17.08.2009

Keski-Suomen Muistiarkisto

Keski-Suomen Muistiarkisto on aktiiviseen tutkimukseen, opetukseen sekä muistiperinteen keruuseen ja tallennukseen keskittyvä yksikkö. Arkiston toimenkuva nivoutuu saumattomasti etnologiatieteiden kenttätyökoulutukseen ja sen metodologiseen kehittämiseen. Arkiston tutkimus- ja keruutoiminnassa keskitytään pääosin keskisuomalaiseen / suomalaiseen kulttuuriin, joskin arkiston toimenkuvaan liittyvät myös yleisantropologiset intressit.

Erilaisin projektivaroin arkistossa on toteutettu ja toteutetaan mm. seuraavia tutkimushankkeita:
- keskisuomalainen identiteetti ja paikallisuus
- keskisuomalainen teollisuusperinne
- keskisuomalaisen maaseudun selviytymisstrategiat
- kauppa, myyntityö ja myynnin ammattilaiset
- keskisuomalaisten arki
- Keski-Suomen koululaiskulttuuri
- Jyväskylän kaupunginosien etnologinen tutkimus
- Jyväskylän päiväkotien ja lastentarhojen entisyyttä ja nykyisyyttä
- arkisto on myös osallistunut Finnica-hankkeen Keski-Suomi portaalin tuottamiseen.

Arkiston perusaineistot koostuvat etnologiatieteiden yli 30-vuotisen toiminnan aikana kertyneistä ja kertyvistä kenttätyö- ja keruuaineistoista (haastattelunauhoitukset, litteraatiot, manuaaliset muistiinpanot, piirrokset, kartat, valokuvat, diat, videot jne.). Arkisto myös vastaanottaa ulkopuolisia toimintansa profiiliin liittyviä aineistolahjoituksia, joista esimerkkeinä professori Ahti Rytkösen laaja valokuva- ja negatiivikokoelma 1920-luvulta 1980-luvulle sekä professori emerita Päivikki Suojasen mittavat amerikansuomalaisia ja Keniaa koskevat haastattelu- ja valokuva-aineistot.

 

Keski-Suomen Muistiarkiston johtajana toimii Pirjo Korkiakangas

(etunimi.sukunimi@campus.jyu.fi).