12.11.2014

Jatko-opintomahdollisuudet

Kandidaatintutkinto antaa valmiudet etnologian maisteriopintoihin. Sen lisäksi voi hakea erikseen historian ja etnologian laitoksen sekä taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitoksen järjestämään arkistonhallinnan maisteriohjelmaan. Maisterivaiheen opintoihin voi hakea myös Jyväskylän yliopiston muihin oppiaineisiin tai muihin koti- ja ulkomaisiin yliopistoihin.

Maisterintutkinto antaa valmiudet tieteellisiin jatko-opintoihin eli suorittamaan filosofian tohtorin tutkintoa pääaineessasi. Tohtorintutkinto vie noin neljä vuotta, mikäli opiskelet päätoimisesti. Voit hakea jatko-opintoihin myös muihin koti- ja ulkomaisiin yliopistoihin.