12.11.2014

Uramahdollisuudet

Maisterintutkinnon suorittaneena hallitset oman alasi keskeisen tiedollisen ja taidollisen sisällön ja omaat syvemmän asiantuntemuksen yhdellä tai useammalla erityisalueella. Osaat tuottaa uutta tietoa ja kehittää omaa alaasi. Oman tieteenalasi sisältöjen ja menetelmien tuntemuksen lisäksi hallitset työelämässä tärkeitä ongelmanratkaisutaitoja sekä tiedonhankinnan ja -käsittelyn menetelmiä; osaat arvioida tietoa kriittisesti sekä soveltaa tietoa oman alasi työtehtävissä. Osaat käyttää eettistä harkintaa asiantuntijatehtävissä. Hallitset keskeiset työelämässä tarvittavat tieto- ja viestintätekniikan taidot sekä monipuolisesti asiantuntijatehtävissä tarvittavat projektityön ja viestinnän taidot. Osaat toimia ja kehittää yhteistyötä kulttuurisesti moninaisissa yhteisöissä.

Opintojen aikana voit tutustua sinua kiinnostaviin työtehtäviin suorittamalla harjoittelun, joka tarkoittaa yleensä kolmen kuukauden työssäoppimisjaksoa opintoihin ja opiskeltavaan alaan liittyvissä työtehtävissä.

Historian alalta valmistutaan esimerkiksi opettajaksi, kouluttajaksi, tiedottajaksi, toimittajaksi, tutkijaksi, arkistotyöhön tai hallintotehtäviin. Historiasta valmistuneiden työllistymisestä voit etsiä lisätietoa esimerkiksi töissä.fi - korkeakouluista valmistuneet työelämässä -sivustolta http://www.toissa.fi/