12.11.2014

Kansainvälistyminen

Jokaisen opiskelijan opintoihin sisältyy kansainvälistymistä tukevia osioita. Kansainvälistymisen valmiuksia voi kasvattaa muun muassa seuraavilla tavoilla:

  • opiskelijavaihto
  • työharjoittelu ulkomailla
  • kieliharjoittelu ulkomailla
  • osallistuminen tiedekunnan vieraskieliseen opetukseen
  • toimiminen kansainvälisten opiskelijoiden tutorina
  • laajemmat kieliopinnot
  • kulttuurienvälisen viestinnän sivuaineopinnot
  • ainejärjestöjen tai ylioppilaskunnan kansainväliset tehtävät.

Kandidaatintutkinnossa ja maisteritutkinnossa etnologian opinnot ovat pääosin suomeksi, mutta opintoihin sisältyy vieraskielistä kirjallisuutta. Historian ja etnologian laitoksessa on ulkomaisia vaihto-opiskelijoita varten erillinen englanninkielinen opintokokonaisuus, ja voit halutessasi osallistua joillekin ohjelman kursseista yhdessä vaihto-opiskeluiden kanssa. Myös sivuaineissa on usein mahdollista osallistua esimerkiksi englanninkielisille kursseille tai suorittaa vieraskielisiä opintokokonaisuuksia. Tätä kutsutaan kotikansainvälistymiseksi.

Opintojesi aikana voit omien tavoitteidesi mukaan toimia esimerkiksi ohjaajana ulkomaalaiselle opiskelijalle, osallistua ylioppilaskunnan kansainväliseen toimintaan tai olla aktiivinen muissa kansainvälisissä järjestöissä.

Etnologian henkilökunta tekee aktiivista kansainvälistä yhteistyötä tutkimuksessa ja opetuksessa. Laitoksella on kansainvälistä henkilöstä opettajina, tutkijoina ja tohtorikoulutettavina.