06.07.2010

Opiskelu ulkomailla

Ulkomailla nähtyä 2”Hienointa on ollut opiskella ihan jotain muuta kuin sitä mitä osaa, ja
huomata miten virkistävää on oppia ajattelemaan uudella tavalla. Pietari
kokemuksena on myös sieltä hienoimmasta päästä. Ja uudet kaverit parhaita!”


Opiskelijavaihto tarkoittaa yhden lukukauden tai -vuoden mittaista opiskelua ulkomaisessa korkeakoulussa kesken kotimaisen tutkinnon.

Ulkomaiseen korkeakouluun voi hakeutua vaihto-opiskelijaksi kahta reittiä: vaihto-ohjelman kautta tai itsenäisesti. Vaihto-ohjelman kautta hakeudutaan opiskelemaan niihin yliopistoihin, joiden kanssa Jyväskylän yliopisto on solminut vaihtosopimuksen. Tunnetuimpia vaihto-ohjelmia ovat Erasmus, Nordplus, Nordlys sekä ISEP.

Opiskelijat hakeutuvat pääasiassa oman laitoksensa vaihtoyliopistoihin, mutta myös yliopiston yhteisiin tai muiden laitosten vaihtokohteisiin, jos kyseinen laitos antaa tähän suostumuksensa. Ulkomailla suoritetut opinnot luetaan hyväksi kotimaassa suoritettavaan tutkintoon.

Tietoa vaihdon suunnittelusta, Jyväskylän yliopisto yhteistyöyliopistoista, vaihtoon hakemisesta sekä vaihdon käytännön järjestelyistä löydät yliopiston Kansainvälisten palveluiden sivuilta. Lisätietoa HELA:n tarjoamista vaihto-opiskelumahdollisuuksista löydät täältä, sekä tiedustelemalla kansainvälisten asioiden yhdyshenkilöltä amanuenssi Tuulikki Tuomaiselta.

”Jos historia oli se fiilispohjalta tehty valinta, niin Venäjä-opinnot oli sitten se rationaalinen päätös, millä aion työllistyä. Maisteri-opintoja on tullut tehtyä myös Venäjällä, Eurooppalaisessa yliopistossa”