Ville Sarkamon julkaisut

 • Otsikko Ett dygdetiskt perspektiv på krigets historia och samtidens hotbildsbaserade samhällssyn TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Sarkamo, Ville
  Kokoomateoksen nimi Historisk tidskrift för Finland
  Vuosi 2018
 • Otsikko Kiveen hakattu historia : sotamuistomerkit sisällissodan ylevöittäjinä, historiallistajina ja julkisen vaikenemisen ilmentäjinä vuosina 1918-1939 TUTKA-icon TUTKA | Open Access
  Kirjoittaja(t) Sarkamo, Ville
  Kokoomateoksen nimi Historiallinen aikakauskirja
  Vuosi 2018
 • Otsikko Honour, Dishonour and Homicides in Britain, Namibia and Turkey : Historical and Contemporary Perspectives TUTKA-icon TUTKA | Open Access
  Kirjoittaja(t) Sarkamo, Ville & Eshareturi, Cyril & Koc, Günes & Miettinen, Kari
  Toimittajat Husso, Marita & Virkki, Tuija & Notko, Marianne & Hirvonen, Helena & Eilola, Jari
  Kokoomateoksen nimi Interpersonal Violence : Differences and Connections
  Vuosi 2017
 • Otsikko Taistelu ja karoliinien soturikunnia TUTKA-icon TUTKA | Open Access
  Kirjoittaja(t) Sarkamo, Ville
  Toimittajat Anaja, Markus
  Kokoomateoksen nimi Vala ja velvoite : Näkökulmia sotilasperinteeseen III
  Vuosi 2015
 • Otsikko Soturikunnia miehisenä ihanteena. Kunnian tunnusmerkkeihin vetoavat karoliiniupseerit TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Sarkamo, Ville
  Toimittajat Markkola, Pirjo & Östman, Ann-Catrin & Lamberg, Marko
  Kokoomateoksen nimi Näkymätön sukupuoli : mieheyden pitkä historia
  Vuosi 2014
 • Otsikko Warrior Values in Carolean Society : The Role of Fighting in the Worldview of the Eighteenth-Century Swedish Officers TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Sarkamo, Ville
  Kokoomateoksen nimi Militärhistorisk tidskrift
  Vuosi 2014
 • Otsikko Ulkoisesti yhtenäinen, sisäisesti ristiriitainen. Yhteisöllinen dynamiikka 1700-luvun alun Ruotsin valtakunnan karoliiniupseeristossa. TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Sarkamo, Ville
  Toimittajat Eilola, Jari & Moilanen, Laura-Kristiina
  Kokoomateoksen nimi Yhteisöllisyyden perintö. Tutkimuksia yhteisöistä eri vuosisadoilla.
  Vuosi 2013
 • Otsikko Finlandia y su historia: una interpretación TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Luna-Fabritius, Adriana & Nokkala, Ere & Sarkamo, Ville
  Toimittajat Luna-Fabritius, Adriana & Nokkala, Ere
  Kokoomateoksen nimi Istor
  Vuosi 2012
 • Otsikko Lectio praecursoria. Mitä sota on? TUTKA-icon TUTKA | Open Access
  Kirjoittaja(t) Sarkamo, Ville
  Toimittajat Lahtinen, Anu
  Kokoomateoksen nimi Ennen ja nyt. Historian tietosanomat
  Vuosi 2012
 • Otsikko Karoliinien soturiarvot: kunnian hallitsema maailmankuva Ruotsin valtakunnassa 1700-luvun alussa TUTKA-icon TUTKA | Open Access
  Kirjoittaja(t) Sarkamo, Ville
  Kokoomateoksen nimi Jyväskylä studies in humanities
  Vuosi 2011
 • Otsikko Honour, Masculinity and Corporality in the Officer Corps of Early Eighteen-Century Sweden TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Sarkamo, Ville
  Toimittajat Dunér, David & Ihalainen, Pasi & Aspaas, Per Pippin
  Kokoomateoksen nimi Sjuttonhundratal
  Vuosi 2010
 • Otsikko Väkivallantekojen taustalla on soturiarvoja ihannoiva kulttuuri TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Sarkamo, Ville
  Kokoomateoksen nimi Helsingin Sanomat
  Vuosi 2009
 • Otsikko Kirja-arvostelu Fredrik Thisnerin väitöskirjasta "Militärstatens arvegods" TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Sarkamo, Ville
  Kokoomateoksen nimi Sjuttonhundratal
  Vuosi 2009
 • Otsikko Hederns och ärans språk. De karolinska officerarnas retorik i samband med tjänsteplaceringarna efter det stora nordiska kriget 1700 - 1721 TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Sarkamo, Ville
  Toimittajat Lamberg, Marko & Lehti-Eklund, Hanna & Wide, Camilla & Harling-Kranck, Gunilla & Tiisala, Seija
  Kokoomateoksen nimi Folkmålsstudier. Språket i historien - Historien i språket
  Vuosi 2009
 • Otsikko Karolinernas akillesval. Krigaräran inom den karolinska armén under stora nordiska kriget (1700-1721) TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Sarkamo, Ville
  Toimittajat Lars-Folke, Landgren
  Kokoomateoksen nimi Historisk Tidskrift för Finland
  Vuosi 2006