Jari Eilolan julkaisut

 • Otsikko Vastentahtoiset tunnustajat : oppisäädyn aviottomat lapset 1600- ja 1700-luvun vaihteessa TUTKA-icon TUTKA | Open Access
  Kirjoittaja(t) Impola, Petteri & Eilola, Jari
  Kokoomateoksen nimi Genos
  Vuosi 2015
 • Otsikko Noituuden paikallishistoriat TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Eilola, Jari
  Toimittajat Markkola, Pirjo & Snellman, Hanna & Östman, Ann-Catrin
  Kokoomateoksen nimi Kotiseutu ja kansakunta : miten suomalaista historiaa on rakennettu
  Vuosi 2014
 • Otsikko Kirkko ja uskonto kansakunnan selkärankana TUTKA-icon TUTKA | Open Access
  Kirjoittaja(t) Eilola, Jari & Salonen, Kirsi
  Toimittajat Karonen, Petri & Räihä, Antti
  Kokoomateoksen nimi Kansallisten instituutioiden muotoutuminen: Suomalainen historiakuva Oma Maa -kirjasarjassa 1900-1960
  Vuosi 2014
 • Otsikko Perheen sääntely modernisoituvassa Suomessa TUTKA-icon TUTKA | Open Access
  Kirjoittaja(t) Eilola, Jari & Valtonen, Heli
  Toimittajat Karonen, Petri & Räihä, Antti
  Kokoomateoksen nimi Kansallisten instituutioiden muotoutuminen: Suomalainen historiakuva Oma Maa -kirjasarjassa 1900-1960
  Vuosi 2014
 • Otsikko Varhaiset piirilääkärit kummeina TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Kontturi, Saara-Maija & Eilola, Jari
  Kokoomateoksen nimi Genos
  Vuosi 2014
 • Otsikko Lakien synty ja oikeudenkäytön ihanteet TUTKA-icon TUTKA | Open Access
  Kirjoittaja(t) Tikka, Marko & Eilola, Jari
  Toimittajat Karonen, Petri & Räihä, Antti
  Kokoomateoksen nimi Kansallisten instituutioiden muotoutuminen: Suomalainen historiakuva Oma Maa -kirjasarjassa 1900-1960
  Vuosi 2014
 • Otsikko Zauberei und Hexenverfolgung in Finnland TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Eilola, Jari
  Toimittajat Halmesvirta, Anssi
  Kokoomateoksen nimi Land unter dem Nordlich: Eine Kulturgesichte Finnlands
  Vuosi 2013
 • Otsikko Ajan ja paikan muovaamat yhteisöt TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Moilanen, Laura-Kristiina & Eilola, Jari
  Toimittajat Eilola, Jari & Moilanen, Laura-Kristiina
  Kokoomateoksen nimi Yhteisöllisyyden perintö. Tutkimuksia yhteisöistä eri vuosisadoilta.
  Vuosi 2013
 • Otsikko Negotiated Truth. The Discursive Interplay between the Town Courts and the Townsfolk in the Early Modern Age. TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Eilola, Jari
  Kokoomateoksen nimi Frühneuzeit-Info. Herausgegeben vom Institut für die Erforschung der Frühen Neuzeit
  Vuosi 2012
 • Otsikko La herencia sueca en Finlandia TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Eilola, Jari & Hakanen, Marko & Vilkuna, Kustaa & Lamberg, Marko
  Toimittajat Luna-Fabritius, Adriana & Nokkala, Ere & Ojala, Jari
  Kokoomateoksen nimi Istor
  Vuosi 2012
 • Otsikko "Kun minulle tulee se mieli..." Tuomiokirja esimodernin ajan tutkimuksen lähteenä TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Eilola, Jari
  Toimittajat Kotilainen, Sofia
  Kokoomateoksen nimi Keski-Suomen sukututkija
  Vuosi 2011
 • Otsikko Usko, tieto ja tutkimus. Etelä-Pohjanmaan korkeakouluyhdistys 1960-2010. TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Eilola, Jari
  Vuosi 2010
 • Otsikko Makaaberi ruumis. Mielikuvia kuolemasta ja kehosta. TUTKA-icon TUTKA
  Toimittajat Eilola, Jari
  Kokoomateoksen nimi Historialinen Arkisto
  Vuosi 2009
 • Otsikko Hopes and Fears for the Furure in Early Modern Sweden, 1500-1800 TUTKA-icon TUTKA
  Toimittajat Eilola, Jari & Hakanen, Marko & Karonen, Petri & Matikainen, Olli & Lamberg, Marko
  Vuosi 2009
 • Otsikko Gossip, Social Knowledge, and the Process of Social Stigmatisation TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Eilola, Jari
  Toimittajat Karonen, Petri
  Kokoomateoksen nimi Hopes and Fears for the Future in Early Modern Sweden, 1500-1800
  Vuosi 2009
 • Otsikko Johdanto. Ruumis, kuolema ja makaaberi. TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Eilola, Jari
  Toimittajat Eilola, Jari
  Kokoomateoksen nimi Makaaberi ruumis. Mielikuvia kuolemasta ja kehosta.
  Vuosi 2009
 • Otsikko Lapsitodistajien kertomukset Ruotsin noitatapauksissa 1668-1676 TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Eilola, Jari
  Kokoomateoksen nimi Kasvatus & aika
  Vuosi 2009
 • Otsikko Moral Transgression and Illness in the Early Modern North TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Eilola, Jari
  Kokoomateoksen nimi Asclepio: Revista de Historia de la Medicina y de la Ciencia
  Vuosi 2009
 • Otsikko Peukalot silkkirievussa. Ruumis ja ruumiinjäsenet noituudessa ja taikuudessa. TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Eilola, Jari & Einonen, Piia
  Toimittajat Eilola, Jari
  Kokoomateoksen nimi Makaaberi ruumis. Mielikuvia kuolemasta ja kehosta.
  Vuosi 2009
 • Otsikko Vuorineuvos Aleksander Lampén (1879–1935) TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Eilola, Jari
  Kokoomateoksen nimi Suomen talouselämän vaikuttajat
  Vuosi 2008
 • Otsikko Etsitty historian ihminen TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Eilola, Jari
  Toimittajat Lönnqvist, Bo & Aro, Laura
  Kokoomateoksen nimi Autenttinen ihminen: tulkintoja irtautumisen etnografiasta
  Vuosi 2006
 • Otsikko Trust and Reputation in Mediation. Organisation of Retail and Wholesale Trade, c. 1700 – 1900 (Finland) TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Eilola, Jari & Ojala, Jari
  Toimittajat Albert, Carreras, & Matthias, Kipping,
  Kokoomateoksen nimi EBHA 2004 Proceedings. 8th Annual Conference of the European Business History Association (EBHA), 17-18 September 2004
  Vuosi 2005
 • Otsikko Från Runeberg till runor – ett försök att bevara kännedomen om ”gammalsvenska” i dagens Finland TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Lamberg, Marko & Eilola, Jari & Tiisala, Seija
  Kokoomateoksen nimi Mirator
  Vuosi 2005
 • Otsikko Rajojen noituus ja taikuus TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Eilola, Jari
  Toimittajat Katajala-Peltomaa, Sari & Toivo, Raisa Maria
  Kokoomateoksen nimi Paholainen, noituus ja magia - kristinuskon kääntöpuoli. Pahuuden kuvasto vanhassa maailmassa
  Vuosi 2004
 • Otsikko Kipukalliolta käräjäpenkkiin - noitavainot Suomessa TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Eilola, Jari
  Kokoomateoksen nimi Mitä Missä Milloin 2005
  Vuosi 2004
 • Otsikko Onhan noitia! TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Eilola, Jari
  Kokoomateoksen nimi Helsingin Sanomat, Nyt-viikkoliite
  Vuosi 2004
 • Otsikko Sietämättömät ja täydellinen maailma. Kirjoituksia suvaitsemattomuudesta TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Eilola, Jari
  Toimittajat Eilola, Jari
  Kokoomateoksen nimi Jyväskylän Historiallinen Arkisto
  Vuosi 2003
 • Otsikko Rajapinnoilla. Sallitun ja kielletyn määritteleminen 1600-luvun jälkipuoliskon noituus- ja taikuustapauksissa. TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Eilola, Jari
  Vuosi 2003
 • Otsikko "Cuca tiesi cungin mielen? Kengä kenegän sydämen?" Maine ja luotettavuus uuden ajan alun pikkukaupungeissa. TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Eilola, Jari
  Kokoomateoksen nimi Sietämättömät ja täydellinen maailma. Kirjoituksia suvaitsemattomuudesta
  Vuosi 2003
 • Otsikko Johdanto: Hyväksyä vai torjua. Liukuvien rajanvetojen historiaa TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Eilola, Jari
  Kokoomateoksen nimi Sietämättömät ja täydellinen maailma. Kirjoituksia suvaitsemattomuudesta
  Vuosi 2003
 • Otsikko Uuden ajan alun henkinen ruttotauti - noitavainot ja terveen kansan ihanne TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Eilola, Jari
  Kokoomateoksen nimi Toivon historia. Toivo Nygårdille omistettu juhlakirja
  Vuosi 2003
 • Otsikko Naiset ja "Huoneentaulun" maailma: Noituus, taikuus ja noitavainot TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Eilola, Jari
  Kokoomateoksen nimi Skepsis
  Vuosi 2003
 • Otsikko "Cuckoi päällä curjanakin; cana alla armaisnakin". Patriarkaalisuus, puolisoiden välinen suhde ja auktoriteettien muodostuminen TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Eilola, Jari
  Kokoomateoksen nimi Einonen, Piia, Karonen, Petri (toim.), Arjen valta. Suomalaisen yhteiskunnan patriarkaalisesta järjestyksestä myöhäiskeskiajalta teollistumisen kynnykselle (v. 1450 - 1860)
  Vuosi 2002
 • Otsikko Paholaisen rakastajattaret TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Eilola, Jari
  Toimittajat Matikainen, Olli
  Kokoomateoksen nimi Rikos historiassa
  Vuosi 2000
 • Otsikko "Ehkä se on Jumalasta, mutta voi se olla pahoista ihmisistäkin..." - Sairauden kokeminen, tulkinta ja parantaminen uuden ajan alussa TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Eilola, Jari
  Kokoomateoksen nimi Vanhuus, vaivat ja erilaiset
  Vuosi 1999