Villa Lantea tarvitaan TUTKA-icon TUTKA
  Author(s) Sihvola, Juha
  Collective Work Helsingin Sanomat
  Year 2004
 • Title Vaienna sisäinen marakattisi. Terho Pursiainen ja Torsti Lehtinen etsivät Jumalan ja Saatanan olemusta TUTKA-icon TUTKA
  Author(s) Sihvola, Juha
  Collective Work Helsingin Sanomat
  Year 2004