20.02.2018

Helan johtoryhmä

Historian ja etnologian laitoksen johtoryhmän muodostavat laitoksen johtaja, tutkimuksesta vastaava varajohtaja ja koulutuksesta vastaava varajohtaja, oppiaineiden pääedustajat sekä sihteerinä Riitta Liimatainen. Johtoryhmä toimii myös tohtorikoulutettavien seurantaryhmänä. Seurantaryhmään liittyvissä asioissa yhteyshenkilönä on laitosjohtaja Heli Valtonen.

Helan johtoryhmään kuuluvat:

  • Heli Valtonen (historian ja etnologian laitoksen johtaja)
  • Pertti Ahonen (tutkimuksen ja innovaatiotoiminnan vastaava varajohtaja)
  • Piia Einonen (koulutuksen vastaava varajohtaja)
  • Outi Fingerroos (etnologian ja antropologian pääedustaja)
  • Petri Karonen (Suomen historian pääedustaja)
  • Juha-Antti Lamberg (taloushistorian pääedustaja)
  • Pasi Ihalainen (yleisen historian pääedustaja)
  • Riitta Liimatainen (sihteeri)