12.11.2014

Etnologia

Mietitkö usein, miten ja miksi ihmiset toimivat, ajattelevat ja uskovat tietyllä tavalla? Etnologit kutsuvat tällaista toimintaa ja toiminnan tuloksia kulttuuriksi.

Etnologian opinnoissa kiinnitetään erityisesti huomiota kulttuurien tutkimisen menetelmiin. Opit ymmärtämään ihmisten toimintaa ja sen tuloksia maailmassa. Saat opiskelun aikana valmiudet tiedon löytämiseen, sen lähdekriittiseen analysoimiseen ja siihen pohjautuvan uuden tiedon tuottamiseen. Näistä taidoista on hyötyä lähes millä alalla tahansa.

Kandidaatintutkinnon suoritettuasi sinusta tulee humanististen tieteiden kandidaatti (HuK). HuK-tutkinnon suoritettuasi hallitset oman alasi keskeisen tiedollisen ja taidollisen sisällön, tiedonhankinnan menetelmiä, tieteellisen tiedon soveltamisen oman alan työtehtävissä, yhteistyötaitoja, tieto- ja viestintätekniikan taitoja sekä toimimista monikielisissä ja -kulttuurisissa työryhmissä. Ymmärrät, miten ja miksi ihmiset toimivat arjessaan osana ympäröivää yhteisöä ja samalla pyrkivät erottautumaan muista.

Maisterin tutkinnon suoritettuasi sinusta tulee filosofian maisteri (FM). Hallitset etnologian keskeisen tiedollisen ja taidollisen sisällön. Osaat tuottaa uutta tietoa ja toimia oman alasi kehittäjänä kulttuurisesti ja kielellisesti moninaisissa ympäristöissä. Osaat ajatella kriittisesti ja analyyttisesti, asettaa ja ratkaista tutkimuksellisia ongelmia sekä hankkia tietoa ja soveltaa sitä oman alasi työtehtävissä. Osaat käyttää eettistä harkintaa asiantuntijatehtävissä ja hallitset projektityön ja viestinnän taidot, yhteistyötaidot sekä tieto- ja viestintätekniikan taidot.

Koulutuksen sisältö

Opintojen rakenne

Opinnäytetyö

Uramahdollisuudet

Kansainvälistyminen

Jatko-opintomahdollisuudet