01.11.2017

Historian ja etnologian laitoksen opetuksen kehittämisryhmä

Helan opetuksen kehittämisryhmä koostuu opiskelijoiden (käytännössä ainejärjestöjen kopo-vastaavat) ja opetus- ja tutkimushenkilökunnan edustajista. Opiskelijajäsenet valitsee ainejärjestö, kun taas henkilökunnasta pyritään valitsemaan kaikkia eri uravaiheita ja oppiaineita edustava kokoonpano opetuksesta kiinnostuneita henkilöitä.

Helan opetuksen kehittämisryhmä on pedagogisen johtajan työväline. Käytännössä ryhmä seuraa opiskelijapalautteita, välittää kehittämisideoita ja pyrkii kaikinpuoliseen opetuksen kehittämiseen sekä oppimisen edellytysten parantamiseen. Se on ollut lisäksi keskustelufoorumi, jossa tiedotetaan ajankohtaisista asioista, keskustellaan opetukseen liittyvistä linjauksista, kuten opetussuunnitelmista, jaetaan hyviä käytänteitä ja pyritään nostamaan esiin sekä pohtimaan ratkaisuja ongelmallisiksi koettuihin asioihin. 

Opetuksen kehittämisryhmä kokoontuu noin neljästi vuodessa ja tarpeen vaatiessa useamminkin. Mikäli olet kiinnostunut ryhmän toimintaan osallistumisesta tai haluat ottaa kantaa Helan opetukseen liittyviin asioihin, ota yhteyttä joko opiskelijajäseneen tai pedagogiseen johtajaan, Piia Einoseen (piia.einonen@jyu.fi).

Opetuksen kehittämisryhmän jäsenet:

  • Piia Einonen, yliopistotutkija (pedagoginen johtaja, pj.)
  • Pertti Ahonen, professori
  • Minna Mäkinen, yliopistonopettaja
  • Susanna Niiranen, yliopistotutkija
  • Jukka Jouhki, yliopistonlehtori
  • Mikko Hiljanen, tohtorikoulutettava
  • Aleksi Eskelinen, opiskelija
  • Anna Jäntti, opiskelija
  • Anni Toivanen, opiskelija