Ulla Aatsinki's publications

 • Title Historianopetus suomalaisessa ja amerikkalaisessa yliopistossa TUTKA-icon TUTKA
  Author(s) Aatsinki, Ulla & Eloranta, Jari
  Collective Work Kleio
  Year 2015
 • Title Juhannus amerikansuomalaiseen tapaan TUTKA-icon TUTKA
  Author(s) Aatsinki, Ulla
  Collective Work Genos
  Year 2013
 • Title Demokratian puolustus TUTKA-icon TUTKA
  Author(s) Aatsinki, Ulla
  Collective Work Kulttuurintutkimus
  Year 2013
 • Title Suomea ja sosialismia: Amerikansuomalaisten työläislasten kasvatus ja koulutus TUTKA-icon TUTKA
  Author(s) Aatsinki, Ulla
  Editors Saaritsa, Sakari & Hänninen, Kirsi
  Collective Work Työväki maahanmuuttajana
  Year 2012