Antti Malisen julkaisut

Nimi Jälleenrakentajien lapset : sotienjälkeinen Suomi lapsen silmin TUTKA-icon TUTKA
Tutkija Malinen, Antti & Tamminen, Tuomo
Vuosi 2017
Nimi Lastensuojelun hallinnosta sen tekijöiden, kohteiden ja kokemusten historiaan TUTKA-icon TUTKA | Open Access
Tutkija Malinen, Antti & Hytönen, Kirsi-Maria & Oksanen, Johanna
Kokoomateoksen nimi Kasvatus ja aika
Vuosi 2017
Nimi Rauhaa rauhattomuuteen: luonnon ja eläinten merkitys vaikeissa oloissa eläneiden lasten elämässä, n. 1945–1960 TUTKA-icon TUTKA | Open Access
Tutkija Malinen, Antti
Toimittajat Vuorisalo, Mari & Mustola, Marleena & Vehkalahti, Kaisa
Kokoomateoksen nimi Kasvatus ja aika
Vuosi 2017
Nimi Lastensuojelun sijaishuollon epäkohdat ja lasten kaltoinkohtelu 1937–1983 TUTKA-icon TUTKA | Open Access
Tutkija Hytönen, Kirsi-Maria & Malinen, Antti & Salenius, Paula & Haikari, Janne & Markkola, Pirjo & Kuronen, Marjo & Koivisto, Johanna
Kokoomateoksen nimi Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita
Vuosi 2016
Nimi Tilastoihin jääneet TUTKA-icon TUTKA | Open Access
Tutkija Malinen, Antti
Kokoomateoksen nimi Tietysti.fi
Vuosi 2016
Nimi Helsinkiläiskodit sodan rasitusten kantajina 1944-1948 TUTKA-icon TUTKA | Open Access
Tutkija Malinen, Antti
Kokoomateoksen nimi Kvartti
Vuosi 2015
Nimi Hyvä antaa vähästäkin : sukulaisten tarjoama tilapäismajoitus sotienjälkeisessä Helsingissä 1944-1948 TUTKA-icon TUTKA | Open Access
Tutkija Malinen, Antti
Toimittajat Hytönen, Kirsi-Maria & Laine-Frigren, Tuomas
Kokoomateoksen nimi Työläisperhe arjessa ja kriiseissä
Vuosi 2015
Nimi Kodittomuutta ja kotien rauhaa : kaupunkilaisten asuinolot TUTKA-icon TUTKA
Tutkija Malinen, Antti
Toimittajat Kivimäki, Ville & Hytönen, Kirsi-Maria
Kokoomateoksen nimi Rauhaton rauha : suomalaiset ja sodan päättyminen 1944-1950
Vuosi 2015
Nimi Lastensuojelun menneisyys : epäkohdat ja kaltoinkohtelu lasten sijaishuollossa TUTKA-icon TUTKA
Tutkija Koivisto, Johanna & Malinen, Antti & Markkola, Pirjo
Kokoomateoksen nimi Haaste
Vuosi 2015
Nimi Asuntopulan tuottaman huolen ja hädän kokemus tutkimuskohteena TUTKA-icon TUTKA
Tutkija Malinen, Antti
Kokoomateoksen nimi Historiallinen aikakauskirja
Vuosi 2014
Nimi Korsusta kadulle TUTKA-icon TUTKA
Tutkija Malinen, Antti
Kokoomateoksen nimi Suomen kuvalehti
Vuosi 2014
Nimi Perheet ahtaalla : asuntopula ja siihen sopeutuminen toisen maailmansodan jälkeisessä Helsingissä 1944-1948 TUTKA-icon TUTKA | Open Access
Tutkija Malinen, Antti
Kokoomateoksen nimi Väestötutkimuslaitoksen julkaisusarja. D,
Vuosi 2014
Nimi "Ei tilaa edes leikille". Ahdasta elämää kaupunkilaiskodeissa TUTKA-icon TUTKA
Tutkija Malinen, Antti
Toimittajat Hytönen, Kirsi-Maria & Rantanen, Keijo
Vuosi 2013
Nimi Lapsen asialla aikuisten maailmassa. Jyväskylän perheneuvolan maakunnallinen historia 1952-2012 TUTKA-icon TUTKA
Tutkija Malinen, Antti
Vuosi 2012
Nimi Korsuista kodittomuuteen. Rintamasotilaat asunnonhakijoina sodanjälkeisessä Helsingissä TUTKA-icon TUTKA | Open Access
Tutkija Malinen, Antti
Kokoomateoksen nimi Historiallinen Aikakauskirja
Vuosi 2011
Nimi Jäädytetyt vuokrat säännöstelykritiikin lämmittäjänä 1945-1947 TUTKA-icon TUTKA | Open Access
Tutkija Malinen, Antti
Toimittajat Ojala, Jari & Eloranta, Jari & Roiko-Jokela, Heikki
Kokoomateoksen nimi Monelta kantilta : Ilkka Nummelalle omistettu juhlakirja
Vuosi 2010
Nimi Kirja yhdistystoiminnan haasteista, onnistumisista ja uudistumisen vaikeudesta TUTKA-icon TUTKA
Tutkija Malinen, Antti
Kokoomateoksen nimi Yhteiskuntapolitiikka
Vuosi 2010
Nimi Virastoasioinnin konfliktit ja huonon kohtelun kokemukset asuntopulan oloissa 1945-1947 TUTKA-icon TUTKA | Open Access
Tutkija Malinen, Antti
Kokoomateoksen nimi Lähde: Historiatieteellinen aikakauskirja
Vuosi 2010
Nimi Kirja yhdistystoiminnan haasteista, onnistumisista ja uudistumisen vaikeudesta TUTKA-icon TUTKA
Tutkija Malinen, Antti
Kokoomateoksen nimi Agricolan kirja-arvostelut
Vuosi 2009
Nimi Talonomistajat vastaan virkamiehet. Kiistely vuokrasäännöstelystä 1910- ja 1920-luvun vaihteessa TUTKA-icon TUTKA | Open Access
Tutkija Malinen, Antti
Kokoomateoksen nimi Historiallinen Aikakauskirja
Vuosi 2009
Nimi Työelämän toteutumaton murroskohta? Tarkastelussa 1960- ja 1970- lukujen yritysdemokratiavisiot TUTKA-icon TUTKA | Open Access
Tutkija Malinen, Antti
Kokoomateoksen nimi Työelämän tutkimus
Vuosi 2008
Nimi Virkamiehet byrokratian vartijoina ja rationalisoijina TUTKA-icon TUTKA
Tutkija Malinen, Antti
Kokoomateoksen nimi Hallinnon Tutkimus
Vuosi 2008
Nimi Virkamiehet byrokratian vartijoina ja rationalisoijina TUTKA-icon TUTKA
Tutkija Malinen, Antti
Kokoomateoksen nimi Agricolan kirja-arvostelu
Vuosi 2008
Nimi Työmiesten ja perheenemäntien väsymyksestä käyty keskustelu 1920-1940-luvuilla TUTKA-icon TUTKA | Open Access
Tutkija Malinen, Antti
Kokoomateoksen nimi Historiallinen Aikakauskirja
Vuosi 2007
Nimi Friisilä-Frisans: kylä kallioiden kainalossa: Friisilän omakotiyhdistys 50 vuotta 30.11.2000 TUTKA-icon TUTKA
Toimittajat Malinen, Antti & Malinen, Marja
Vuosi 2000