21.02.2018

Historian ja etnologian laitoksen opetuksen kehittämisryhmä

Helan opetuksen kehittämisryhmä koostuu opiskelijoiden (käytännössä ainejärjestöjen kopo-vastaavat) ja opetus- ja tutkimushenkilökunnan edustajista. Opiskelijajäsenet valitsee ainejärjestö, henkilökunnasta puolestaan pyritään valitsemaan kaikkia eri uravaiheita ja oppiaineita edustava kokoonpano opetuksesta kiinnostuneita henkilöitä.

Helan opetuksen kehittämisryhmä on koulutuksesta vastaavan varajohtajan apuna. Käytännössä ryhmä seuraa opiskelijapalautteita, välittää kehittämisideoita ja pyrkii kaikinpuoliseen opetuksen kehittämiseen sekä oppimisen edellytysten parantamiseen järjestäen mm. opetustyöpajoja henkilökunnalle ja opiskelijoille. Se on lisäksi keskustelufoorumi, jossa tiedotetaan ajankohtaisista asioista, keskustellaan opetukseen liittyvistä linjauksista, kuten opetussuunnitelmista, jaetaan hyviä käytänteitä ja pyritään nostamaan esiin sekä pohtimaan ratkaisuja ongelmallisiksi koettuihin asioihin.

Opetuksen kehittämisryhmä kokoontuu noin neljästi vuodessa ja tarpeen vaatiessa useamminkin. Mikäli olet kiinnostunut ryhmän toimintaan osallistumisesta tai haluat ottaa kantaa Helan opetukseen liittyviin asioihin, ota yhteyttä joko opiskelijajäseneen tai koulutuksesta vastaavaan varajohtajaan, Piia Einoseen (piia.einonen@jyu.fi).

 

Opetuksen kehittämisryhmän jäsenet:

  • Pertti Ahonen, professori
  • Piia Einonen, yliopistotutkija (koulutuksesta vastaava varajohtaja, pj.)
  • Janina Haapakangas, opiskelija
  • Henna Harju, opiskelija
  • Mikko Hiljanen, tohtorikoulutettava
  • Jukka Jouhki, yliopistonlehtori
  • Anna Jäntti, opiskelija
  • Minna Mäkinen, yliopistonopettaja
  • Susanna Niiranen, yliopistotutkija