12.11.2014

Pääaineen valinta

Kandidaatintutkinnossa pääaineenasi on historia. Maisterintutkinnossa pääaineesi on Suomen historia, taloushistoria tai yleinen historia.

Pääaineen opinnot ovat pääosin kaikille yhteiset. Sekä kandidaatintutkintoon sisältyvässä aineopintovaiheessa että maisterintutkintoon kuuluvissa syventävissä opinnoissa voit valinnaisten opintojaksojen avulla kuitenkin keskittyä juuri sinua kiinnostaviin alueisiin ja teemoihin.

Teet heti opintojesi alussa henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman (HOPS), joka tarkentuu ja päivittyy opintojen aikana. Opiskelusuunnitelmasta keskustelet amanuenssin ja HOPS-ohjauksesta vastaavien opetushenkilökunnan jäsenten kanssa.

Voit osallistua ensimmäisen opintovuoden syksyllä aineenopettajakoulutuksen soveltuvuushaastatteluun, jossa valitaan historian opettajien koulutukseen enintään kymmenen opiskelijaa. Koulutukseen voit hakeutua myöhemminkin opintojen aikana.