Salmisen julkaisut

 • Nimi Esineet menneisyyden tyyssijoina (Lektio) TUTKA-icon TUTKA
  Tutkija Salminen, Elina
  Toimittajat Koikkalainen, Riitta & Kuortti, Joel
  Kokoomateoksen nimi Kulttuurintutkimus
  Vuosi 2011
 • Nimi Monta kuvaa menneisyydestä: etnologinen tutkimus museokokoelmien yksityisyydestä ja julkisuudesta TUTKA-icon TUTKA
  Tutkija Salminen, Elina
  Kokoomateoksen nimi Jyväskylä studies in humanities
  Vuosi 2011
 • Nimi Haastattelussa Bo Lönnqvist: Etnologi, vastarannankiiski ja emeritusprofessori. TUTKA-icon TUTKA
  Tutkija Salminen, Elina
  Toimittajat Fingerroos, Outi
  Kokoomateoksen nimi Elore
  Vuosi 2009
 • Nimi Haastattelussa Hanna Snellman: Vilkas verkostoituja TUTKA-icon TUTKA
  Tutkija Salminen, Elina
  Toimittajat Fingerroos, Outi
  Kokoomateoksen nimi Elore
  Vuosi 2009
 • Nimi The Role and Visions of Ethnology in the 21st Century, 15-17 May 2008 European Ethnology, University of Turku TUTKA-icon TUTKA
  Tutkija Mäkinen, Minna & Salminen, Elina
  Kokoomateoksen nimi Ethnologia Fennica
  Vuosi 2008
 • Nimi Etnologian näkymät ja asema TUTKA-icon TUTKA
  Tutkija Mäkinen, Minna & Salminen, Elina
  Kokoomateoksen nimi Informaatio
  Vuosi 2008
 • Nimi Hei, muistatkos...? Pirjo Korkiakankaalle omistettu 60-vuotisjuhlakirja 10.7.2007 TUTKA-icon TUTKA
  Toimittajat Knuuttila, Maarit & Lappi, Tiina-Riitta & Salminen, Elina & Ruotsala, Helena
  Vuosi 2007
 • Nimi Esipuhe TUTKA-icon TUTKA
  Tutkija Knuuttila, Maarit & Lappi, Tiina-Riitta & Ruotsala, Helena & Salminen, Elina
  Toimittajat Knuuttila, Maarit & Lappi, Tiina-Riitta & Ruotsala, Helena & Salminen, Elina
  Kokoomateoksen nimi Hei, muistatkos... Pitjo Korkiakankaalle omistettu 60-vuotisjuhlakirja 10.7.2007
  Vuosi 2007
 • Nimi Preface TUTKA-icon TUTKA
  Tutkija Kiuru, Elina
  Toimittajat Korkiakangas, Pirjo & Kiuru, Elina
  Kokoomateoksen nimi An Adventurer in European Ethnology
  Vuosi 2001
 • Nimi How did Bosse become Bosse? TUTKA-icon TUTKA
  Tutkija Kiuru, Elina
  Toimittajat Korkiakangas, Pirjo & Kiuru, Elina
  Kokoomateoksen nimi An Adventurer in European Ethnology
  Vuosi 2001
 • Nimi Itsestäänselvyyksiä ja umpisolmuja - kansatieteellisestä esinetutkimuksesta Suomessa TUTKA-icon TUTKA
  Tutkija Kiuru, Elina
  Kokoomateoksen nimi Pandoran lipas. Virvatulia esineiden maailmasta
  Vuosi 2001
 • Nimi An Adventurer in European Ethnology TUTKA-icon TUTKA
  Tutkija Korkiakangas, Pirjo & Kiuru, Elina
  Toimittajat Korkiakangas, Pirjo & Kiuru, Elina
  Vuosi 2001
 • Nimi Systeemiajattelua TUTKA-icon TUTKA
  Tutkija Kiuru, Elina
  Toimittajat Lönnqvist, Bo
  Kokoomateoksen nimi Arjen säikeet. Aikakuvia arkielämään, sivilisaatioon ja kansankulttuuriin
  Vuosi 2000
 • Nimi Barbie TUTKA-icon TUTKA
  Tutkija Kiuru, Elina
  Toimittajat Lönnqvist, Bo
  Kokoomateoksen nimi Arjen säikeet. Aikakuvia arkielämään, sivilisaatioon ja kansankulttuuriin
  Vuosi 2000
 • Nimi Yksityiset ja yhteiset esineet: keräilijän ja museon kokoelmat esineellisen kulttuuriperinnön säilyttäjinä TUTKA-icon TUTKA
  Tutkija Kiuru, Elina
  Kokoomateoksen nimi Näkökulmia museoihin ja museologiaan
  Vuosi 2000
 • Nimi Puu TUTKA-icon TUTKA
  Tutkija Kiuru, Elina
  Kokoomateoksen nimi Arjen säikeet - aikakuvia arkielämään, sivilisaatioon ja kansankulttuuriin
  Vuosi 2000
 • Nimi Antimuseo TUTKA-icon TUTKA
  Tutkija Kiuru, Elina
  Toimittajat Lönnqvist, Bo
  Kokoomateoksen nimi Arjen säikeet. Aikakuvia arkielämään, sivilisaatioon ja kansankulttuuriin
  Vuosi 2000
 • Nimi Kauneus, taitavuus ja muuttumattomuus eli miten ja miksi kansantaiteen käsite Suomessa syntyi? TUTKA-icon TUTKA
  Tutkija Kiuru, Elina
  Kokoomateoksen nimi "Toinen" sivilisaatio. Arkielämä, sivilisaatio ja kansankulttuuri Suomessa noin 1500-2000
  Vuosi 2000
 • Nimi Esineet etnologiassa TUTKA-icon TUTKA
  Tutkija Kiuru, Elina
  Kokoomateoksen nimi Kulttuurin muuttuvat kasvot. Johdatusta etnologiatieteisiin
  Vuosi 1999