12.11.2014

Kansainvälistyminen

Jokaisen opiskelijan opintoihin sisältyy kansainvälistymistä tukevia osioita. Kansainvälistymisen valmiuksia voit kasvattaa mm. seuraavilla tavoilla:

  • opiskelijavaihto
  • työharjoittelu ulkomailla
  • kieliharjoittelu ulkomailla
  • osallistuminen vieraskieliseen opetukseen
  • toimimalla kansainvälisten opiskelijoiden tutorina
  • laajemmilla kieliopinnoilla
  • kulttuurienvälisen viestinnän tai monikulttuurisuuden opinnoilla
  • toimimalla ainejärjestöjen tai ylioppilaskunnan kansainvälisissä tehtävissä.

Pääaineen opinnot ovat pääosin suomeksi, mutta opintoihin sisältyy kirjallisuutta myös muilla kielillä. Historian ja etnologian laitoksella on ulkomaisia vaihto-opiskelijoita varten erillinen englanninkielinen opintokokonaisuus, ja voit halutessasi osallistua joillekin ohjelman kursseista yhdessä vaihto-opiskelijoiden kanssa.