27.05.2013

Toimiminen kv-tutorina

Kv-tutorin tehtäviin kuuluu auttaa ulkomaalaista opiskelijaa sopeutumaan uuteen maahan, kaupunkiin ja yliopistoon. Ulkomaalaisten opiskelijoiden tutorin varsinainen työ kestää lukukauden ensimmäiset viikot tai ensimmäisen kuukauden, mutta yleensä senkin jälkeen ulkomaalaiset opiskelijat kääntyvät tutorin puoleen pulmatilanteissa.

Tutoroinnista maksetaan pieni palkkio ja tutoreille järjestetään myös päivän kestävä koulutus. Lisätietoja tutoriksi hakemisesta sekä toiminnasta saat Kansainvälisten palveluiden sivuilta sekä Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnan kansainvälisten asioiden sihteeriltä.