12.11.2014

Koulutuksen sisältö

Kandidaatintutkinnossa etnologian opinnot koostuvat perusopinnoista (25 op) ja aineopinnoista (55 op). Perusopinnoissa tutustut etnologian keskeisiin käsitteisiin, teoreettisiin lähtökohtiin ja etnologian tapaan tarkastella ihmisyhteisöjen arkea. Opiskelusi painottuu kontaktiopetukseen, mutta opit myös itsenäisen työskentelyn perusteet.

Aineopinnoissa opettelet tekemään haastatteluja, havainnoimaan ihmisten toimintaa ja sen tuloksia sekä etsit tietoa erilaisista lähteistä kuten sanomalehdistä, arkistoista, kirjallisuudesta ja internetistä. Lisäksi perehdyt etnologian eri osa-alueisiin ja valitset oma kiinnostuksen kohteesi kandidaatintutkielmaa varten.

Perus- ja aineopintojen yhteisten jaksojen opetus vaatii läsnäoloa kursseilla, mutta erikoistumisopintoja voi suorittaa joustavasti kursseina, kirjatentteinä tai esseesuorituksina.
Etnologian lisäksi opiskelet kandidaatintutkintoa varten sivuaineita ja kieliopintoja.

Maisterintutkinnossa etnologian opintosi koostuvat pro gradu -tutkielmasta (40 op) ja muista pääaineen syventävistä opinnoista (40 op).

Osa etnologian syventävistä opinnoista on kaikille yhteisiä ja osa valinnaisia. Voit valita sellaisia opintojaksoja, jotka tukevat pro gradusi aihetta, työllistymistavoitteitasi sekä omia kiinnostuksen kohteitasi etnologiassa.

Osa etnologian syventävien opintojen opintojaksoista vaatii läsnäoloa, ja osan voit suorittaa itsenäisesti työskennellen.

Maisterintutkintovaiheessa voit suorittaa myös harjoittelun, joka tarkoittaa yleensä kolmen kuukauden työssäoppimisjaksoa opiskeltavaan alaan liittyvissä työtehtävissä.