01.12.2011

Historian ja etnologian laitoksen opetuksen kehittämisryhmä, jäsenet 2010 - 2011

Professori Pirjo Korkiakangas

Opiskelija Mikko Hiljanen

Lehtori Satu Matikainen

Tohtorikoulutettava Heli Niskanen

Professori Ilkka Nummela

Opiskelija Arttu Pekkarinen

Amanuenssi Elina Salminen

Amanuenssi Tuulikki Tuomainen (laitoksen pedagoginen johtaja, pj.)