Petri Karosen julkaisut

 • Otsikko Uutta koulutuspolitiikkaa 1970-luvun Suomessa TUTKA-icon TUTKA | Open Access
  Kirjoittaja(t) Karonen, Petri
  Kokoomateoksen nimi Agricolan kirja-arvostelut
  Vuosi 2016
 • Otsikko Handelsmännen i Viborg som förmedlare av materiell och andlig kultur TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Karonen, Petri
  Kokoomateoksen nimi Wiborgs Nyheter
  Vuosi 2016
 • Otsikko Forskning om läskunnighet och bokhistoria i Gamla Finland TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Karonen, Petri
  Kokoomateoksen nimi Historisk tidskrift för Finland
  Vuosi 2016
 • Otsikko Talouden ehdoilla: aineellisen ja henkisen kulttuurin vuorovaikutus Viipurissa 1500–1600-luvuilla TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Karonen, Petri
  Toimittajat Koskivirta, Anu & Paavolainen, Pentti & Supponen, Sanna
  Kokoomateoksen nimi Muuttuvien tulkintojen Viipuri
  Vuosi 2016
 • Otsikko Raja taloudellisena mahdollisuutena : venäläiset kauppiaat Suomessa vuosina 1808-1820 TUTKA-icon TUTKA | Open Access
  Kirjoittaja(t) Paloheimo, Maare & Karonen, Petri
  Kokoomateoksen nimi Lähde : historiatieteellinen aikakauskirja
  Vuosi 2016
 • Otsikko Ruotsalainen ja suomalainen, mutta ei koskaan venäläinen : Suomen ja suomalaisuuden rakentaminen 1900-luvun alkupuolen tietokirjoissa TUTKA-icon TUTKA | Open Access
  Kirjoittaja(t) Räihä, Antti & Karonen, Petri
  Kokoomateoksen nimi Faravid
  Vuosi 2016
 • Otsikko Nytt perspektiv på det inledande skedet av fästningsbygget Sveaborg TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Karonen, Petri
  Kokoomateoksen nimi Historisk tidskrift för Finland
  Vuosi 2015
 • Otsikko Pohjolan leijona ja Suomi TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Karonen, Petri
  Kokoomateoksen nimi Historiallinen aikakauskirja
  Vuosi 2015
 • Otsikko State Authorities and Economic Actors in the Border District of Sweden and Russia, C. 1700-1810 = L’État et les acteurs économiques dans la zone frontière entre la Suède et la Russie (1700-1810) TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Karonen, Petri
  Kokoomateoksen nimi Revue d'histoire Nordique
  Vuosi 2015
 • Otsikko Teollisuusneuvos Karl-Jan Govenius (1916–2004) TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Karonen, Petri
  Toimittajat Nummela, Ilkka & Möttönen, Tuomas & Valjus, Risto
  Kokoomateoksen nimi Suomen talouselämän vaikuttajat
  Vuosi 2015
 • Otsikko Teollisuusneuvos Gunnar Fogelholm (1894–1974) TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Karonen, Petri
  Toimittajat Nummela, Ilkka & Möttönen, Tuomas & Valjus, Risto
  Kokoomateoksen nimi Suomen talouselämän vaikuttajat
  Vuosi 2015
 • Otsikko Propagandan ja viestintävaikuttamisen erot ja yhtäläisyydet TUTKA-icon TUTKA | Open Access
  Kirjoittaja(t) Karonen, Petri
  Kokoomateoksen nimi Tietysti.fi
  Vuosi 2015
 • Otsikko Suomi vuonna yksi : sodasta rauhaan siirtyminen valtakunnallisena ongelmana TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Karonen, Petri
  Toimittajat Kivimäki, Ville & Hytönen, Kirsi-Maria
  Kokoomateoksen nimi Rauhaton rauha : suomalaiset ja sodan päättyminen 1944-1950
  Vuosi 2015
 • Otsikko Ennen huomispäivää : toisen maailmansodan päättyminen Suomessa ja Euroopassa TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Kivimäki, Ville & Hytönen, Kirsi-Maria & Karonen, Petri
  Toimittajat Kivimäki, Ville & Hytönen, Kirsi-Maria
  Kokoomateoksen nimi Rauhaton rauha : suomalaiset ja sodan päättyminen 1944-1950
  Vuosi 2015
 • Otsikko Tiedonvälitys sivistysmissiosta uutisiin TUTKA-icon TUTKA | Open Access
  Kirjoittaja(t) Holmila, Antero & Koskinen, Ulla & Villstrand, Nils Erik & Karonen, Petri
  Toimittajat Karonen, Petri & Räihä, Antti
  Kokoomateoksen nimi Kansallisten instituutioiden muotoutuminen: Suomalainen historiakuva Oma Maa -kirjasarjassa 1900-1960
  Vuosi 2014
 • Otsikko Suurvaltakauden yleiskuva TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Karonen, Petri
  Toimittajat Juuti, Sirpa & Kokki, Kari-Paavo
  Kokoomateoksen nimi Barokki-Barock
  Vuosi 2014
 • Otsikko Tasavuodet ja historiantutkimuksen relevanssi TUTKA-icon TUTKA | Open Access
  Kirjoittaja(t) Karonen, Petri
  Kokoomateoksen nimi Suomen Historiallinen Seura. Jäsenlehti
  Vuosi 2014
 • Otsikko Pohjoinen suurvalta. Ruotsi ja Suomi 1521–1809 TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Karonen, Petri
  Kokoomateoksen nimi Kirjokansi
  Vuosi 2014
 • Otsikko Valtion synty, resurssit ja kehitys TUTKA-icon TUTKA | Open Access
  Kirjoittaja(t) Karonen, Petri & Räihä, Antti
  Toimittajat Karonen, Petri & Räihä, Antti
  Kokoomateoksen nimi Kansallisten instituutioiden muotoutuminen: Suomalainen historiakuva Oma Maa -kirjasarjassa 1900-1960
  Vuosi 2014
 • Otsikko Oma maa -kirjasarja ja instituutioiden historia TUTKA-icon TUTKA | Open Access
  Kirjoittaja(t) Karonen, Petri & Räihä, Antti
  Toimittajat Karonen, Petri & Räihä, Antti
  Kokoomateoksen nimi Kansallisten instituutioiden muotoutuminen: Suomalainen historiakuva Oma Maa -kirjasarjassa 1900-1960
  Vuosi 2014
 • Otsikko Sotilaskansan tuskainen taival TUTKA-icon TUTKA | Open Access
  Kirjoittaja(t) Karonen, Petri & Villstrand, Nils Erik
  Toimittajat Karonen, Petri & Räihä, Antti
  Kokoomateoksen nimi Kansallisten instituutioiden muotoutuminen: Suomalainen historiakuva Oma Maa -kirjasarjassa 1900-1960
  Vuosi 2014
 • Otsikko Summary : The construction of national institutions: The Finnish interpretation of history in a series of nonfiction books entitled Oma Maa, 1900-1960 TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Räihä, Antti & Karonen, Petri
  Toimittajat Karonen, Petri & Räihä, Antti
  Kokoomateoksen nimi Kansallisten instituutioiden muotoutuminen: Suomalainen historiakuva Oma Maa -kirjasarjassa 1900-1960
  Vuosi 2014
 • Otsikko Säätyjen edustajat, parlamentarismin puolustajat TUTKA-icon TUTKA | Open Access
  Kirjoittaja(t) Tikka, Marko & Karonen, Petri
  Toimittajat Karonen, Petri & Räihä, Antti
  Kokoomateoksen nimi Kansallisten instituutioiden muotoutuminen: Suomalainen historiakuva Oma Maa -kirjasarjassa 1900-1960
  Vuosi 2014
 • Otsikko Jaetun alueen talouselämä TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Karonen, Petri
  Toimittajat Kaukiainen, Yrjö & Marjomaa, Risto & Nurmiainen, Jouko
  Kokoomateoksen nimi Vanhan Suomen aika
  Vuosi 2013
 • Otsikko Savonlinnan ja Kyminkartanon läänin maaherra Johan Henrik Frisenheim rajaseudun kehittäjänä TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Karonen, Petri
  Kokoomateoksen nimi Vanhan Suomen aika
  Vuosi 2013
 • Otsikko Vuosien 1741–1743 sota TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Karonen, Petri
  Toimittajat Kaukiainen, Yrjö & Marjomaa, Risto & Nurmiainen, Jouko
  Kokoomateoksen nimi Vanhan Suomen aika
  Vuosi 2013
 • Otsikko Viipurin läänin talouselämä hattujen sodasta 1780-luvulle TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Karonen, Petri
  Toimittajat Kaukiainen, Yrjö & Marjomaa, Risto & Nurmiainen, Jouko
  Kokoomateoksen nimi Vanhan Suomen aika
  Vuosi 2013
 • Otsikko Talouselämä 1780-luvun jälkipuoliskolta Vanhan Suomen ajan loppuun TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Karonen, Petri
  Toimittajat Kaukiainen, Yrjö & Marjomaa, Risto & Nurmiainen, Jouko
  Kokoomateoksen nimi Vanhan Suomen aika
  Vuosi 2013
 • Otsikko Sodasta rauhaan ja takaisin – Suomi 1500–2000 TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Karonen, Petri
  Toimittajat Hämeen-Anttila, Jaakko & Katajala, Kimmo & Sihvola, Ari & Hetemäki, Ilari
  Kokoomateoksen nimi Kaikki syntyy kriisistä
  Vuosi 2013
 • Otsikko Finland in the Swedish realm during the 17th and 18th centuries TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Karonen, Petri
  Toimittajat Matikainen, Satu & Barany, Attila
  Kokoomateoksen nimi Small nations on the Borderlines of Great Powers
  Vuosi 2013
 • Otsikko Kriisit ja niiden tutkiminen TUTKA-icon TUTKA | Open Access
  Kirjoittaja(t) Karonen, Petri
  Kokoomateoksen nimi Suomen Historiallisen Seuran jäsenlehti
  Vuosi 2013
 • Otsikko Historiahanke etenee TUTKA-icon TUTKA | Open Access
  Kirjoittaja(t) Karonen, Petri
  Kokoomateoksen nimi Suomen Historiallisen Seuran jäsenlehti
  Vuosi 2013
 • Otsikko Dekaanin vuosikatsaus TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Karonen, Petri
  Kokoomateoksen nimi Humanistisen tiedekunnan vuosikertomus
  Vuosi 2013
 • Otsikko Autonomian alun kertauskurssi TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Karonen, Petri
  Kokoomateoksen nimi Helsingin Sanomat
  Vuosi 2013
 • Otsikko Historiantutkimus ja -opetus yliopistolaitoksen rakenteellisessa kehittämisessä TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Karonen, Petri
  Kokoomateoksen nimi Suomen Historiallisen Seuran Jäsenlehti
  Vuosi 2012
 • Otsikko Hyvät miehet 1500-luvun Suomessa TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Karonen, Petri
  Kokoomateoksen nimi Historiallinen Aikakauskirja
  Vuosi 2012
 • Otsikko Lokalsamhället som resurs under finska kriget TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Karonen, Petri
  Kokoomateoksen nimi Historisk Tidskrift för Finland
  Vuosi 2012
 • Otsikko 1812–2012: Vanha Suomi, Helsinki, Turun kokous TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Karonen, Petri
  Kokoomateoksen nimi Suomen Historiallisen Seuran jäsenlehti
  Vuosi 2012
 • Otsikko Vainajiin ei tule eloa TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Karonen, Petri
  Kokoomateoksen nimi Helsingin Sanomat
  Vuosi 2012
 • Otsikko Helsinki syntyi mahtikäskyllä ja suurella rahalla TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Karonen, Petri
  Kokoomateoksen nimi Helsingin Sanomat
  Vuosi 2012
 • Otsikko Suomen Historiallisen Seuran historia TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Karonen, Petri
  Kokoomateoksen nimi Suomen Historiallisen Seuran jäsenlehti
  Vuosi 2012
 • Otsikko Pitkä parlamentti ja rauhankriisi toisen maailmansodan jälkeen TUTKA-icon TUTKA | Open Access
  Kirjoittaja(t) Karonen, Petri
  Toimittajat Enbuske, Matti & Mäntylä, Matti & Salo, Matti & Satokangas, Reija
  Kokoomateoksen nimi Historian selkosilla Jouko Vahtolan juhlakirja
  Vuosi 2012
 • Otsikko Konsten att vinna ett krig – och att förlora ett annat: fredens kriser efter trettioåriga kriget och stora nordiska kriget TUTKA-icon TUTKA | Open Access
  Kirjoittaja(t) Karonen, Petri
  Kokoomateoksen nimi Svärdet, ordet och pennan – kring människa, makt och rum i nordisk historia. Festskrift till Nils Erik Villstrand den 24 maj 2012
  Vuosi 2012
 • Otsikko Takana aktiivinen vuosi - samoin edessä TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Karonen, Petri
  Kokoomateoksen nimi Suomen Historiallisen Seuran jäsenlehti
  Vuosi 2012
 • Otsikko Kustaa III:n murhan taustat TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Karonen, Petri
  Kokoomateoksen nimi Giuseppe Verdi. Naamiohuvit. Keski-Suomen alueooppera
  Vuosi 2012
 • Otsikko La guerra y la paz en la historia de Finlandia: 1590-1950 TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Karonen, Petri & Holmila, Antero
  Toimittajat Luna-Fabritius, Adriana & Nokkala, Ere & Ojala, Jari
  Kokoomateoksen nimi Istor
  Vuosi 2012
 • Otsikko Tulta, käski kuningas Kustaa TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Karonen, Petri
  Kokoomateoksen nimi Helsingin Sanomat
  Vuosi 2011
 • Otsikko Puhdasoppisten maa rankaisi ankarasti seksuaalirikoksista TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Karonen, Petri
  Kokoomateoksen nimi Helsingin Sanomat
  Vuosi 2011
 • Otsikko Elämäkerta hankalasta paperipersoonasta TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Karonen, Petri
  Kokoomateoksen nimi Historiallinen Aikakauskirja
  Vuosi 2011
 • Otsikko Beskattning, växelverkan och maktstat i 1600-talets Sverige TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Karonen, Petri
  Kokoomateoksen nimi Historisk Tidskrift för Finland
  Vuosi 2011
 • Otsikko Robert Emanuel Mattson (1851–1935). Laivanvarustaja, Ab Naxos Princen toimitusjohtaja, Kone- ja Siltarakennus Oy:n johtokunnan jäsen, kartanonomistaja TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Karonen, Petri
  Toimittajat Nummela, Ilkka & Möttönen, Tuomas & Valjus, Risto
  Kokoomateoksen nimi Suomen talouselämän vaikuttajat
  Vuosi 2011
 • Otsikko Hannes Westerlund (1874–1935). Rautakonttori Oy:n toimitusjohtaja TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Karonen, Petri
  Kokoomateoksen nimi Suomen talouselämän vaikuttajat
  Vuosi 2011
 • Otsikko Emanuel Åström (1876–1937). Weljekset Åström Oy:n toimitusjohtaja TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Karonen, Petri
  Toimittajat Nummela, Ilkka
  Kokoomateoksen nimi Suomen talouselämän vaikuttajat
  Vuosi 2011
 • Otsikko Edvard Åström (1856–1927). Edv. Åströmin Nahkateollisuus Oy:n toimitusjohtaja, Ab Merkator Oy:n toimitusjohtaja, kauppias. TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Karonen, Petri
  Toimittajat Nummela, Ilkka
  Kokoomateoksen nimi Suomen talouselämän vaikuttajat
  Vuosi 2011
 • Otsikko The Swedish Diet as a Forum for Gathering Commercial and Political Information TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Karonen, Petri
  Toimittajat Ihalainen, Pasi & Bregnsbo, Michael & Sennefelt, Karin & Winton, Patrik
  Kokoomateoksen nimi Scandinavia in the Age of Revolutions. Nordic Political Cultures, 1740–1820
  Vuosi 2011
 • Otsikko Kansa taisteli, sisäpiiri päätti TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Karonen, Petri
  Kokoomateoksen nimi Helsingin Sanomat
  Vuosi 2010
 • Otsikko Tre intressanta samlingspresentationer av brytningen 1809 TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Karonen, Petri
  Kokoomateoksen nimi Historisk Tidskrift för Finland
  Vuosi 2010
 • Otsikko Ett viktigt verk om ceremonierna vid Borgå lantdag TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Karonen, Petri
  Kokoomateoksen nimi Historisk Tidskrift för Finland
  Vuosi 2010
 • Otsikko Finska krigets efterverkningar TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Karonen, Petri
  Kokoomateoksen nimi Historisk Tidskrift för Finland
  Vuosi 2010
 • Otsikko Metsäpirulaisen elämä ja teot. TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Karonen, Petri
  Kokoomateoksen nimi Historiallinen Aikakauskirja
  Vuosi 2010
 • Otsikko Kasvavassa Helsingissä oli vaikea kivuta TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Karonen, Petri
  Kokoomateoksen nimi Helsingin Sanomat
  Vuosi 2010
 • Otsikko Clayhills, Carl (1699–1740) TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Karonen, Petri
  Kokoomateoksen nimi Kansallisbiografia
  Vuosi 2010
 • Otsikko The Peace Treaty of Hamina and its Aftermath in Sweden and in Finland TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Karonen, Petri
  Kokoomateoksen nimi Sjuttonhundratal
  Vuosi 2010
 • Otsikko Ruotsin ajan tutkimuksen nykytila ja resurssit. TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Karonen, Petri
  Kokoomateoksen nimi Historiallinen Aikakauskirja
  Vuosi 2010
 • Otsikko Viipurin hallinto ja oikeudenhoito 1600-luvulla TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Karonen, Petri
  Kokoomateoksen nimi Kimmo Katajala, Antti Kujala, Anssi Mäkinen, Suomenlahdelta Laatokalle. Viipurin läänin historia III. Toimittaneet Yrjö Kaukiainen, Risto Marjomaa, Jouko Nurmiainen
  Vuosi 2010
 • Otsikko Introduction: Sweden, Russia and Finland 1808-1809 TUTKA-icon TUTKA | Open Access
  Kirjoittaja(t) Karonen, Petri
  Kokoomateoksen nimi Monetary boundaries in Transition. A North European Economic History and the Finnish War 1808–1809. Eds. Cecilia von Heijne and Tuukka Talvio.
  Vuosi 2010
 • Otsikko Yleisradio ja rauhaan palaaminen toisen maailmansodan jälkeen (1944-1950). TUTKA-icon TUTKA | Open Access
  Kirjoittaja(t) Karonen, Petri
  Toimittajat Ojala, Jari & Eloranta, Jari & Roiko-Jokela, Heikki
  Kokoomateoksen nimi Monelta kantilta: Ilkka Nummelalle omistettu juhlakirja
  Vuosi 2010
 • Otsikko Jyväskylän yliopiston historia I TUTKA-icon TUTKA
  Toimittajat Nygård, Toivo & Einonen, Piia & Karonen, Petri
  Vuosi 2009
 • Otsikko Jyväskylän yliopiston historia II TUTKA-icon TUTKA
  Toimittajat Nygård, Toivo & Einonen, Piia & Karonen, Petri
  Vuosi 2009
 • Otsikko Hopes and Fears for the Future in Early Modern Sweden, 1500–1800 TUTKA-icon TUTKA
  Toimittajat Karonen, Petri
  Kokoomateoksen nimi Studia Historica
  Vuosi 2009
 • Otsikko Hopes and Fears for the Furure in Early Modern Sweden, 1500-1800 TUTKA-icon TUTKA
  Toimittajat Eilola, Jari & Hakanen, Marko & Karonen, Petri & Matikainen, Olli & Lamberg, Marko
  Vuosi 2009
 • Otsikko Kun miekka osuu harhaan – teloittajan epäonnistuminen 1660-luvun Turussa TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Karonen, Petri
  Toimittajat Eilola, Jari
  Kokoomateoksen nimi Makaaberi ruumis: Mielikuvia kuolemasta ja kehosta
  Vuosi 2009
 • Otsikko Klinge katsoo Ruotsin hajoamista ja lainaa itseään TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Karonen, Petri
  Kokoomateoksen nimi Helsingin Sanomat
  Vuosi 2009
 • Otsikko Perheen pienin hyötyi isojen draamasta TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Karonen, Petri
  Kokoomateoksen nimi Helsingin Sanomat
  Vuosi 2009
 • Otsikko Carl Johan Rosenius (1831–1892), Rosenius & Sesemannin johtaja, Raivolan sahan isännöitsijä TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Karonen, Petri
  Kokoomateoksen nimi Suomen talouselämän vaikuttajat
  Vuosi 2009
 • Otsikko Frithiof Neppenström (1835–1905), kauppias, laivanvarustaja, metsänhoitaja TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Karonen, Petri
  Kokoomateoksen nimi Suomen talouselämän vaikuttajat
  Vuosi 2009
 • Otsikko Carl Rosenius (1794–1855), Rosenius & Sesemannin johtaja, sahanomistaja TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Karonen, Petri
  Kokoomateoksen nimi Suomen talouselämän vaikuttajat
  Vuosi 2009
 • Otsikko Albert Oskar Snellman (1844–1894), kauppahuoneen johtaja, Trävaruaktiebolaget Kemin toimitusjohtaja TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Karonen, Petri
  Kokoomateoksen nimi Suomen talouselämän vaikuttajat
  Vuosi 2009
 • Otsikko Christian Trapp (1739–1800), kauppias, teollisuudenharjoittaja, laivanvarustaja TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Karonen, Petri
  Kokoomateoksen nimi Suomen talouselämän vaikuttajat
  Vuosi 2009
 • Otsikko Carl Detloff Thermén (1790–1843), kauppias TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Karonen, Petri
  Kokoomateoksen nimi Suomen talouselämän vaikuttajat
  Vuosi 2009
 • Otsikko Alfred Carlström (1851–1910), kauppias, laivanvarustaja, teollisuudenharjoittaja TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Karonen, Petri
  Kokoomateoksen nimi Suomen talouselämän vaikuttajat
  Vuosi 2009
 • Otsikko Carl Emil Carlström (1818–1889), kauppias, laivanvarustaja TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Karonen, Petri
  Kokoomateoksen nimi Suomen talouselämän vaikuttajat
  Vuosi 2009
 • Otsikko Carl Eugen Åberg (1838–1906), kauppias, laivanvarustaja TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Karonen, Petri
  Kokoomateoksen nimi Suomen talouselämän vaikuttajat
  Vuosi 2009
 • Otsikko Albert von Julin (1846–1906), Fiskars Ab:n toimitusjohtaja TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Karonen, Petri
  Kokoomateoksen nimi Suomen talouselämän vaikuttajat
  Vuosi 2009
 • Otsikko Carl Hultman (1763–1820), laivanvarustaja, kauppias TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Karonen, Petri
  Kokoomateoksen nimi Suomen talouselämän vaikuttajat
  Vuosi 2009
 • Otsikko Gustaf Adolf Lindblom (1828–1889), kauppias, laivanvarustaja, teollisuudenharjoittaja, Aura Sockerbruks-Bolagin toimitusjohtaja TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Karonen, Petri
  Kokoomateoksen nimi Suomen talouselämän vaikuttajat
  Vuosi 2009
 • Otsikko Abraham Kingelin (1788–1849), kauppias, laivanvarustaja, teollisuudenharjoittaja TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Karonen, Petri
  Kokoomateoksen nimi Suomen talouselämän vaikuttajat
  Vuosi 2009
 • Otsikko Jacob af Forselles (1696–1768), ruukinpatruuna, kauppias, sahanomistaja, Loviisan pormestari TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Karonen, Petri
  Kokoomateoksen nimi Suomen talouselämän vaikuttajat
  Vuosi 2009
 • Otsikko Rudolf Elving (1849–1927), Kymin Oy:n johtokunnan puheenjohtaja, Tampereen Kattohuopatehdas Oy:n toimitusjohtaja, varatuomari TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Karonen, Petri
  Kokoomateoksen nimi Suomen talouselämän vaikuttajat
  Vuosi 2009
 • Otsikko Sinä kesänä suomalaiset hyökkäsivät Ruotsiin TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Karonen, Petri
  Kokoomateoksen nimi Helsingin Sanomat
  Vuosi 2009
 • Otsikko Aateliston poliittiset käsitteet 1700-luvun Ruotsissa TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Karonen, Petri
  Kokoomateoksen nimi Historiallinen Aikakauskirja
  Vuosi 2009
 • Otsikko Pelko ja viha jäivät perinnöksi TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Karonen, Petri
  Kokoomateoksen nimi Helsingin Sanomat
  Vuosi 2009
 • Otsikko Introduction TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Karonen, Petri
  Toimittajat Karonen, Petri
  Kokoomateoksen nimi Hopes and Fears for the Future in Early Modern Sweden, 1500–1800
  Vuosi 2009
 • Otsikko The Council of the Realm and the Quest for Peace in Sweden, 1718–1721 TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Karonen, Petri
  Toimittajat Karonen, Petri
  Kokoomateoksen nimi Hopes and Fears for the Future in Early Modern Sweden, 1500–1800
  Vuosi 2009
 • Otsikko Sisällissota päättyi lopulta tasapeliin TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Karonen, Petri
  Kokoomateoksen nimi Helsingin Sanomat
  Vuosi 2009
 • Otsikko Den svenska förvaltningen och politiken ur ett långt perspektiv TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Karonen, Petri
  Kokoomateoksen nimi Historisk Tidskrift för Finland
  Vuosi 2008
 • Otsikko Identifikaation jäljillä TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Karonen, Petri
  Kokoomateoksen nimi Historiallinen Aikakauskirja
  Vuosi 2008
 • Otsikko Reformaatio Ruotsin politiikassa TUTKA-icon TUTKA | Open Access
  Kirjoittaja(t) Karonen, Petri
  Kokoomateoksen nimi Reformaatio. Henkilökuvia ja tutkimussuuntia
  Vuosi 2008
 • Otsikko Nils Bielke (1569–1639), Riksråd, generalguvernör TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Karonen, Petri
  Kokoomateoksen nimi Svenska tiden
  Vuosi 2008
 • Otsikko Carl Clayhills (1699–1740), Handelsman, sågägare TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Karonen, Petri
  Kokoomateoksen nimi Svenska tiden
  Vuosi 2008
 • Otsikko Casper Eichman (ca 1590–ca 1670), Handelsman, borgmästare, riksdagsman TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Karonen, Petri
  Kokoomateoksen nimi Svenska tiden
  Vuosi 2008
 • Otsikko Axel Oxenstierna (1583–1654), Rikskansler, friherre, greve TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Karonen, Petri
  Kokoomateoksen nimi Svenska tiden
  Vuosi 2008
 • Otsikko Gabriel Bengtsson Oxenstierna (1586–1656), Generalguvernör, riksråd, greve TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Karonen, Petri
  Kokoomateoksen nimi Svenska tiden
  Vuosi 2008
 • Otsikko Jakob Teit (ca 1520–1596), Kunglig skrivare TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Karonen, Petri
  Kokoomateoksen nimi Svenska tiden
  Vuosi 2008
 • Otsikko Jakob Johan Tesche (1698–1758), Köpman, fabrikör TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Karonen, Petri
  Kokoomateoksen nimi Svenska tiden
  Vuosi 2008
 • Otsikko Jochim Timme (ca 1595–1655), Handelsman, överborgmästare TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Karonen, Petri
  Kokoomateoksen nimi Svenska tiden
  Vuosi 2008
 • Otsikko Den indelta arméns sista skeden i Finland TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Karonen, Petri
  Kokoomateoksen nimi HTF
  Vuosi 2008
 • Otsikko Johdanto: Suomen sodan kansainvälinen tausta, tapahtumat ja seuraukset TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Karonen, Petri
  Kokoomateoksen nimi Suomen sota 1808–1809 Keski-Pohjanmaalla. Finska kriget i Mellersta Österbotten 1808–1809
  Vuosi 2008
 • Otsikko Vahva perustutkimus Lapin historiasta TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Karonen, Petri
  Vuosi 2008
 • Otsikko Coping with Peace after a Debacle: the Crisis of the Transition to Peace in Sweden after the Great Northern War (1700–1721) TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Karonen, Petri
  Kokoomateoksen nimi Journal of Scandinavian History
  Vuosi 2008
 • Otsikko Pohjoinen suurvalta. Ruotsi ja Suomi 1521 - 1809 TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Karonen, Petri
  Vuosi 2008
 • Otsikko De finska borgarna och begreppet ”Finland”. Om borgarståndet och dess krav på ständertidens riksdagar TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Karonen, Petri
  Kokoomateoksen nimi Maktens mosaik. Enhet, särart och självbild i det svenska riket
  Vuosi 2008
 • Otsikko Historiallista tutkimusta Pohjanlahden molemmin puolin TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Karonen, Petri
  Kokoomateoksen nimi Historiallinen Aikakauskirja
  Vuosi 2007
 • Otsikko Teit, Jakob TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Karonen, Petri
  Kokoomateoksen nimi Suomen kansallisbiografia
  Vuosi 2007
 • Otsikko Teit, Jacob TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Karonen, Petri
  Kokoomateoksen nimi Biografiskt lexikon för Finland
  Vuosi 2007
 • Otsikko Timme, Jochim TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Karonen, Petri
  Kokoomateoksen nimi Suomen kansallisbiografia
  Vuosi 2007
 • Otsikko Perspektiv och metoder inom domboksforskningen i Sverige och Finland cirka 1990 - 2005 TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Karonen, Petri
  Kokoomateoksen nimi Domboken som filologiskt och historiskt forskningsobjekt. Red. av Harry Lönnroth.
  Vuosi 2007
 • Otsikko Syntes av Finlands historia TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Karonen, Petri
  Kokoomateoksen nimi Historisk tidskrift för Finland
  Vuosi 2007
 • Otsikko Vad vet vi i dag om året 1809? TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Karonen, Petri
  Toimittajat Karonen, Petri
  Kokoomateoksen nimi Skärgård
  Vuosi 2007
 • Otsikko Äimä, Antti Jaakonpoika (n. 1600 - 1660) TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Karonen, Petri
  Kokoomateoksen nimi Suomen kansallisbiografia
  Vuosi 2007
 • Otsikko Markkinoiden yhtenäisyys Suomessa uudenajan alussa: rukiin hinta Hämeessä ja Varsinais-Suomessa 1500-luvulla TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Nummela, Ilkka & Karonen, Petri
  Toimittajat Jalava, Jukka & Eloranta, Jari & Ojala, Jari
  Kokoomateoksen nimi Muutoksen merkit. Kvantitatiivisia perspektiivejä Suomen taloushistoriaan
  Vuosi 2007
 • Otsikko Yritysten ja yhteiskunnan yhteisevoluutio TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Ojala, Jari & Karonen, Petri
  Kokoomateoksen nimi Muutoksen merkit. Kvantitatiivisia perspektiivejä Suomen taloushistoriaan. Toimittaneet Jukka Jalava – Jari Eloranta – Jari Ojala.
  Vuosi 2007
 • Otsikko Oxenstierna, Axel (1583–1654) TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Karonen, Petri
  Kokoomateoksen nimi Suomen kansallisbiografia 7
  Vuosi 2006
 • Otsikko Oxenstierna, Gabriel Pentinpoika (1586 - 1656) TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Karonen, Petri
  Kokoomateoksen nimi Suomen kansallisbiografia 7.
  Vuosi 2006
 • Otsikko Johdanto – Kun rauha tuo omat ongelmansa. TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Karonen, Petri
  Toimittajat Karonen, Petri & Tarjamo, Kerttu
  Kokoomateoksen nimi Kun sota on ohi. Sodista selviytymisen ongelmia ja niiden ratkaisumalleja 1900-luvulla
  Vuosi 2006
 • Otsikko Siulinpoika, Peder (n. 1590-1666) TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Karonen, Petri
  Kokoomateoksen nimi Suomen kansallisbiografia 7.
  Vuosi 2006
 • Otsikko Finnish Business: Rooted in Social Capital over the Centuries. TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Karonen, Petri & Ojala, Jari
  Toimittajat Ojala, Jari & Eloranta, Jari & Jalava, Jukka
  Kokoomateoksen nimi The Road to Prosperity. An Economic History of Finland.
  Vuosi 2006
 • Otsikko Kun sota on ohi. Sodista selviytymisen ongelmia ja niiden ratkaisumalleja 1900-luvulla. Historiallinen Arkisto 124. TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Karonen, Petri & Tarjamo, Kerttu
  Toimittajat Karonen, Petri & Tarjamo, Kerttu
  Vuosi 2006
 • Otsikko Kun sota on ohi – Loppusanat TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Tarjamo, Kerttu & Karonen, Petri
  Toimittajat Karonen, Petri & Tarjamo, Kerttu
  Kokoomateoksen nimi Kun sota on ohi. Sodista selviytymisen ongelmia ja niiden ratkaisumalleja 1900-luvulla
  Vuosi 2006
 • Otsikko Creutzit ja Ruotsin suurvallan rakentaminen TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Karonen, Petri
  Kokoomateoksen nimi Historiallinen Aikakauskirja
  Vuosi 2005
 • Otsikko Knape, Eerik Antinpoika TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Karonen, Petri
  Kokoomateoksen nimi kansallisbiografia V.
  Vuosi 2005
 • Otsikko Nystad (fi. Uusikaupunki) TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Karonen, Petri
  Kokoomateoksen nimi Historical Towns of the Baltic and Scandinavia.
  Vuosi 2005
 • Otsikko Villmanstrand (fi. Lappeenranta) TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Karonen, Petri
  Kokoomateoksen nimi Historical Towns of the Baltic and Scandinavia.
  Vuosi 2005
 • Otsikko Tavastehus (fi. Hämeenlinna) TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Karonen, Petri
  Kokoomateoksen nimi Historical Towns of the Baltic and Scandinavia.
  Vuosi 2005
 • Otsikko Fredrikshamn (fi. Hamina) TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Karonen, Petri
  Kokoomateoksen nimi Historical Towns of the Baltic and Scandinavia.
  Vuosi 2005
 • Otsikko Torneå (fi. Tornio) TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Karonen, Petri
  Kokoomateoksen nimi Historical Towns of the Baltic and Scandinavia.
  Vuosi 2005
 • Otsikko Suomen kansallisbiografia 6. Studia biographica 3:6. TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Karonen, Petri
  Kokoomateoksen nimi Leijonhufvud, Axel
  Vuosi 2005
 • Otsikko Finnar och finskhet i det svenska riket TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Karonen, Petri & Lamberg, Marko
  Kokoomateoksen nimi Finsk Tidskrift
  Vuosi 2005
 • Otsikko Hintahistoriaa Itämeren kaupungeissa 1600-luvulla TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Karonen, Petri & Nummela, Ilkka
  Toimittajat Ahonen, Kalevi & Halmesvirta, Anssi & Nummela, Ilkka & Sihvola, Juha
  Kokoomateoksen nimi Historia ja herrasmies
  Vuosi 2005
 • Otsikko De österbottniska städernas differentiering från landsbygden under 1600-talet. TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Karonen, Petri
  Kokoomateoksen nimi Historisk Tidskrift för Finland
  Vuosi 2004
 • Otsikko Suomen rahvaan valitus Juhana III:lle noin vuodelta 1589. Teoksessa Suomi kuningaskunnassa – historian akatemia TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Karonen, Petri
  Kokoomateoksen nimi Historian akatemia -verkkojulkaisu
  Vuosi 2004
 • Otsikko Juhana III:n kirje Suomen oloista 1580-luvun sota-aikana TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Karonen, Petri
  Kokoomateoksen nimi Suomi kuningaskunnassa – historian akatemia
  Vuosi 2004
 • Otsikko Keisari Aleksanteri I:n 15./27.3.1810 antama manifesti Suomen sotaväen asemasta TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Karonen, Petri
  Kokoomateoksen nimi Suomi kuningaskunnassa - historian akatemia
  Vuosi 2004
 • Otsikko Kustaa III:n puhe säädyille elokuun 21. päivänä 1772 TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Karonen, Petri
  Kokoomateoksen nimi Suomi kuningaskunnassa – historian akatemia
  Vuosi 2004
 • Otsikko Maunu Eerikinpojan kaupunginlaki (Tahtotapon kaari VI: Jos nainen tappaa miehen) TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Karonen, Petri
  Kokoomateoksen nimi Suomi kuningaskunnassa – historian akatemia
  Vuosi 2004
 • Otsikko Rahvaan valitus vuodelta 1599 TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Karonen, Petri
  Kokoomateoksen nimi Suomi kuningaskunnassa – historian akatemia
  Vuosi 2004
 • Otsikko Ilkka, Joosef Jaakonpoika (n. 1580 - 1668). TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Karonen, Petri
  Kokoomateoksen nimi kansallisbiografia IV.
  Vuosi 2004
 • Otsikko Rahvaanvalitus itsevaltiuden ajalta TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Karonen, Petri
  Kokoomateoksen nimi Suomi kuningaskunnassa – historian akatemia
  Vuosi 2004
 • Otsikko Rauman raastuvanoikeuden pöytäkirja 27.1.1626 TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Karonen, Petri
  Kokoomateoksen nimi Suomi kuningaskunnassa – historian akatemia
  Vuosi 2004
 • Otsikko Suomalaisen valiokunnan kokoonpano vuosina 1746-1747 TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Karonen, Petri
  Kokoomateoksen nimi Suomi kuningaskunnassa – historian akatemia.
  Vuosi 2004
 • Otsikko Toinen Mooseksen kirja (2. Moos 21) TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Karonen, Petri
  Kokoomateoksen nimi Suomi kuningaskunnassa – historian akatemia
  Vuosi 2004
 • Otsikko Vuoden 1772 hallitusmuodon keskeisimmät vallanjakoon ja politiikkaan liittyvät määräykset TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Karonen, Petri
  Kokoomateoksen nimi Suomi kuningaskunnassa – historian akatemia
  Vuosi 2004
 • Otsikko Aksel Leijonhufvud henkilönä TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Karonen, Petri
  Kokoomateoksen nimi Suomi kuningaskunnassa – historian akatemia
  Vuosi 2004
 • Otsikko Jumalan laki ja Mooseksen laki, kaksi eri lakia TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Karonen, Petri
  Kokoomateoksen nimi Suomi kuningaskunnassa – historian akatemia
  Vuosi 2004
 • Otsikko Linnaleirit TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Karonen, Petri
  Kokoomateoksen nimi Suomi kuningaskunnassa – historian akatemia.
  Vuosi 2004
 • Otsikko Suomen armeijan upseerien ja miehistön palkitseminen Suomen sodan jälkeen TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Karonen, Petri
  Kokoomateoksen nimi Suomi kuningaskunnassa – historian akatemia.
  Vuosi 2004
 • Otsikko Bibliografiat ja historiallisen tiedon hankinta TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Karonen, Petri
  Kokoomateoksen nimi Suomi kuningaskunnassa – historian akatemia
  Vuosi 2004
 • Otsikko Säätyjen ajan ja kustavilaisen ajan perustuslakien määräämä vallanjako hallitsijan, valtaneuvoston ja säätyjen kesken TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Karonen, Petri
  Kokoomateoksen nimi Suomi kuningaskunnassa – historian akatemia
  Vuosi 2004
 • Otsikko Patruunat ja poliitikot. Yritysjohtajien taloudellinen ja yhteiskunnallinen toiminta Suomessa 1600 – 1920. Historiallisia Tutkimuksia 217 TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Karonen, Petri
  Kokoomateoksen nimi Historiallisia Tutkimuksia
  Vuosi 2004
 • Otsikko Rangaistukset 1500-1700-luvun yhteiskunnassa TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Karonen, Petri & Vilkuna, Marko Lamberg, Mika Jokiaho, Matti Rautiainen, Kustaa H. J.
  Toimittajat Vilkuna, Marko Lamberg, Mika Jokiaho, Matti Rautiainen, Kustaa H. J.
  Kokoomateoksen nimi Suomi kuningaskunnassa – historian akatemia
  Vuosi 2004
 • Otsikko Tiedon hankinta ja käyttö 1700-luvun Ruotsin valtiopäivilläTeoksessa Toivon historia. Toivo Nygårdille omistettu juhlakirja. Toimittaneet Kalevi Ahonen, Petri Karonen, Ilkka Nummela, Jari Ojala ja Kustaa H. J. Vilkuna. Jyväskylä 2003 TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Karonen, Petri
  Toimittajat Karonen, Petri
  Kokoomateoksen nimi Toivon historia. Toivo Nygårdille omistettu juhlakirja.
  Vuosi 2003
 • Otsikko Ett basverk om den svenska urbaniseringens olika skeden under förindustriella tid. - Arvio teoksesta Sven Lilja, Tjuvehål och stolta städer. Urbaniseringens kronologi och geografi i Sverige (med Finland) ca 1570-tal till 1810-tal. Studier i stads- och kommunhistoria 20. Utgivare: Lars Nilsson. Stockholm 2000 (517 sivua). - Historisk Tidskrift för Finland 2003: 1 TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Karonen, Petri
  Kokoomateoksen nimi Historisk Tidskrift för Finland
  Vuosi 2003
 • Otsikko Bielke, Nils (1569─1639). Teoksessa Suomen kansallisbiografia I. Aaku – Browallius. Studia biographica 3: 1. TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Karonen, Petri
  Kokoomateoksen nimi Kansallisbiografia I.
  Vuosi 2003
 • Otsikko Corte, Henrik (noin 1620 – 1680). Julkaistu teoksessa Suomen kansallisbiografia II. Bruhn - Fordell. Studia biographica 3: 2. TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Karonen, Petri
  Kokoomateoksen nimi Kansallisbiografia II.
  Vuosi 2003
 • Otsikko Fleming, Herman Pederinpoika (1520 – 1583). Julkaistu teoksessa Suomen kansallisbiografia II. Bruhn - Fordell. Studia biographica 3: 2. TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Karonen, Petri
  Kokoomateoksen nimi Suomen kansallisbiografia II.
  Vuosi 2003
 • Otsikko Arjen valta. Suomalaisen yhteiskunnan patriarkaalisesta järjestyksestä myöhäiskeskiajalta teollistumisen kynnykselle (v. 1450 - 1860) TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Einonen, Piia & Karonen, Petri
  Toimittajat Einonen, Piia & Karonen, Petri
  Kokoomateoksen nimi Historiallinen Arkisto
  Vuosi 2002
 • Otsikko Esipuhe TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Einonen, Piia & Karonen, Petri
  Kokoomateoksen nimi Einonen, Piia, Karonen, Petri (toim.), Arjen valta. Suomalaisen yhteiskunnan patriarkaalisesta järjestyksestä myöhäiskeskiajalta teollistumisen kynnykselle (v. 1450 - 1860)
  Vuosi 2002
 • Otsikko Suomi kuningaskunnassa. Suomi ennen vuotta 1809. Opettajan materiaali. TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Jokiaho, Mika & Rautiainen, Matti & Lamberg, Marko & Vilkuna, Kustaa & Karonen, Petri
  Vuosi 2002
 • Otsikko Suomi kuningaskunnassa. Suomi ennen vuotta 1809. TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Jokiaho, Mika & Vilkuna, Kustaa & Lamberg, Marko & Karonen, Petri & Rautiainen, Matti
  Vuosi 2002
 • Otsikko Monipuolinen sotakertomus soturikuninkaasta. TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Karonen, Petri
  Kokoomateoksen nimi Historiallinen Aikakauskirja
  Vuosi 2002
 • Otsikko Suomen vallitsijat yksissä kansissa TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Karonen, Petri
  Kokoomateoksen nimi Kanava
  Vuosi 2002
 • Otsikko Finnország a Sved Birodalom részeként (1521 - 1809) TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Karonen, Petri
  Toimittajat Halmesvirta, Anssi
  Kokoomateoksen nimi Finnország története
  Vuosi 2002
 • Otsikko Moninainen patriarkaalisuus - normien ja käytäntöjen solmukohdat. TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Karonen, Petri
  Kokoomateoksen nimi Einonen, Piia, Karonen, Petri (toim.), Arjen valta. Suomalaisen yhteiskunnan patriarkaalisesta järjestyksestä myöhäiskeskiajalta teollistumisen kynnykselle (v. 1450 - 1860)
  Vuosi 2002
 • Otsikko (Koti)talouden yhtenäisyys koetuksella. TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Karonen, Petri
  Kokoomateoksen nimi Einonen, Piia, Karonen, Petri (toim.), Arjen valta. Suomalaisen yhteiskunnan patriarkaalisesta järjestyksestä myöhäiskeskiajalta teollistumisen kynnykselle (v. 1450 - 1860)
  Vuosi 2002
 • Otsikko Vahvimman oikeus harmonian säilymisen takaajana? TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Karonen, Petri
  Kokoomateoksen nimi Einonen, Piia, Karonen, Petri (toim.), Arjen valta. Suomalaisen yhteiskunnan patriarkaalisesta järjestyksestä myöhäiskeskiajalta teollistumisen kynnykselle (v. 1450 - 1860)
  Vuosi 2002
 • Otsikko Patriarkaalisen järjestyksen monet todellisuudet TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Karonen, Petri
  Kokoomateoksen nimi Einonen, Piia, Karonen, Petri (toim.), Arjen valta. Suomalaisen yhteiskunnan patriarkaalisesta järjestyksestä myöhäiskeskiajalta teollistumisen kynnykselle (v. 1450 - 1860)
  Vuosi 2002
 • Otsikko Suomen armeijan upseerien ja miehistön palkitseminen Suomen sodan jälkeen. TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Karonen, Petri
  Kokoomateoksen nimi Suomi kuningaskunnassa. Suomi ennen vuotta 1809. Opettajan materiaali
  Vuosi 2002
 • Otsikko Vallankäytön ja politiikan historia TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Karonen, Petri
  Kokoomateoksen nimi Suomi kuningaskunnassa. Suomi ennen vuotta 1809
  Vuosi 2002
 • Otsikko Vallan ja politiikan tutkimuksen tutkimustilanteesta TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Karonen, Petri
  Kokoomateoksen nimi Suomi kuningaskunnassa. Suomi ennen vuotta 1809. Opettajan materiaali
  Vuosi 2002
 • Otsikko Juhana III:n kirje Suomen oloista 1580-luvun sota-aikana TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Karonen, Petri
  Kokoomateoksen nimi Suomi kuningaskunnassa. Suomi ennen vuotta 1809. Opettajan materiaali
  Vuosi 2002
 • Otsikko Tappo Raumalla vuonna 1626. TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Karonen, Petri
  Kokoomateoksen nimi Suomi kuningaskunnassa. Suomi ennen vuotta 1809. Opettajan materiaali
  Vuosi 2002
 • Otsikko Rahvaan valitus itsevaltiuden ajalta TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Karonen, Petri
  Kokoomateoksen nimi Suomi kuningaskunnassa. Suomi ennen vuotta 1809. Opettajan materiaali.
  Vuosi 2002
 • Otsikko Kustaa III:n puhe säädyille elokuun 21. päivänä 1772. TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Karonen, Petri
  Kokoomateoksen nimi Suomi kuningaskunnassa. Suomi ennen vuotta 1809. Opettajan materiaali.
  Vuosi 2002
 • Otsikko Murroskausien historiasta. TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Karonen, Petri
  Kokoomateoksen nimi Suomi kuningaskunnassa. Suomi ennen vuotta 1809. Opettajan materiaali.
  Vuosi 2002
 • Otsikko Suomen asema nuijasodan jälkeen TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Karonen, Petri
  Kokoomateoksen nimi Suomi kuningaskunnassa. Suomi ennen vuotta 1809. Opettajan materiaali.
  Vuosi 2002
 • Otsikko Suomen asema Hattujen sodan (1741 - 1743) jälkeen TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Karonen, Petri
  Kokoomateoksen nimi Suomi kuningaskunnassa. Suomi ennen vuotta 1809. Opettajan materiaali.
  Vuosi 2002
 • Otsikko Mennyt minussa TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Vilkuna, Kustaa & Rautiainen, Matti & Karonen, Petri
  Kokoomateoksen nimi Suomi kuningaskunnassa. Suomi ennen vuotta 1809
  Vuosi 2002
 • Otsikko Borgmästare mellan staten och stadssamhället. Förvaltnings- och rättskulturer i det svenska rikets städer under stormaktstiden TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Karonen, Petri
  Toimittajat Harnesk, Börje & Sjöberg, Marja Taussi
  Kokoomateoksen nimi Mellan makten och menigheten. Ämbetsmän i det tidigmoderna Sverige
  Vuosi 2001
 • Otsikko Artiklar om nordisk brottshistoria TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Karonen, Petri
  Kokoomateoksen nimi Historisk Tidskrift för Finland
  Vuosi 2001
 • Otsikko Venäjä Ruotsin ulkopolitiikassa uuden ajan alussa TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Karonen, Petri
  Kokoomateoksen nimi Humanisti
  Vuosi 2001
 • Otsikko A Life for a Life Versus Christian Reconcialion: Violence and the Process of Civilization in the Towns of the Kingdom of Sweden During the Years 1540 1700 TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Karonen, Petri
  Kokoomateoksen nimi Five centuries of violence in Finland and the Baltic Area
  Vuosi 2001
 • Otsikko Nils Bielke (1569 - 1639): Hallitsijoiden luottomies, Suomen ensimmäinen kenraalikuvernööri, Suomen uudistaja. TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Karonen, Petri
  Kokoomateoksen nimi Kansallisbiografia -verkkojulkaisu
  Vuosi 2001
 • Otsikko Teitti, Jaakko (n. 1520 - 1596): Kuninkaan sihteeri ja Turun kaupunginkirjuri TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Karonen, Petri
  Kokoomateoksen nimi Kansallisbiografia -verkkojulkaisu
  Vuosi 2001
 • Otsikko Äimä, Antti Jaakonpoika (n. 1600 - 1660): Aateliton verotarkastaja, verovapauksia nauttinut suurtilallinen TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Karonen, Petri
  Kokoomateoksen nimi Kansallisbiografia -verkkojulkaisu
  Vuosi 2001
 • Otsikko Turhaa teorian alasapumista TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Karonen, Petri
  Kokoomateoksen nimi Historiallinen Aikakauskirja
  Vuosi 2001
 • Otsikko Lederskab i Dansk industri og Samfund 1880 1960. Historiestudiet. Institut for Samfundsudvikling og Planlaegning. Aalborg Universitet. Red. Marianne Rostgaard & Michael F. Wagner. Thy 2000. TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Karonen, Petri
  Kokoomateoksen nimi Scandinavian Economic History Review
  Vuosi 2001
 • Otsikko Finnország a svéd birodalom részeként (1521 1809). TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Karonen, Petri
  Toimittajat Halmesvirta, Anssi
  Kokoomateoksen nimi Finnország története.
  Vuosi 2001
 • Otsikko POHJOINEN SUURVALTA. Ruotsi ja Suomi 1521 - 1809. TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Karonen, Petri
  Vuosi 2001
 • Otsikko Oxenstierna, Gabriel Pentinpoika (1586 1656): Suurmiesten varjoon jäänyt kenraalikuvernööri ja kreivi TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Karonen, Petri
  Kokoomateoksen nimi Kansallisbiografia -verkkojulkaisu
  Vuosi 2001
 • Otsikko Knape, Eerik Antinpoika (n. 1580 1634): Liikemies, suhdetoimintamies, Turun linnankreivi TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Karonen, Petri
  Kokoomateoksen nimi Kansallisbiografia -verkkojulkaisu
  Vuosi 2001
 • Otsikko Leijonhufvud, Aksel (1554 1619): Poliittinen opportunisti ja koko Suomen käskynhaltija. TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Karonen, Petri
  Kokoomateoksen nimi Kansallisbiografia -verkkojulkaisu
  Vuosi 2001
 • Otsikko Räätälimestari yhteisönsä jäsenenä Turussa vuosina 1625 - 65 TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Kallio, Anni
  Toimittajat Karonen, Petri
  Kokoomateoksen nimi Suomen historian julkaisuja
  Vuosi 2000
 • Otsikko "Kunnes kuolema meidät erottaa". Yhteisö ja "suunniteltu" henkirikos Turussa vuonna 1643 TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Karonen, Petri
  Toimittajat Matikainen, Olli
  Kokoomateoksen nimi Rikos historiassa
  Vuosi 2000
 • Otsikko Henrik Corte (n. 1620 1680): Pikkukaupungin suurkauppias ja Pietari Brahen suojatti TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Karonen, Petri
  Kokoomateoksen nimi Kansallisbiografia (www)
  Vuosi 2000
 • Otsikko Ilkka, Joosef Jaakonpoika (n. 1580 1668): Nuijasoturin kovia kokenut, kiertolaiselämään tottunut poika TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Karonen, Petri
  Kokoomateoksen nimi Kansallisbiografia (www)
  Vuosi 2000
 • Otsikko Suomen historian uuden ajan alun tutkijoiden tapaaminen Jyväskylässä TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Karonen, Petri
  Kokoomateoksen nimi Historiallinen Aikakauskirja
  Vuosi 2000
 • Otsikko Esivalta, hämäläinen talonpoika ja Hämeen linna 1600- ja 1700-luvulla TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Karonen, Petri
  Kokoomateoksen nimi Hämeen linna - The Castle of Häme.
  Vuosi 2000
 • Otsikko Fleming, Herman Pederinpoika (n. 1520 - 1583): Suomen sotaväen ylipäällikkö, laamanni TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Karonen, Petri
  Kokoomateoksen nimi Kansallisbiografia -hanke (www)
  Vuosi 2000
 • Otsikko Våldet i Sverige och i Finland: Våldet i rikets städer under 1500- och 1600-talet. TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Karonen, Petri
  Kokoomateoksen nimi Aktuellt om historia
  Vuosi 2000
 • Otsikko Alemmuuskompleksia vai ammattiylpeyttä? TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Ojala, Jari & Lamberg, Juha-Antti & Karonen, Petri
  Kokoomateoksen nimi Historiallinen aikakauskirja
  Vuosi 2000
 • Otsikko Yritykset muuttuvat - muuttuuko historiantutkimus? TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Ojala, Jari & Lamberg, Juha-Antti & Karonen, Petri
  Kokoomateoksen nimi Historiallinen Aikakauskirja
  Vuosi 2000
 • Otsikko Pohjoinen suurvalta. Ruotsi ja Suomi 1521 - 1809 TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Karonen, Petri
  Vuosi 1999
 • Otsikko In Search of Peace and Harmony? The State and Capital Crimes in Late Medieval and Early Modern Swedish Realm (ca. 1450 - 1700). TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Karonen, Petri
  Toimittajat Hirvonen, Pekka & Lappalainen, Mirkka
  Kokoomateoksen nimi Crime and Control in Europe from the Past to the Present.
  Vuosi 1999
 • Otsikko Turun ensimmäinen kaupantarkastaja Hans (John) Bogge. TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Karonen, Petri
  Kokoomateoksen nimi Suomen Sukututkimusseuran vuosikirja 44.
  Vuosi 1999
 • Otsikko The Worst Offenders in the Provincial Towns: Serious Urban Crime and its Perpetrators in the Early Years of Sweden's Period as a Great Power. TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Karonen, Petri
  Kokoomateoksen nimi Scandinavian Journal of History 1998
  Vuosi 1999
 • Otsikko Statistisk forskning om invånartalet i svenska städer under nya tiden TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Karonen, Petri
  Kokoomateoksen nimi Historisk tidskrift för Finland 1999
  Vuosi 1999
 • Otsikko Oxenstierna, Aksel, Kansleri, valtiomies, Ruotsin suurvallan luoja. TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Karonen, Petri
  Kokoomateoksen nimi Kansallisbiografia -verkkojulkaisu
  Vuosi 1999
 • Otsikko Jochim Timme (n. 1595 1655): Epäonninen kauppias, Länsi-Suomen pikkukaupunkien uudistushenkinen ylipormestari ja Rauman pormestari. TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Karonen, Petri
  Kokoomateoksen nimi Kansallisbiografia -verkkojulkaisu
  Vuosi 1999
 • Otsikko Kukoistavaa kaupunkikulttuuria periferiassa? Pohjanmaan ensimmäiset kaupungit 1600-luvulla. TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Karonen, Petri
  Kokoomateoksen nimi Vaasan yliopiston Täydennyskoulutuskeskuksen verkkosivut
  Vuosi 1999
 • Otsikko Valtiopäivätoiminta 1500-luvulta eduskuntauudistukseen. TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Karonen, Petri
  Toimittajat Tiainen, Jorma & Nummela, Ilkka
  Kokoomateoksen nimi Historiaa tutkimaan
  Vuosi 1999