12.11.2014

Pätevyys

Historian opintojen yhteydessä suoritettavat opettajan pedagogiset opinnot antavat maisteriksi valmistuneelle laaja-alaisen pedagogisen kelpoisuuden eri kouluasteiden ja oppilaitosten opettajan tehtäviin (perusopetus, lukiot, ammatilliset oppilaitokset, ammattikorkeakoulut, kansan-, kansalais- ja työväenopistot).